Tóm tắt

Update2XMLSchema công cụ để đồ XML HL7 2 hiện hỗ trợ các phiên bản sau đây:

  • 2.3.1

  • 2.4

  • 2.5


Một hotfix có sẵn để thêm hỗ trợ cho phiên bản sơ đồ 2.5.1 và 2.6 Update2XMLSchema công cụ.

Thông tin

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố để thêm hỗ trợ cho các phiên bản sơ đồ 2.5.1 và 2.6 nằm trong 2 bản Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server 2013 R2.

Tham khảo

Tìm hiểu về các gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Tìm hiểu thêm về BizTalk Server hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×