Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi nhiều người dùng đăng nhập vào Outlook Web App trong một môi trường tích hợp Microsoft Exchange Server 2013 và Microsoft Lync Server, nhiều tệp nhật ký được tạo trong thư mục sau:
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\OWA\InstantMessaging

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do một khoá LyncIMSyncLogEnabled được kích hoạt cho Outlook Web App. Điều này là theo mặc định. Do đó, bạn gặp phải sử dụng nhiều tài nguyên hệ thống và đĩa.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

Cập Nhật tích luỹ 2936880 5 cho Exchange Server 2013

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, thay đổi giá trị khoá LyncIMSyncLogEnabled sai trong tệp web.config nằm trong đường dẫn sau:
Cài đặt Exchange đường dẫn\Exchange Server\v15\client access\owa\web.config
Ví dụ: mã hiện tại là như sau:

<add key="LyncIMSyncLogEnabled" value="true" /> 


Thay đổi mã sau:

<add key="LyncIMSyncLogEnabled" value="false" />


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×