Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả hotfix rollup 2862068 có sẵn cho Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2). Để biết thêm thông tin về sự cố hotfix giải quyết, hãy xem phần "Thông tin".

Nhật hotfix này có sẵn cho hệ điều hành sau:

  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows Vista gói dịch vụ 2 (SP2)


Thông tin

Thông tin hotfix

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố mà bài viết này mô tả. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Để khắc phục sự cố này, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để lấy hotfix. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Gói hotfix này không thay thế gói hotfix phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.management.dll

2.0.50727.7038

385,024

24-Jul-2013

23:00

mscorlib.dll

2.0.50727.7038

4,554,752

24-Jul-2013

23:00

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7038

31,384

24-Jul-2013

22:59

mscordacwks.dll

2.0.50727.7038

990,360

24-Jul-2013

22:59

mscorwks.dll

2.0.50727.7038

5,941,400

24-Jul-2013

23:00

sos.dll

2.0.50727.7038

389,768

24-Jul-2013

23:00

webengine.dll

2.0.50727.7038

437,400

24-Jul-2013

23:00

wminet_utils.dll

2.0.50727.7038

32,928

24-Jul-2013

23:00

system.web.dll

2.0.50727.7038

5,283,840

24-Jul-2013

23:00

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.dll

2.0.50727.7038

4,571,136

24-Jul-2013

22:58

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7038

43,160

24-Jul-2013

22:57

mscordacwks.dll

2.0.50727.7038

1,757,336

24-Jul-2013

22:58

mscorwks.dll

2.0.50727.7038

10,004,632

24-Jul-2013

22:58

sos.dll

2.0.50727.7038

486,024

24-Jul-2013

22:58

system.management.dll

2.0.50727.7038

385,024

24-Jul-2013

22:58

webengine.dll

2.0.50727.7038

746,648

24-Jul-2013

22:58

wminet_utils.dll

2.0.50727.7038

43.168

24-Jul-2013

22:58

system.web.dll

2.0.50727.7038

5,292,032

24-Jul-2013

22:58

system.management.dll

2.0.50727.7038

385,024

24-Jul-2013

23:00

mscorlib.dll

2.0.50727.7038

4,554,752

24-Jul-2013

23:00

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7038

31,384

24-Jul-2013

22:59

mscordacwks.dll

2.0.50727.7038

990,360

24-Jul-2013

22:59

mscorwks.dll

2.0.50727.7038

5,941,400

24-Jul-2013

23:00

sos.dll

2.0.50727.7038

389,768

24-Jul-2013

23:00

webengine.dll

2.0.50727.7038

437,400

24-Jul-2013

23:00

wminet_utils.dll

2.0.50727.7038

32,928

24-Jul-2013

23:00

system.web.dll

2.0.50727.7038

5,283,840

24-Jul-2013

23:00

Đối với tất cả phiên bản IA64 dựa trên Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.dll

2.0.50727.7038

4,014,080

24-Jul-2013

22:50

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7038

83,096

24-Jul-2013

22:50

mscordacwks.dll

2.0.50727.7038

3,083,416

24-Jul-2013

22:50

mscorwks.dll

2.0.50727.7038

20,391,576

24-Jul-2013

22:50

sos.dll

2.0.50727.7038

873,608

24-Jul-2013

22:50

system.management.dll

2.0.50727.7038

385,024

24-Jul-2013

22:50

webengine.dll

2.0.50727.7038

1,233,048

24-Jul-2013

22:50

wminet_utils.dll

2.0.50727.7038

80,544

24-Jul-2013

22:50

system.web.dll

2.0.50727.7038

4,812,800

24-Jul-2013

22:50

system.management.dll

2.0.50727.7038

385,024

24-Jul-2013

23:00

mscorlib.dll

2.0.50727.7038

4,554,752

24-Jul-2013

23:00

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7038

31,384

24-Jul-2013

22:59

mscordacwks.dll

2.0.50727.7038

990,360

24-Jul-2013

22:59

mscorwks.dll

2.0.50727.7038

5,941,400

24-Jul-2013

23:00

sos.dll

2.0.50727.7038

389,768

24-Jul-2013

23:00

webengine.dll

2.0.50727.7038

437,400

24-Jul-2013

23:00

wminet_utils.dll

2.0.50727.7038

32,928

24-Jul-2013

23:00

system.web.dll

2.0.50727.7038

5,283,840

24-Jul-2013

23:00

Hotfix rollup này giải quyết các vấn đề

Vấn đề thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR)Khi bạn chạy luồng công việc của Microsoft SQL Server sử dụng một lượng lớn bộ nhớ, lỗi hết bộ nhớ xảy ra ngay cả khi đủ bộ nhớ khả dụng.

Các vấn đề về phương tiện quản lý Windows (WMI)Khi một ứng dụng sử dụng không gian tên System.Management để kết nối với máy tính từ xa, rò rỉ bộ nhớ có thể xảy ra. Sự cố này xảy ra nếu các điều kiện sau là đúng:

  • Ứng dụng nhập uỷ nhiệm máy tính từ xa bằng cách sử dụng tham số ConnectionOption .

  • Ứng dụng sử dụng tham số ConnectionOption là một phần của ManagementScope tham số để kết nối với máy tính từ xa.

  • Tham số ManagementScope được sử dụng để thực hiện thao tác.

Vấn đề ASP.NETGiả sử điều khiển pdw được xác định trong bộ chứa đặt tên. Khi bạn sử dụng thuộc tính xác thực SetFocusOnError ASP.NET, tiêu điểm không được đặt để điều khiển có chứa. Sự cố này xảy ra ngay cả khi điều khiển không thành công quá trình soát hợp thức.

Lưu ý Sau khi bạn cài đặt hotfix này Cập Nhật và điều khiển trong bộ chứa không thành công quá trình soát hợp thức, tập được thiết lập để điều khiển đầu tiên đã không thể xác nhận.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×