Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong gói hotfix Microsoft Project Server 2010 đề ngày 11 tháng 4 năm 2014. Bấm vào nút "Hotfix có sẵn để tải" để có được các hotfix. Hotfix này có một điều kiện tiên quyết.

Các vấn đề về gói hotfix này khắc phục

 • Xem xét tình huống sau:

  • Project Server 2010, bạn tạo một trường tuỳ chỉnh sử dụng bảng tìm kiếm, và sau đó bạn kích hoạt nhiều giá trị được chọn.

  • Bạn chèn một số nhiệm vụ vào một dự án, và sau đó bạn chọn giá trị trường tuỳ chỉnh cho các tác vụ.

  • Bạn lưu và xuất bản dự án.

  • Bạn thay đổi giá trị trường tuỳ chỉnh cho các tác vụ, và sau đó lưu dự án.

  • Bạn thay đổi giá trị trường tuỳ chỉnh cho các tác vụ khác và sau đó lưu dự án.

  • Bạn xuất bản dự án.

  Trong trường hợp này, giá trị của trường tuỳ chỉnh cho các tác vụ có thể không chính xác khi bạn truy vấn giá trị từ bảng cơ sở dữ liệu báo cáo.

 • Nó mất nhiều thời gian hơn dự kiến phát hành một dự án tới máy chủ đang chạy Project Server 2010 khi có nhiều dự án trên máy chủ.


Làm thế nào để lấy hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về cập nhật nóng

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt gói hotfix này, bạn phải có Project Server 2010 gói dịch vụ 2 (SP2) được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải giải quyết các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.
Phiên bản chung của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.


x64 version

Thông tin tải xuống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Pjsrvloc2010-kb2899549-fullfile-x64-glb.exe

14.0.7137.5000

24,066,056

16-Oct-2014

06:32


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Pjsrvmui-ar-sa.msp

Không áp dụng

1,089,024

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-cs-cz.msp

Không áp dụng

1,089,024

15-Oct-2014

20:34

Pjsrvmui-da-dk.msp

Không áp dụng

1,088,000

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-de-de.msp

Không áp dụng

1,088,512

15-Oct-2014

20:34

Pjsrvmui-el-gr.msp

Không áp dụng

1,090,048

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-en-us.msp

Không áp dụng

1,087,488

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-es-es.msp

Không áp dụng

1,300,480

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-fi-fi.msp

Không áp dụng

1,094,144

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-fr-fr.msp

Không áp dụng

1,337,344

15-Oct-2014

20:34

Pjsrvmui-he-il.msp

Không áp dụng

1,088,512

15-Oct-2014

20:34

Pjsrvmui-hu-hu.msp

Không áp dụng

1,089,024

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-it-it.msp

Không áp dụng

1,088,512

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-ja-jp.msp

Không áp dụng

1,089,024

15-Oct-2014

20:34

Pjsrvmui-ko-kr.msp

Không áp dụng

1,088,512

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-nb-no.msp

Không áp dụng

1,355,264

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-nl-nl.msp

Không áp dụng

1,117,184

15-Oct-2014

20:34

Pjsrvmui-pl-pl.msp

Không áp dụng

1,089,024

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-pt-br.msp

Không áp dụng

1,117,696

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-pt-pt.msp

Không áp dụng

1,117,696

15-Oct-2014

20:34

Pjsrvmui-ru-ru.msp

Không áp dụng

1,089,536

15-Oct-2014

20:34

Pjsrvmui-sk-sk.msp

Không áp dụng

1,089,024

15-Oct-2014

20:34

Pjsrvmui-sl-si.msp

Không áp dụng

1,088,512

15-Oct-2014

20:34

Pjsrvmui-sv-se.msp

Không áp dụng

1,088,000

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-tr-tr.msp

Không áp dụng

1,088,512

15-Oct-2014

20:34

Pjsrvmui-uk-ua.msp

Không áp dụng

1,089,536

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-zh-cn.msp

Không áp dụng

1,088,512

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvmui-zh-tw.msp

Không áp dụng

1,088,512

15-Oct-2014

20:35

Pjsrvwfe-x-none.msp

Không áp dụng

7,987,712

15-Oct-2014

20:35


Thông tin Pjsrvwfe-x-none.msp tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Dataedit.dll

14.0.7135.5000

453,296

1-Oct-2014

20:37

Microsoft.office.project.schema.dll

14.0.7005.1000

5,323,344

31-Oct-2012

04:36

Microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.7118.5000

289,464

11-Feb-2014

16:34

Microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.7106.5000

289,464

23-Jul-2013

11:03

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.7106.5000

498,360

23-Jul-2013

11:03

Microsoft.office.project.server.dll

14.0.7137.5000

7,289,520

14-Oct-2014

13:34

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.7115.5000

2,149,048

18-Dec-2013

19:58

Microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.7011.1000

483,488

6-Mar-2013

00:14

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.7134.5000

1,051,360

16-Sep-2014

05:43

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.7132.5000

2,075,368

12-Aug-2014

14:24

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.7137.5000

5,991,088

14-Oct-2014

13:34

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.7106.5000

494,264

23-Jul-2013

11:03

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.7101.5000

133,816

22-Apr-2013

01:49

Microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.7132.5000

789,176

12-Aug-2014

14:18


Thông tin tệp Pjsrvmui-en-us.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1033

Không áp dụng

324,189

14-Oct-2014

13:19


Tham khảo

Xem thông tin về thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×