Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả hotfix rollup 2937666 cho Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2). Nhật hotfix này khắc phục nhiều sự cố trong .NET Framework 2.0 SP2. Để biết thêm thông tin về sự cố hotfix rollup giải quyết, hãy xem phần "Thông tin".

Nhật hotfix này có sẵn cho hệ điều hành sau:

  • Windows Vista SP2

  • Windows Server 2008 SP2

Thông tin

Thông tin hotfix

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố mà bài viết này mô tả. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Để khắc phục sự cố này, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để lấy hotfix. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.


Điều kiện tiên quyết


Để áp dụng hotfix này, bạn phải có .NET Framework 2.0 SP2 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn thoát tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Gói hotfix này không thay thế gói hotfix phát hành trước đó.Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của .NET Framework 2.0 trong Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

565,248

21-Feb-2014

07:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

24-May-2013

17:13

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

536,576

24-May-2013

17:19

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

24-May-2013

17:23

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

606,208

21-Feb-2014

07:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:33

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

548,864

21-Feb-2014

07:33

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

557,056

21-Feb-2014

07:35

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

548,864

21-Feb-2014

07:35

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

24-May-2013

18:17

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

561,152

21-Feb-2014

07:37

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:38

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

532,480

21-Feb-2014

07:39

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

13-Jan-2012

20:08

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

13-Jan-2012

20:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:40

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

589,824

21-Feb-2014

07:42

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

536,576

21-Feb-2014

07:42

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:43

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

524,288

21-Feb-2014

07:44

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

528,384

21-Feb-2014

07:44

system.design.dll

2.0.50727.7059

5,062,656

11-Mar-2014

05:26

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

483,328

21-Feb-2014

07:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

24-May-2013

17:13

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

409,600

24-May-2013

17:19

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

434,176

24-May-2013

17:24

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

577,536

21-Feb-2014

07:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

21-Feb-2014

07:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

413,696

21-Feb-2014

07:33

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

430,080

21-Feb-2014

07:33

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

450,560

24-May-2013

18:03

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

434,176

21-Feb-2014

07:35

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

24-May-2013

18:17

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

466,944

09-Sep-2011

11:26

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

430,080

21-Feb-2014

07:38

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

401.408

21-Feb-2014

07:39

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

446,464

21-Feb-2014

07:39

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

13-Jan-2012

20:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

417,792

21-Feb-2014

07:40

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

421,888

21-Feb-2014

07:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:42

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

409,600

21-Feb-2014

07:42

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

417,792

21-Feb-2014

07:43

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

376,832

21-Feb-2014

07:44

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

385,024

21-Feb-2014

07:44

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7059

5,025,792

11-Mar-2014

05:26

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của .NET Framework 2.0 trong Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.design.dll

2.0.50727.7059

5,062,656

11-Mar-2014

05:11

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7059

5,025,792

11-Mar-2014

05:11

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

565,248

21-Feb-2014

07:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

536,576

21-Feb-2014

07:33

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:34

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

606,208

21-Feb-2014

07:36

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:37

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:39

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

548,864

21-Feb-2014

07:40

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

557,056

21-Feb-2014

07:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

548,864

21-Feb-2014

07:42

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:43

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

561,152

21-Feb-2014

07:45

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:46

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

532,480

21-Feb-2014

07:48

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:48

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:50

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:51

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:53

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

589,824

21-Feb-2014

07:54

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

536,576

21-Feb-2014

07:55

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:56

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

524,288

21-Feb-2014

07:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

528,384

21-Feb-2014

07:59

system.design.dll

2.0.50727.7059

5,062,656

11-Mar-2014

05:26

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

483,328

21-Feb-2014

07:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

21-Feb-2014

07:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

409,600

21-Feb-2014

07:33

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

434,176

21-Feb-2014

07:34

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

577,536

21-Feb-2014

07:36

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

21-Feb-2014

07:37

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

413,696

21-Feb-2014

07:39

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

430,080

21-Feb-2014

07:40

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

450,560

21-Feb-2014

07:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

434,176

21-Feb-2014

07:42

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

21-Feb-2014

07:43

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

466,944

21-Feb-2014

07:45

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

430,080

21-Feb-2014

07:46

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

401.408

21-Feb-2014

07:48

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

446,464

21-Feb-2014

07:49

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

21-Feb-2014

07:50

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

417,792

21-Feb-2014

07:51

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

421,888

21-Feb-2014

07:53

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:54

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

409,600

21-Feb-2014

07:55

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

417,792

21-Feb-2014

07:57

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

376,832

21-Feb-2014

07:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

385,024

21-Feb-2014

07:59

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7059

5,025,792

11-Mar-2014

05:26

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA64 .NET Framework 2.0 trong Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.design.dll

2.0.50727.7059

5,062,656

11-Mar-2014

05:03

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7059

5,025,792

11-Mar-2014

05:03

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

548,864

21-Feb-2014

07:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

561,152

21-Feb-2014

07:33

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:34

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

524,288

21-Feb-2014

07:35

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

528,384

21-Feb-2014

07:36

system.design.dll

2.0.50727.7059

5,062,656

11-Mar-2014

05:26

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

434,176

21-Feb-2014

07:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

430,080

21-Feb-2014

07:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

466,944

21-Feb-2014

07:33

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

430,080

21-Feb-2014

07:34

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

376,832

21-Feb-2014

07:35

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

385,024

21-Feb-2014

07:36

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7059

5,025,792

11-Mar-2014

05:26


Vấn đề này hotfix rollup giải quyết

Vấn đề 1

Khi bạn có một ứng dụng Windows Forms đang chạy trên hệ điều hành 64-bit, CheckedListBox hoặc ComboBox điều khiển có thể không vẽ các mục và điều khiển hình trống. Sự cố này xảy ra vì điều khiển không nhận được thông báo WM_DRAWITEM từ cửa sổ chính. Sự cố này xảy ra khi các điều kiện sau là đúng:

  • Điều khiển chủ kéo như CheckedListBox có cửa sổ âm xử lý giá trị.

  • Kéo chủ PA của cửa sổ xử lý được tạo trong xây dựng cho điều khiển chính thức.

Âm cửa sổ tay được tạo ra kiểm tra phiên bản hệ điều hành 64-bit, hoặc khi xử lý được tạo lại nhiều lần trên một bản bán lẻ của hệ điều hành 64-bit, chẳng hạn như khi ứng dụng đang chạy trong một thời gian dài.

Thông thường, điều khiển cửa sổ không được tạo ra trong xây dựng điều khiển. Do đó, xử lý cũng không được tạo ra cho đến sau khi xây dựng mẫu cha được kích hoạt. Điều kiện thứ hai xảy ra khi tạo xử lý cửa sổ là bắt buộc trong xây dựng biểu mẫu của phụ huynh. Một trong các cách buộc này tạo là thay đổi các thuộc tính của điều khiển, chẳng hạn như thuộc tính BorderStyle . Khi xử lý điều khiển con tạo trước khi xử lý của cha mẹ, điều khiển con tạm thời parented một cửa sổ và được tái parented sau khi cửa sổ cha được tạo ra. Sau khi điều khiển lại parented, thư WM_DRAWITEM không chuyển chính xác.

Hotfix này khắc phục thông báo tuyến hình thức chính để điều khiển kéo chủ sở hữu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×