Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Khi nhiều người dùng đăng nhập vào Outlook Web App trong một môi trường tích hợp Microsoft Exchange Server 2013 và Microsoft Lync Server, nhiều tệp nhật ký được tạo trong thư mục sau:
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\OWA\InstantMessaging

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do một khoá LyncIMSyncLogEnabled được kích hoạt cho Outlook Web App. Điều này là theo mặc định. Do đó, bạn gặp phải sử dụng nhiều tài nguyên hệ thống và đĩa.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

Cập Nhật tích luỹ 2936880 5 cho Exchange Server 2013

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, thay đổi giá trị khoá LyncIMSyncLogEnabled sai trong tệp web.config nằm trong đường dẫn sau:
Cài đặt Exchange đường dẫn\Exchange Server\v15\client access\owa\web.config
Ví dụ: mã hiện tại là như sau:

<add key="LyncIMSyncLogEnabled" value="true" /> 


Thay đổi mã sau:

<add key="LyncIMSyncLogEnabled" value="false" />


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×