Giới thiệu

Bài viết này mô tả hotfix rollup 2926992 có sẵn cho Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2). Để biết thêm thông tin về các hotfix rollup giải quyết, hãy xem phần "Thông tin".

Nhật hotfix này có sẵn cho hệ điều hành sau:

  • Windows Vista SP2

  • Windows Server 2008 SP2


Thông tin

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có .NET Framework 2.0 SP2 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Gói hotfix này không thay thế gói hotfix phát hành trước đó.


Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

352,256

24-May-2013

17:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

24-May-2013

17:13

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

24-May-2013

17:18

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

24-May-2013

17:23

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

24-May-2013

17:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

24-May-2013

17:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

24-May-2013

17:53

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

24-May-2013

17:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

331,776

24-May-2013

18:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

24-May-2013

18:08

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

24-May-2013

18:17

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

348,160

09-Sep-2011

11:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

319,488

12-Sep-2011

11:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

290,816

13-Jan-2012

20:08

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

13-Jan-2012

20:08

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

13-Jan-2012

20:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

13-Jan-2012

20:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

13-Jan-2012

20:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

397,312

13-Jan-2012

20:10

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

13-Jan-2012

20:10

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

13-Jan-2012

20:10

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

12-Sep-2011

11:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

12-Sep-2011

11:03

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

24-May-2013

17:09

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

24-May-2013

17:13

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

24-May-2013

17:19

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

24-May-2013

17:23

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

57,344

24-May-2013

17:37

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

24-May-2013

17:43

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

24-May-2013

17:53

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

24-May-2013

17:57

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

24-May-2013

18:03

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

24-May-2013

18:09

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

24-May-2013

18:17

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

09-Sep-2011

11:26

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

12-Sep-2011

11:02

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:08

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:08

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:09

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:09

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:09

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:10

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:10

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:10

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

12-Sep-2011

11:02

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

12-Sep-2011

11:03

system.directoryservices.dll

2.0.50727.7052

401.408

26-Jan-2014

22:59

system.resources.dll

2.0.50727.4016

241,664

24-May-2013

17:09

system.resources.dll

2.0.50727.4016

204,800

24-May-2013

17:13

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

24-May-2013

17:19

system.resources.dll

2.0.50727.4016

212,992

24-May-2013

17:23

system.resources.dll

2.0.50727.4016

294,912

24-May-2013

17:37

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

24-May-2013

17:43

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

24-May-2013

17:53

system.resources.dll

2.0.50727.4016

212,992

24-May-2013

17:57

system.resources.dll

2.0.50727.4016

221,184

24-May-2013

18:03

system.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

24-May-2013

18:09

system.resources.dll

2.0.50727.4016

204,800

24-May-2013

18:17

system.resources.dll

2.0.50727.4016

233,472

09-Sep-2011

11:26

system.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

12-Sep-2011

11:02

system.resources.dll

2.0.50727.4016

196,608

13-Jan-2012

20:08

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

13-Jan-2012

20:08

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

13-Jan-2012

20:09

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

13-Jan-2012

20:09

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

13-Jan-2012

20:09

system.resources.dll

2.0.50727.4016

266,240

13-Jan-2012

20:10

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

13-Jan-2012

20:10

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

13-Jan-2012

20:10

system.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

12-Sep-2011

11:02

system.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

12-Sep-2011

11:03

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7052

98,304

26-Jan-2014

22:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

684,032

24-May-2013

17:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

606,208

24-May-2013

17:13

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

593,920

24-May-2013

17:19

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

24-May-2013

17:24

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

815,104

24-May-2013

17:37

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

614,400

24-May-2013

17:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

585,728

24-May-2013

17:53

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

24-May-2013

17:57

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

647,168

24-May-2013

18:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

630,784

24-May-2013

18:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

610,304

24-May-2013

18:17

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

671,744

09-Sep-2011

11:26

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

12-Sep-2011

11:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

577,536

13-Jan-2012

20:08

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

626,688

13-Jan-2012

20:08

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

606,208

13-Jan-2012

20:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

602,112

13-Jan-2012

20:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

610,304

13-Jan-2012

20:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

753,664

13-Jan-2012

20:10

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

589,824

13-Jan-2012

20:10

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

598,016

13-Jan-2012

20:10

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

552,960

12-Sep-2011

11:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

557,056

12-Sep-2011

11:03

system.dll

2.0.50727.7052

3,198,976

26-Jan-2014

22:59

big5.nlp

66,728

09-Sep-2011

11:31

bopomofo.nlp

82,172

09-Sep-2011

11:31

ksc.nlp

116,756

09-Sep-2011

11:31

mscorlib.dll

2.0.50727.7052

4,554,752

26-Jan-2014

22:59

normidna.nlp

59,342

09-Sep-2011

11:33

normnfc.nlp

45,794

09-Sep-2011

11:33

normnfd.nlp

39.284

09-Sep-2011

11:33

normnfkc.nlp

66,384

09-Sep-2011

11:33

normnfkd.nlp

60,294

09-Sep-2011

11:33

prc.nlp

83,748

09-Sep-2011

11:33

prcp.nlp

83,748

09-Sep-2011

11:33

sortkey.nlp

262,148

09-Sep-2011

11:33

sorttbls.nlp

20,320

09-Sep-2011

11:33

xjis.nlp

28,288

09-Sep-2011

11:34

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7052

31,384

26-Jan-2014

22:59

mscordacwks.dll

2.0.50727.7052

990,360

26-Jan-2014

22:59

mscorwks.dll

2.0.50727.7052

5,943,960

26-Jan-2014

22:59

sos.dll

2.0.50727.7052

389,768

26-Jan-2014

22:59

webengine.dll

2.0.50727.7052

437,400

26-Jan-2014

22:59

system.web.dll

2.0.50727.7052

5,287,936

26-Jan-2014

22:59

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

big5.nlp

66,728

15-Nov-2011

15:06

bopomofo.nlp

82,172

15-Nov-2011

15:06

ksc.nlp

116,756

15-Nov-2011

15:07

mscorlib.dll

2.0.50727.7052

4,571,136

26-Jan-2014

23:00

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2011

15:08

normnfc.nlp

45,794

15-Nov-2011

15:08

normnfd.nlp

39.284

15-Nov-2011

15:08

normnfkc.nlp

66,384

15-Nov-2011

15:08

normnfkd.nlp

60,294

15-Nov-2011

15:08

prc.nlp

83,748

15-Nov-2011

15:08

prcp.nlp

83,748

15-Nov-2011

15:08

sortkey.nlp

262,148

15-Nov-2011

15:08

sorttbls.nlp

20,320

15-Nov-2011

15:08

xjis.nlp

28,288

15-Nov-2011

15:09

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7052

43,160

26-Jan-2014

22:59

mscordacwks.dll

2.0.50727.7052

1,757,336

26-Jan-2014

22:59

mscorwks.dll

2.0.50727.7052

10,007,192

26-Jan-2014

23:00

sos.dll

2.0.50727.7052

486,024

26-Jan-2014

23:01

system.directoryservices.dll

2.0.50727.7052

401.408

26-Jan-2014

23:01

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7052

98,304

26-Jan-2014

23:02

system.dll

2.0.50727.7052

3,198,976

26-Jan-2014

23:01

webengine.dll

2.0.50727.7052

746,648

26-Jan-2014

23:02

system.web.dll

2.0.50727.7052

5,296,128

26-Jan-2014

23:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

352,256

13-Jan-2012

20:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

13-Jan-2012

20:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

13-Jan-2012

20:08

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

15-Nov-2011

15:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

13-Jan-2012

20:08

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

13-Jan-2012

20:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

13-Jan-2012

20:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

15-Nov-2011

21:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

331,776

13-Jan-2012

20:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

13-Jan-2012

20:09

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

13-Jan-2012

20:10

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

348,160

15-Nov-2011

15:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

319,488

15-Nov-2011

21:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

290,816

13-Jan-2012

20:10

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

13-Jan-2012

20:10

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

13-Jan-2012

20:11

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

13-Jan-2012

20:11

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

13-Jan-2012

20:12

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

397,312

13-Jan-2012

20:12

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

13-Jan-2012

20:12

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

13-Jan-2012

20:13

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

15-Nov-2011

21:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

15-Nov-2011

21:43

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:07

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:07

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:08

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

15-Nov-2011

15:03

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

57,344

13-Jan-2012

20:08

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:09

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:09

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

15-Nov-2011

21:43

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

13-Jan-2012

20:09

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:09

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:10

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

15-Nov-2011

15:04

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

15-Nov-2011

21:43

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:10

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:10

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:11

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:11

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:12

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:12

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:12

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:13

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

15-Nov-2011

21:43

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

15-Nov-2011

21:43

system.directoryservices.dll

2.0.50727.7052

401.408

26-Jan-2014

22:59

system.resources.dll

2.0.50727.4016

241,664

13-Jan-2012

20:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

204,800

13-Jan-2012

20:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

13-Jan-2012

20:08

system.resources.dll

2.0.50727.4016

212,992

15-Nov-2011

15:03

system.resources.dll

2.0.50727.4016

294,912

13-Jan-2012

20:08

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

13-Jan-2012

20:09

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

13-Jan-2012

20:09

system.resources.dll

2.0.50727.4016

212,992

15-Nov-2011

21:43

system.resources.dll

2.0.50727.4016

221,184

13-Jan-2012

20:09

system.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

13-Jan-2012

20:09

system.resources.dll

2.0.50727.4016

204,800

13-Jan-2012

20:10

system.resources.dll

2.0.50727.4016

233,472

15-Nov-2011

15:04

system.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

15-Nov-2011

21:43

system.resources.dll

2.0.50727.4016

196,608

13-Jan-2012

20:10

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

13-Jan-2012

20:10

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

13-Jan-2012

20:11

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

13-Jan-2012

20:11

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

13-Jan-2012

20:12

system.resources.dll

2.0.50727.4016

266,240

13-Jan-2012

20:12

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

13-Jan-2012

20:12

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

13-Jan-2012

20:13

system.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

15-Nov-2011

21:43

system.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

15-Nov-2011

21:43

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7052

98,304

26-Jan-2014

22:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

684,032

13-Jan-2012

20:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

606,208

13-Jan-2012

20:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

593,920

13-Jan-2012

20:08

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

15-Nov-2011

15:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

815,104

13-Jan-2012

20:08

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

614,400

13-Jan-2012

20:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

585,728

13-Jan-2012

20:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

15-Nov-2011

21:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

647,168

13-Jan-2012

20:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

630,784

13-Jan-2012

20:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

610,304

13-Jan-2012

20:10

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

671,744

15-Nov-2011

15:04

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

15-Nov-2011

21:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

577,536

13-Jan-2012

20:10

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

626,688

13-Jan-2012

20:10

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

606,208

13-Jan-2012

20:11

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

602,112

13-Jan-2012

20:11

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

610,304

13-Jan-2012

20:12

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

753,664

13-Jan-2012

20:12

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

589,824

13-Jan-2012

20:12

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

598,016

13-Jan-2012

20:13

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

552,960

15-Nov-2011

21:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

557,056

15-Nov-2011

21:43

system.dll

2.0.50727.7052

3,198,976

26-Jan-2014

22:59

big5.nlp

66,728

09-Sep-2011

11:31

bopomofo.nlp

82,172

09-Sep-2011

11:31

ksc.nlp

116,756

09-Sep-2011

11:31

mscorlib.dll

2.0.50727.7052

4,554,752

26-Jan-2014

22:59

normidna.nlp

59,342

09-Sep-2011

11:33

normnfc.nlp

45,794

09-Sep-2011

11:33

normnfd.nlp

39.284

09-Sep-2011

11:33

normnfkc.nlp

66,384

09-Sep-2011

11:33

normnfkd.nlp

60,294

09-Sep-2011

11:33

prc.nlp

83,748

09-Sep-2011

11:33

prcp.nlp

83,748

09-Sep-2011

11:33

sortkey.nlp

262,148

09-Sep-2011

11:33

sorttbls.nlp

20,320

09-Sep-2011

11:33

xjis.nlp

28,288

09-Sep-2011

11:34

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7052

31,384

26-Jan-2014

22:59

mscordacwks.dll

2.0.50727.7052

990,360

26-Jan-2014

22:59

mscorwks.dll

2.0.50727.7052

5,943,960

26-Jan-2014

22:59

sos.dll

2.0.50727.7052

389,768

26-Jan-2014

22:59

webengine.dll

2.0.50727.7052

437,400

26-Jan-2014

22:59

system.web.dll

2.0.50727.7052

5,287,936

26-Jan-2014

22:59

Đối với tất cả phiên bản IA64 dựa trên Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

big5.nlp

66,728

15-Mar-2011

05:43

bopomofo.nlp

82,172

15-Mar-2011

05:43

ksc.nlp

116,756

15-Mar-2011

05:46

mscorlib.dll

2.0.50727.7052

4,014,080

26-Jan-2014

22:49

normidna.nlp

59,342

15-Mar-2011

05:51

normnfc.nlp

45,794

15-Mar-2011

05:51

normnfd.nlp

39.284

15-Mar-2011

05:51

normnfkc.nlp

66,384

15-Mar-2011

05:51

normnfkd.nlp

60,294

15-Mar-2011

05:51

prc.nlp

83,748

15-Mar-2011

05:52

prcp.nlp

83,748

15-Mar-2011

05:52

sortkey.nlp

262,148

15-Mar-2011

05:52

sorttbls.nlp

20,320

15-Mar-2011

05:52

xjis.nlp

28,288

15-Mar-2011

05:55

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7052

83,096

26-Jan-2014

22:49

mscordacwks.dll

2.0.50727.7052

3,083,416

26-Jan-2014

22:49

mscorwks.dll

2.0.50727.7052

20,397,208

26-Jan-2014

22:49

sos.dll

2.0.50727.7052

873,608

26-Jan-2014

22:50

system.directoryservices.dll

2.0.50727.7052

401.408

26-Jan-2014

22:50

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7052

98,304

26-Jan-2014

22:50

system.dll

2.0.50727.7052

3,198,976

26-Jan-2014

22:50

webengine.dll

2.0.50727.7052

1,233,560

26-Jan-2014

22:50

system.web.dll

2.0.50727.7052

4,816,896

26-Jan-2014

22:50

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

16-Aug-2010

14:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

16-Aug-2010

14:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

348,160

16-Aug-2010

14:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

319,488

20-Aug-2010

06:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

20-Aug-2010

06:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

20-Aug-2010

06:45

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

16-Aug-2010

14:31

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

16-Aug-2010

14:31

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

16-Aug-2010

14:31

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

20-Aug-2010

06:44

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Aug-2010

06:44

system.directoryservices.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Aug-2010

06:45

system.directoryservices.dll

2.0.50727.7052

401.408

26-Jan-2014

22:59

system.resources.dll

2.0.50727.4016

212,992

16-Aug-2010

14:31

system.resources.dll

2.0.50727.4016

212,992

16-Aug-2010

14:31

system.resources.dll

2.0.50727.4016

233,472

16-Aug-2010

14:31

system.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

20-Aug-2010

06:44

system.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

20-Aug-2010

06:44

system.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

20-Aug-2010

06:45

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7052

98,304

26-Jan-2014

22:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

16-Aug-2010

14:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

16-Aug-2010

14:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

671,744

16-Aug-2010

14:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

20-Aug-2010

06:44

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

552,960

20-Aug-2010

06:44

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

557,056

20-Aug-2010

06:45

system.dll

2.0.50727.7052

3,198,976

26-Jan-2014

22:59

big5.nlp

66,728

09-Sep-2011

11:31

bopomofo.nlp

82,172

09-Sep-2011

11:31

ksc.nlp

116,756

09-Sep-2011

11:31

mscorlib.dll

2.0.50727.7052

4,554,752

26-Jan-2014

22:59

normidna.nlp

59,342

09-Sep-2011

11:33

normnfc.nlp

45,794

09-Sep-2011

11:33

normnfd.nlp

39.284

09-Sep-2011

11:33

normnfkc.nlp

66,384

09-Sep-2011

11:33

normnfkd.nlp

60,294

09-Sep-2011

11:33

prc.nlp

83,748

09-Sep-2011

11:33

prcp.nlp

83,748

09-Sep-2011

11:33

sortkey.nlp

262,148

09-Sep-2011

11:33

sorttbls.nlp

20,320

09-Sep-2011

11:33

xjis.nlp

28,288

09-Sep-2011

11:34

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7052

31,384

26-Jan-2014

22:59

mscordacwks.dll

2.0.50727.7052

990,360

26-Jan-2014

22:59

mscorwks.dll

2.0.50727.7052

5,943,960

26-Jan-2014

22:59

sos.dll

2.0.50727.7052

389,768

26-Jan-2014

22:59

webengine.dll

2.0.50727.7052

437,400

26-Jan-2014

22:59

system.web.dll

2.0.50727.7052

5,287,936

26-Jan-2014

22:59Hotfix rollup này giải quyết các vấn đề

Vấn đề 1Ứng dụng ASP.NET truy cập chức năng bổ sung bằng cách sử dụng thiết đặt cấu hình ứng dụng có thể gặp phải gián đoạn khi khởi động.Vấn đề 2Các ứng dụng .NET Framework 2.0 đang chạy trên máy tính một lõi có thể đóng băng trong GC mã.

Vấn đề 3Quá trình w3wp.exe lỗi với ngoại lệ khi System.Web.Util.ResourcePool.Finalize() được gọi là.

Vấn đề 4Ứng dụng ASP.NET truy cập chức năng bổ sung bằng cách sử dụng thiết đặt cấu hình ứng dụng có thể gặp phải gián đoạn khi khởi động.

Vấn đề 5.NET Framework 2.0 và ứng dụng 3.5 sẽ ném một ngoại lệ NullReferenceException khi họ sử dụng GetEnvironmentVariable Nếu khoá đăng ký không tồn tại.

Vấn đề 6DirectorySearcher.FindOne () có thể ném ngoại lệ tràn khi chạy như một quá trình 32-bit được liên kết với cờ LARGEADDRESSAWARE biên dịch và chạy trên hệ điều hành 64-bit, được cấu hình để sử dụng 3 Gigabyte (GB) bộ nhớ. Ứng dụng lưu trữ trong IIS có thể thấy ngoại lệ này khi w3wp.exe được biên dịch như một ứng dụng LARGEADDRESSAWARE .

Khắc phục sự cố này đảm bảo rằng bộ nhớ địa chỉ lớn hơn 2 GB được xử lý đúng cách.

Vấn đề 7Khi bản Cập Nhật đang được cài đặt, kết hợp có thể truy cập một trạng thái trong đó NGEN là liên tục. Điều này khiến các mục trong sổ đăng ký sau khoá tiếp tục phát triển cho đến khi máy tính đóng băng:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v2.0.50727\NGenService\Roots HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×