Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả hotfix rollup 2977296 cho Microsoft .NET Framework 2.0. Nhật hotfix này khắc phục sự cố trong .NET Framework 2.0. Để biết thêm thông tin về vấn đề cập nhật hotfix này khắc phục, hãy xem phần "Thông tin".

Nhật hotfix này có sẵn cho hệ điều hành sau:

  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows Vista SP2

Thông tin

Thông tin hotfix

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố mà bài viết này mô tả. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Để khắc phục sự cố này, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để lấy hotfix. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có các cài đặt .NET Framework 2.0.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn thoát tất cả các .NET Framework ứng dụng trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Gói hotfix này không thay thế gói hotfix phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của .NET Framework 2.0 trong Windows Server 2008 và Windows Vista

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

20:00

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

19:59

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

19:59

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

09-Oct-2012

02:40

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

45,056

06-Jul-2012

19:58

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

09-Oct-2012

02:40

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

19:59

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

09-Oct-2012

02:40

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

19:57

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

19:59

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

13-Sep-2012

22:04

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

09-Oct-2012

02:40

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

13-Sep-2012

22:04

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

19:59

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

13-Sep-2012

22:04

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

20:02

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

20:01

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

20:03

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

45,056

06-Jul-2012

20:02

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

20:06

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

20:05

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:04

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

13-Sep-2012

22:04

system.serviceprocess.dll

2.0.50727.7069

114,688

02-Jul-2014

22:11

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của .NET Framework 2.0 trong Windows Server 2008 và Windows Vista

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.serviceprocess.dll

2.0.50727.7069

114,688

02-Jul-2014

22:13

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

22-Jul-2013

22:16

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

20:04

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

20:04

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

22-Jul-2013

22:20

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

45,056

06-Jul-2012

20:03

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

22-Jul-2013

22:17

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

20:04

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

22-Jul-2013

22:17

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

20:04

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

20:07

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

13-Sep-2012

22:04

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

22-Jul-2013

22:16

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

13-Sep-2012

22:04

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

06-Jul-2012

20:07

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

40.960

04-Oct-2012

20:58

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

04-Oct-2012

20:58

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

04-Oct-2012

20:58

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

04-Oct-2012

20:58

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

45,056

04-Oct-2012

20:58

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

08-Jan-2014

21:49

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.4927

40.960

08-Jan-2014

21:49

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

08-Jan-2014

21:49

system.serviceprocess.resources.dll

2.0.50727.6400

36,864

08-Jan-2014

21:50

system.serviceprocess.dll

2.0.50727.7069

114,688

02-Jul-2014

22:11


Hotfix rollup này giải quyết các vấn đề

Vấn đề 1Khi bạn sử dụng dịch vụ Windows Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) trong môi trường Citrix, Dịch vụ không thể nhận được phiên hoạt động thay đổi cho người dùng Citrix.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×