Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Dù có chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng (CEIP) được kích hoạt hoặc không thuộc Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013), sau khi các dấu hiệu của khách hàng trong tệp *.sqm vẫn được ghi vào vị trí \AppData\Local\Microsoft\Office\15.0\Lync\CEIP. Khi nhiều người dùng đăng nhập, sẽ tạo ra nhiều tệp không mong muốn.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tháng 6, 2016, (KB3127976) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×