Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả hotfix rollup 2996566 có sẵn cho Microsoft .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.5.1 và .NET Framework 4.5.2. Để biết thêm thông tin về các hotfix rollup giải quyết, hãy xem phần "Thông tin".

Nhật hotfix này có sẵn cho hệ điều hành sau:

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012 R2

Giải pháp

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố mà bài viết này mô tả. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Để khắc phục sự cố này, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để lấy hotfix. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Thông tin

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.5.1 hoặc .NET Framework 4.5.2 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Gói hotfix này không thay thế gói hotfix phát hành trước đó.Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

98,536

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

87,784

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

87,272

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

91,880

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

119,528

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

90,344

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

85,736

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

90.848

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

94,952

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

95,976

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

90,344

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

100,072

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

91,880

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

84,712

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

88,808

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

92,392

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

88,296

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

90,344

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

111,336

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

86,248

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

87,784

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

81,640

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

80,616

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

229,648

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

214,288

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

211,216

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

218,384

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

265,488

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

215,824

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

209,680

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

219,408

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

226,064

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

227,600

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

215,824

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

233,232

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

221,456

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

207,120

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

213,776

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

218,384

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

214,288

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

216,848

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

252,176

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

209,680

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

211,728

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

203,024

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

201,488

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36264

1,191,112

24-Sep-2014

22:11

microsoft.build.dll

4.0.30319.36264

1,448,096

24-Sep-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

1,041,096

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

987,336

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

980,680

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

996,552

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

1,118,408

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

989,384

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

983,240

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

995,016

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

1,017,032

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

1,000,656

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

987,848

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

1,035,464

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

1,002,696

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

972,488

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

985,288

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

995,528

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

986,312

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

988,872

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

1,086,664

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

981,704

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

979,656

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

958,664

04-Jun-2014

22:11

mscorlib.resources.dll

4.0.30319.36213

959,688

04-Jun-2014

22:11

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

115,864

15-Nov-2013

17:22

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

118,944

15-Nov-2013

17:27

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

118,424

15-Nov-2013

17:26

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

124,568

15-Nov-2013

17:32

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

155,808

15-Nov-2013

17:24

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

120,480

15-Nov-2013

17:37

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

118,936

15-Nov-2013

17:25

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

123,032

15-Nov-2013

17:29

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

114,848

15-Nov-2013

17:21

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

125,600

15-Nov-2013

19:42

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

121,496

15-Nov-2013

18:08

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

132,768

15-Nov-2013

17:59

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

124,568

15-Nov-2013

19:42

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

115,352

15-Nov-2013

17:49

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

120,480

15-Nov-2013

17:58

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

123,552

15-Nov-2013

17:27

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

119,960

15-Nov-2013

17:31

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

120,480

15-Nov-2013

17:33

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

148,632

15-Nov-2013

17:37

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

116,888

15-Nov-2013

17:31

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

117,920

15-Nov-2013

17:29

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

110,744

15-Nov-2013

17:32

presentationcore.resources.dll

4.0.30319.33440

111,776

15-Nov-2013

17:31

presentationframework.aero2.dll

4.0.30319.36264

257,752

24-Sep-2014

22:11

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36264

178,400

24-Sep-2014

22:11

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

258,728

15-Nov-2013

17:22

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

266,416

15-Nov-2013

17:27

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

266,920

15-Nov-2013

17:26

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

283,304

15-Nov-2013

17:32

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

344,752

15-Nov-2013

17:24

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

272,552

15-Nov-2013

17:37

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

269,480

15-Nov-2013

17:25

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

276,656

15-Nov-2013

17:29

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

258,224

15-Nov-2013

17:21

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

282,280

15-Nov-2013

19:42

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

274,088

15-Nov-2013

18:08

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

295,600

15-Nov-2013

17:59

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

281,256

15-Nov-2013

19:42

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

259,760

15-Nov-2013

17:49

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

272,048

15-Nov-2013

17:58

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

278,704

15-Nov-2013

17:27

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

272,040

15-Nov-2013

17:31

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

272,048

15-Nov-2013

17:33

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

327,336

15-Nov-2013

17:37

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

265,384

15-Nov-2013

17:31

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

265,392

15-Nov-2013

17:29

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

253,096

15-Nov-2013

17:32

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

253,616

15-Nov-2013

17:31

presentationframework.dll

4.0.30319.36264

6,203,072

24-Sep-2014

22:11

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

21,128

15-Nov-2013

17:22

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:27

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:26

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:32

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

21,128

15-Nov-2013

17:24

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:37

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:25

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:29

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:21

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

19:42

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

18:08

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

21,128

15-Nov-2013

17:59

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

19:42

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:49

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:58

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:27

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:31

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:33

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

21,128

15-Nov-2013

17:37

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:31

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:29

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:32

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:31

smdiagnostics.dll

4.0.30319.36264

73,336

24-Sep-2014

22:11

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

298,808

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,776

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,248

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

297,288

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

304,952

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

297,288

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

295,736

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

297,288

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

297,784

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

298,312

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,760

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

299,336

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,760

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

295,736

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,776

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

297,288

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,760

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

297,288

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

302,904

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,264

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,776

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

294,728

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

294,712

29-Sep-2014

16:27

system.activities.core.presentation.dll

4.0.30319.36264

718,072

24-Sep-2014

22:11

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

753,448

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

748,848

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

747,816

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

749,872

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

762,664

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

749,360

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

748,328

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

750,384

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

751,400

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

751,920

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

749,344

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

752,944

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

749,864

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

747,304

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

748,840

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

750,384

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

748,840

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

749,360

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

759,080

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

747,824

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

748,848

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

745,776

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

745,768

29-Sep-2014

16:27

system.activities.presentation.dll

4.0.30319.36264

2,140,384

24-Sep-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

172,272

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

153,336

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

153,328

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

161,016

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

217,840

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

156,920

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

151,280

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

158,456

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

168,176

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

167,160

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

157,424

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

174,328

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

157,936

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

148,720

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

158,968

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

162,040

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

154,864

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

155,384

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

206,064

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

150,264

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

153,840

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

137,976

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

138,480

04-Jun-2014

22:11

system.activities.dll

4.0.30319.36264

1,582,728

24-Sep-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

37,592

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

42,712

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

35,544

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

36,064

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

37,592

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

35,544

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

32,984

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

35,032

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

40,152

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

32,984

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

32,472

04-Jun-2014

22:11

system.addin.dll

4.0.30319.36264

163,480

24-Sep-2014

22:11

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

55,136

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,056

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,056

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

52,592

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

62,320

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,056

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

50,544

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

52,088

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

54,136

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

53,112

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,552

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

55,160

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

52,600

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

50,040

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,576

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

52,600

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,064

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,064

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

60,280

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

50,552

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,576

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

48,496

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

49,008

29-Sep-2014

16:27

system.componentmodel.composition.dll

4.0.30319.36264

312,048

24-Sep-2014

22:11

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

57,512

15-Nov-2013

17:22

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

52,904

15-Nov-2013

17:27

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

52,904

15-Nov-2013

17:26

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

54,952

15-Nov-2013

17:32

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

67,240

15-Nov-2013

17:24

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

53,928

15-Nov-2013

17:37

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

51,880

15-Nov-2013

17:25

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

54,952

15-Nov-2013

17:29

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

55,976

15-Nov-2013

17:21

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

55,464

15-Nov-2013

19:42

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

53,928

15-Nov-2013

18:08

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

58,024

15-Nov-2013

17:59

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

54,440

15-Nov-2013

19:42

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

51,368

15-Nov-2013

17:49

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

53,416

15-Nov-2013

17:58

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

53,416

15-Nov-2013

17:27

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

53,416

15-Nov-2013

17:31

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

53,928

15-Nov-2013

17:33

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

63,656

15-Nov-2013

17:37

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

52,392

15-Nov-2013

17:31

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

52,392

15-Nov-2013

17:29

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

49,832

15-Nov-2013

17:32

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

49,832

15-Nov-2013

17:31

system.configuration.dll

4.0.30319.36264

402,600

24-Sep-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

104,656

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

91,864

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

91,864

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

95,960

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

122,584

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

94,424

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

92,376

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

95,448

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

101,080

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

98,528

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

94,424

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

103,640

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

97,496

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

89,816

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

93,400

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

95,448

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

93,400

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

93,912

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

115,928

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

91,864

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

91,352

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

85,720

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

85,720

04-Jun-2014

22:11

system.core.dll

4.0.30319.36264

1,271,912

24-Sep-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

867,568

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

818,416

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

817,904

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

834,288

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

944,880

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

828,144

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

818,416

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

838,384

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

848,112

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

847,600

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

828,656

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

860,400

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

831,216

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

809,712

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

826,608

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

837,872

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

825,584

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

827,120

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

917,744

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

815,344

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

816,880

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

794,352

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

794,352

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.dll

4.0.30319.36264

4,099,240

24-Sep-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

66,280

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

59,112

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

59,624

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

61,672

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

77,544

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,648

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

59,112

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

61,160

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

64,232

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

63,720

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,136

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

65,768

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

62,696

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

57,576

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,136

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

61,672

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,136

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,648

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

72,936

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

58,600

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

59,112

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

56,040

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

55,528

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.dll

4.0.30319.36264

698,528

24-Sep-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

401,624

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

373,464

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

370,392

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

380,632

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

454,360

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

373,976

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

367,320

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

379,096

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

392,920

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

385,752

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

373,464

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

397,528

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

382,168

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

364,248

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

377,048

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

381,144

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

370,904

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

374,488

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

437,464

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

367,320

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

368,856

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

350,424

04-Jun-2014

22:11

system.data.resources.dll

4.0.30319.36213

352,984

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

48,880

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,248

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,272

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

45,808

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

56,560

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,248

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

45,808

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

48,368

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

46,832

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

49,392

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

46,320

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,248

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,272

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

45,808

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

52,976

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,760

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,760

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

42,224

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

41,712

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.36264

752,288

24-Sep-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,240,800

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,217,760

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,211,616

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,220,832

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,282,272

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,219,296

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,214,688

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,223,392

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,231,584

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,225,952

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,219,808

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,130,208

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,114,336

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,209,568

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,220,832

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,217,248

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,217,240

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,218,272

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,265,376

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,212,128

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,215,704

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,094,368

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,096,928

04-Jun-2014

22:11

system.design.dll

4.0.30319.36264

5,056,112

24-Sep-2014

22:11

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

44,808

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

40,712

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

40,712

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

42,248

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

53.000

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,224

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

40,208

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

42,760

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

43,784

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,224

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

40,712

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

44,808

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,736

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

39,688

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,224

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,224

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,736

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,224

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

47,880

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

40,200

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

40,200

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

38,152

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

38,152

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,552

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

39,648

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,496

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,480

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

37,600

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,456

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

31,968

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.accountmanagement.dll

4.0.30319.36264

297,744

29-Sep-2014

16:28

system.directoryservices.protocols.dll

4.0.30319.36264

203,000

24-Sep-2014

22:11

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

54,456

15-Nov-2013

17:22

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

48,312

15-Nov-2013

17:27

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

47,288

15-Nov-2013

17:26

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

49,336

15-Nov-2013

17:32

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

63,672

15-Nov-2013

17:24

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

48,824

15-Nov-2013

17:37

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

47,296

15-Nov-2013

17:25

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

49,336

15-Nov-2013

17:29

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

51,896

15-Nov-2013

17:21

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

48,824

15-Nov-2013

19:42

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

48,824

15-Nov-2013

18:08

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

53,432

15-Nov-2013

17:59

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

49,848

15-Nov-2013

19:42

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

46,264

15-Nov-2013

17:49

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

49,336

15-Nov-2013

17:58

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

49,336

15-Nov-2013

17:27

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

48,824

15-Nov-2013

17:31

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

48,824

15-Nov-2013

17:33

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

57,016

15-Nov-2013

17:37

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

47,800

15-Nov-2013

17:31

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

47,288

15-Nov-2013

17:29

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

44,728

15-Nov-2013

17:32

system.directoryservices.resources.dll

4.0.30319.33440

44,728

15-Nov-2013

17:31

system.directoryservices.dll

4.0.30319.36264

425,656

24-Sep-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,808

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

24,328

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,808

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,304

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,808

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.resources.dll

4.0.30319.36213

23,296

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.design.dll

4.0.30319.36264

113,832

24-Sep-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,616

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

63,200

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

59,104

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

60,128

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,592

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,576

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

58,080

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

61,664

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

57,568

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.resources.dll

4.0.30319.36213

56,544

04-Jun-2014

22:11

system.drawing.dll

4.0.30319.36264

598,144

24-Sep-2014

22:11

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

145,064

15-Nov-2013

17:22

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

132,776

15-Nov-2013

17:27

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

127,144

15-Nov-2013

17:26

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

134,312

15-Nov-2013

17:32

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

187,048

15-Nov-2013

17:24

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

130,216

15-Nov-2013

17:37

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

127,144

15-Nov-2013

17:25

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

136,872

15-Nov-2013

17:29

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

139,944

15-Nov-2013

17:21

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

136,872

15-Nov-2013

19:42

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

130,216

15-Nov-2013

18:08

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

146,600

15-Nov-2013

17:59

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

135,336

15-Nov-2013

19:42

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

123,048

15-Nov-2013

17:49

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

129,704

15-Nov-2013

17:58

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

137,384

15-Nov-2013

17:27

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

129,192

15-Nov-2013

17:31

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

130,216

15-Nov-2013

17:33

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

177,320

15-Nov-2013

17:37

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

123,048

15-Nov-2013

17:31

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

125,608

15-Nov-2013

17:29

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

115,368

15-Nov-2013

17:32

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.33440

115,368

15-Nov-2013

17:31

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

42,704

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

40,656

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

39,120

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

40,656

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

50,896

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

40,144

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

39,128

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

41,168

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

41,168

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

41,168

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

40,144

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

43,216

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

41,168

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

38,608

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

40,144

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

41,168

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

40,144

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

40,144

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

48,336

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

39,120

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

39,632

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

37,584

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.33440

37,584

29-Sep-2014

16:28

system.identitymodel.services.dll

4.0.30319.36264

199,904

24-Sep-2014

22:11

system.identitymodel.dll

4.0.30319.36264

1,093,784

24-Sep-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

24,832

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

25,344

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

24,832

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

25,344

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

28,416

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

24,832

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

24,832

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

25,344

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

25,344

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

25,344

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

24,832

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

25,856

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

25,344

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

24,840

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

25,344

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

25,344

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

25,344

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

24,832

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

26,880

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

24,832

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

24,832

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

24,320

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.resources.dll

4.0.30319.36213

24,320

04-Jun-2014

22:11

system.io.compression.dll

4.0.30319.36264

71,856

24-Sep-2014

22:11

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

30,872

15-Nov-2013

17:22

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

29,336

15-Nov-2013

17:27

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

28,824

15-Nov-2013

17:26

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

29,848

15-Nov-2013

17:32

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

34,456

15-Nov-2013

17:24

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

29,336

15-Nov-2013

17:37

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

28,824

15-Nov-2013

17:25

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

29,336

15-Nov-2013

17:29

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

30,368

15-Nov-2013

17:21

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

29,848

15-Nov-2013

19:42

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

29,336

15-Nov-2013

18:08

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

30,872

15-Nov-2013

17:59

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

29,336

15-Nov-2013

19:42

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

28,824

15-Nov-2013

17:49

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

29,848

15-Nov-2013

17:58

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

29,336

15-Nov-2013

17:27

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

29,336

15-Nov-2013

17:31

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

29,336

15-Nov-2013

17:33

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

32.408

15-Nov-2013

17:37

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

28,824

15-Nov-2013

17:31

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

29,336

15-Nov-2013

17:29

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

27,800

15-Nov-2013

17:32

system.management.resources.dll

4.0.30319.33440

28,312

15-Nov-2013

17:31

system.management.dll

4.0.30319.36264

414,864

24-Sep-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

95,976

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

86,760

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

86,248

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

88,808

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

107,240

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

87,272

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

84,200

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

88,808

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

91,880

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

86,760

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

87,784

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

93,416

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

88,808

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

84,200

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

88,808

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

88,296

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

86,760

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

88,296

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

102,120

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

86,248

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

85,736

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

81,640

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.resources.dll

4.0.30319.36213

81,640

04-Jun-2014

22:11

system.messaging.dll

4.0.30319.36264

274,056

24-Sep-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

37,072

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,024

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

34,512

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,536

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

41,168

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,024

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

34,512

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,536

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

37,072

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,024

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

34,512

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

36,560

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,536

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

32,976

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

34.000

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

36,560

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,024

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,024

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

41,168

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

34.000

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

34.000

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

31,952

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

32,976

04-Jun-2014

22:11

system.net.dll

4.0.30319.36264

259,688

24-Sep-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

30,448

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,952

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,952

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,952

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

30,968

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,944

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,952

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,952

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

30,464

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

30,448

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,952

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

30,464

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

30,464

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,952

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,952

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,952

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,952

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,952

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

30,976

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,952

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29.936 người

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,944

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.resources.dll

4.0.30319.36213

29,952

04-Jun-2014

22:11

system.numerics.dll

4.0.30319.36264

86,152

24-Sep-2014

22:11

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

32.400

15-Nov-2013

17:22

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

32,920

15-Nov-2013

17:27

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

33,424

15-Nov-2013

17:26

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

32,912

15-Nov-2013

17:32

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

38,040

15-Nov-2013

17:24

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

33,424

15-Nov-2013

17:37

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

32.400

15-Nov-2013

17:25

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

33,944

15-Nov-2013

17:29

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

32.408

15-Nov-2013

17:21

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

33,424

15-Nov-2013

19:42

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

32,912

15-Nov-2013

18:08

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

33,944

15-Nov-2013

17:59

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

33,424

15-Nov-2013

19:42

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

32.408

15-Nov-2013

17:49

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

33.432 người

15-Nov-2013

17:58

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

33.432 người

15-Nov-2013

17:27

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

32,912

15-Nov-2013

17:32

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

32,920

15-Nov-2013

17:33

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

35,984

15-Nov-2013

17:37

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

32,912

15-Nov-2013

17:31

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

32,920

15-Nov-2013

17:29

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

31,888

15-Nov-2013

17:32

system.printing.resources.dll

4.0.30319.33440

31,896

15-Nov-2013

17:31

system.resources.dll

4.0.30319.36213

289,472

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

250,048

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

244,928

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

256,704

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

350,400

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

253,632

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

244,928

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

259,264

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

270,528

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

262,336

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

251,584

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

283,840

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

261,824

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

238,272

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

251,584

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

254,656

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

252,096

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

252,608

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

320,704

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

243,392

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

244,416

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

223,936

04-Jun-2014

22:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

226,496

04-Jun-2014

22:11

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

39,088

15-Nov-2013

17:22

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

36,528

15-Nov-2013

17:27

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

36,016

15-Nov-2013

17:26

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

37,040

15-Nov-2013

17:32

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

42,672

15-Nov-2013

17:24

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

36,528

15-Nov-2013

17:37

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

36,016

15-Nov-2013

17:25

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

36,528

15-Nov-2013

17:29

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

38,576

15-Nov-2013

17:21

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

37,048

15-Nov-2013

19:42

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

36,528

15-Nov-2013

18:08

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

38,576

15-Nov-2013

17:59

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

37,552

15-Nov-2013

19:42

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

35,504

15-Nov-2013

17:49

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

36,528

15-Nov-2013

17:58

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

37,040

15-Nov-2013

17:27

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

36,528

15-Nov-2013

17:31

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

36,528

15-Nov-2013

17:33

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

41,136

15-Nov-2013

17:37

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

36.536

15-Nov-2013

17:31

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

36,016

15-Nov-2013

17:29

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

34,480

15-Nov-2013

17:32

system.runtime.remoting.resources.dll

4.0.30319.33440

34,992

15-Nov-2013

17:31

system.runtime.remoting.dll

4.0.30319.36264

347,824

24-Sep-2014

22:11

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

134,432

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

113,952

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

114,464

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

122,144

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

166,176

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

118,560

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

113,952

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

121,632

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

133,400

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

123,168

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

117,536

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

133,912

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

123,680

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

110,880

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

116,000

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

123,680

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

115,488

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

118,560

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

154,912

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

111,904

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

115,488

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

107,296

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

106,784

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.36264

1,059,544

24-Sep-2014

22:11

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

35,104

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

34,592

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

33,568

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

34,592

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

41,760

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

34,592

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

33,568

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

34,080

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

34,592

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

33,568

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

34,080

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

36,128

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

34,080

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

33,568

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

34,080

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

35,104

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

34,592

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

34,080

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

39.200 người

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

34,080

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

33,568

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

32,032

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.resources.dll

4.0.30319.36213

32,544

29-Sep-2014

16:29

system.runtime.windowsruntime.dll

4.0.30319.36264

152,280

24-Sep-2014

22:11

system.runtime.dll

4.0.30319.36264

36,488

24-Sep-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

41,192

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,064

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,584

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,576

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

37.096

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,536

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

36,072

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,560

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

39,144

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

35,048

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

04-Jun-2014

22:11

system.security.resources.dll

4.0.30319.36213

34,024

04-Jun-2014

22:11

system.security.dll

4.0.30319.36264

288,896

24-Sep-2014

22:11

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

46,800

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

43,224

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

43,216

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

44,752

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

53,976

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

43,736

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

42,712

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

44,240

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

45,264

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

45,272

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

43,736

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

47,312

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

44,760

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

42,192

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

43,728

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

44,760

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

43,728

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

43,736

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

51,416

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

42,704

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

43,224

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

41,168

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.resources.dll

4.0.30319.33440

40,664

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.36264

204,008

24-Sep-2014

22:11

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

37,576

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

35,024

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

34,504

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

35,528

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

43,728

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

34,512

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

34.000

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

35,528

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

37,064

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

35,536

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

35,024

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

38,088

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

35,536

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

33,992

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

35,016

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

35,536

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

35,016

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

34,512

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

41,680

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

34,504

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

35,024

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

32,456

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.33440

32,464

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.channels.dll

4.0.30319.36264

158,944

24-Sep-2014

22:11

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

43,728

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

40,664

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

40,656

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

41,680

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

50,392

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

40,664

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

40,152

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

41,680

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

43,216

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

42,200

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

41,176

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

43,728

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

40,664

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

39,632

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

41,168

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

42,712

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

41,680

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

41,176

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

49,880

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

40,144

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

40,664

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

38,608

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.33440

38,104

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.discovery.dll

4.0.30319.36264

312,544

24-Sep-2014

22:11

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

31,520

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

34,592

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,992

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

31,008

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

31,528

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,496

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,472

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30.000

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30.000

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

34,080

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,488

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

28,456

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

28,960

29-Sep-2014

16:29

system.servicemodel.internals.dll

4.0.30319.36264

254,680

24-Sep-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

643,320

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

555,768

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

548,600

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

591,096

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

843,512

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

567,032

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

540,408

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

590,584

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

629,496

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

590,584

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

561,912

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

663,800

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

588,024

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

532,216

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

561,912

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

588,024

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

565,496

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

566,008

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

768,760

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

541,432

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

552,696

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

490,232

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

489,720

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.washosting.dll

4.0.30319.36264

39,648

24-Sep-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

62,728

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

57,104

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

57,096

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

58,640

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

73,992

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

58,128

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

56,072

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

59,152

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

61,192

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

60,688

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

57,608

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

63,760

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

59,656

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

56,072

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

58,128

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

59,152

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

58,120

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

58,128

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

70,920

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

56,080

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

57,600

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

53,520

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.resources.dll

4.0.30319.36213

53,512

04-Jun-2014

22:11

system.servicemodel.web.dll

4.0.30319.36264

332,464

24-Sep-2014

22:11

system.servicemodel.dll

4.0.30319.36264

6,380,184

24-Sep-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

49,408

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

47,360

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

46,848

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

47,360

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

54,016

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

47,360

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

47,360

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

47,872

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

48,384

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

48,384

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

47,360

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

40,192

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

39,168

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

46,336

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

47,360

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

47,360

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

46,848

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

47,360

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

51,968

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

46,848

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

46,848

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

36,608

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.resources.dll

4.0.30319.36213

36,608

04-Jun-2014

22:11

system.serviceprocess.dll

4.0.30319.36264

134,832

24-Sep-2014

22:11

system.threading.timer.dll

4.0.30319.36264

29,352

24-Sep-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

35,576

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

33,528

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

33,528

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

34,040

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

38,648

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

33,528

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

33,016

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

34,040

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

35,064

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

34,040

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

33,528

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

35,576

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

34,040

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

33,016

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

33,528

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

34,040

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

33,528

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

33,528

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

36,600

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

33,016

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

33,016

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

31,992

04-Jun-2014

22:11

system.transactions.resources.dll

4.0.30319.36213

31,992

04-Jun-2014

22:11

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,592

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,624

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,608

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,632

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Sep-2014

16:30

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36264

71,384

24-Sep-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

127,232

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,880

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,312

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

152,320

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,384

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,832

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

113,416

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

119,552

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

120,072

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

123,656

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

116,480

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

105,728

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

114,440

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,392

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

142,592

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

108,296

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

110,336

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

102,152

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

101,632

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36264

1,859,232

24-Sep-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

105,712

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

99,056

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

98,544

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

107,248

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,448

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,008

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

103,152

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

92,400

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

93,424

04-Jun-2014

22:11

system.web.mobile.dll

4.0.30319.36264

839,848

24-Sep-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

877,264

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

792,784

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

779,472

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

812,752

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

1,024,208

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

801,488

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,864

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

809,680

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

838,864

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

821,968

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

797,392

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

866,512

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

813,264

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

763,600

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

814,288

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

798,416

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

790,736

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

795,856

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

958,160

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,352

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

784,592

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

733,904

04-Jun-2014

22:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

737,488

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

101,112

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

87,800

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

88,312

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

91,896

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

119,544

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

90,872

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

87,288

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

91,896

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

98,552

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

92,408

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

91,384

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

98,552

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

92,920

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

85,752

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

89,848

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

91,896

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

89,848

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

90,360

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

111,352

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

87,288

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

88,312

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

82,168

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.resources.dll

4.0.30319.36213

82,168

04-Jun-2014

22:11

system.web.services.dll

4.0.30319.36264

858,264

24-Sep-2014

22:11

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

342,736

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

342,224

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,720

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

342,224

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,712

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,200

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.resources.dll

4.0.30319.33440

341,200

29-Sep-2014

16:30

system.windows.controls.ribbon.dll

4.0.30319.36264

751,336

24-Sep-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

739,576

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

685,304

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

669,432

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

692,984

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

837,368

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

685,304

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

675,576

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

691,960

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

710,392

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

695,032

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

686,840

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

707,832

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

668,920

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

662,776

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

708,344

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

685,304

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

677,112

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

682,744

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

800,504

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

669,944

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

680,184

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

615,672

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.resources.dll

4.0.30319.36213

621,304

04-Jun-2014

22:11

system.windows.forms.dll

4.0.30319.36264

4,859,040

24-Sep-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

306,960

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

293,152

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

293,136

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

298,272

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

326,928

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

295,712

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

292,624

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

297,248

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

302,352

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

299,296

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

295,696

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

305,440

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

297,744

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

290,064

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

295,200

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

296,736

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

295,184

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

296,224

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

317,200

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

293,152

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

292,624

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

287,008

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

286,480

04-Jun-2014

22:11

system.workflow.activities.dll

4.0.30319.36264

1,068,248

24-Sep-2014

22:11

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

50,864

15-Nov-2013

17:22

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

47,288

15-Nov-2013

17:27

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

46,256

15-Nov-2013

17:26

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

47,280

15-Nov-2013

17:32

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

58,552

15-Nov-2013

17:24

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

47,288

15-Nov-2013

17:37

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

46,264

15-Nov-2013

17:25

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

47,280

15-Nov-2013

17:29

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

49,840

15-Nov-2013

17:21

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

48,824

15-Nov-2013

19:42

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

47,288

15-Nov-2013

18:08

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

49,840

15-Nov-2013

17:59

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

47,800

15-Nov-2013

19:42

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

45,744

15-Nov-2013

17:49

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

46,256

15-Nov-2013

17:58

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

48,312

15-Nov-2013

17:27

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

47,280

15-Nov-2013

17:31

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

47,800

15-Nov-2013

17:33

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

55,992

15-Nov-2013

17:37

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

46,256

15-Nov-2013

17:31

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

46,264

15-Nov-2013

17:29

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

44,208

15-Nov-2013

17:32

system.workflow.runtime.resources.dll

4.0.30319.33440

44,216

15-Nov-2013

17:31

system.workflow.runtime.dll

4.0.30319.36264

500,432

24-Sep-2014

22:11

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

76,424

15-Nov-2013

17:22

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

79,504

15-Nov-2013

17:27

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

79,504

15-Nov-2013

17:26

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

83,088

15-Nov-2013

17:32

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

106,640

15-Nov-2013

17:24

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

80,016

15-Nov-2013

17:37

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

79,504

15-Nov-2013

17:25

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

81,552

15-Nov-2013

17:29

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

76,432

15-Nov-2013

17:21

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

86,672

15-Nov-2013

19:42

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

80,528

15-Nov-2013

18:08

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

88,720

15-Nov-2013

17:59

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

83,600

15-Nov-2013

19:42

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

76,944

15-Nov-2013

17:49

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

80,016

15-Nov-2013

17:58

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

84,112

15-Nov-2013

17:27

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

80,024

15-Nov-2013

17:31

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

80,536

15-Nov-2013

17:33

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

98,952

15-Nov-2013

17:37

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

78,488

15-Nov-2013

17:31

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

79,000

15-Nov-2013

17:29

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

75,400

15-Nov-2013

17:32

system.xaml.resources.dll

4.0.30319.33440

74,896

15-Nov-2013

17:31

system.xaml.dll

4.0.30319.36264

640,616

24-Sep-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

316,112

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

289,488

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

287,952

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

297,168

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

362,192

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

293,072

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

286,936

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

297,680

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

308,944

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

302,288

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

293,072

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

314,576

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

301,776

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

284,368

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

292,560

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

300,752

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

291,024

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

294,096

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

347,344

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

287,440

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

287,952

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

276,688

04-Jun-2014

22:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

276,688

04-Jun-2014

22:11

system.xml.dll

4.0.30319.36264

2,702,960

24-Sep-2014

22:11

system.dll

4.0.30319.36264

3,485,768

24-Sep-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

88,792

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

93,912

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

93,408

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

98,528

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

126,680

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

95,960

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

92,384

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

96,984

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

88,800

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

98,528

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

96,472

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

105,688

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

99,040

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

90,336

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

94,424

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

96,992

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

95,448

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

95,968

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

119.000

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

91,872

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

91,864

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

86,240

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.resources.dll

4.0.30319.36213

86,744

04-Jun-2014

22:11

windowsbase.dll

4.0.30319.36264

1,237,656

24-Sep-2014

22:11

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,656

15-Nov-2013

17:22

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,664

15-Nov-2013

17:27

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,656

15-Nov-2013

17:26

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

21,176

15-Nov-2013

17:32

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

21,176

15-Nov-2013

17:24

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,656

15-Nov-2013

17:37

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,656

15-Nov-2013

17:25

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

21,176

15-Nov-2013

17:29

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,664

15-Nov-2013

17:21

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

21,168

15-Nov-2013

19:42

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,656

15-Nov-2013

18:08

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

21,176

15-Nov-2013

17:59

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

21,168

15-Nov-2013

19:42

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,664

15-Nov-2013

17:49

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,664

15-Nov-2013

17:58

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,656

15-Nov-2013

17:27

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,664

15-Nov-2013

17:32

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,656

15-Nov-2013

17:33

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

21,168

15-Nov-2013

17:37

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,664

15-Nov-2013

17:31

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,664

15-Nov-2013

17:29

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,656

15-Nov-2013

17:32

windowsformsintegration.resources.dll

4.0.30319.33440

20,656

15-Nov-2013

17:31

windowsformsintegration.dll

4.0.30319.36264

103,624

24-Sep-2014

22:11

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

28,808

15-Nov-2013

17:22

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

27,280

15-Nov-2013

17:27

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

27.784 người

15-Nov-2013

17:26

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

27.784 người

15-Nov-2013

17:32

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

30,864

15-Nov-2013

17:24

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

27,792

15-Nov-2013

17:37

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

27,272

15-Nov-2013

17:25

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

28,296

15-Nov-2013

17:29

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

28,304

15-Nov-2013

17:21

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

28,816

15-Nov-2013

19:42

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

27,792

15-Nov-2013

18:08

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

28,808

15-Nov-2013

17:59

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

28,304

15-Nov-2013

19:42

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

27,272

15-Nov-2013

17:49

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

27.784 người

15-Nov-2013

17:58

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

28,304

15-Nov-2013

17:27

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

27.784 người

15-Nov-2013

17:31

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

27,792

15-Nov-2013

17:33

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

29,840

15-Nov-2013

17:37

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

27,272

15-Nov-2013

17:31

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

27,792

15-Nov-2013

17:29

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

26,760

15-Nov-2013

17:32

xamlbuildtask.resources.dll

4.0.30319.33440

26,768

15-Nov-2013

17:31

xamlbuildtask.dll

4.0.30319.36264

133,800

24-Sep-2014

22:11

mscorlib.dll

4.0.30319.36264

5,261,448

24-Sep-2014

22:11

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:07

normnfc.nlp

47,076

15-Nov-2013

17:07

normnfd.nlp

40,566

15-Nov-2013

17:07

normnfkc.nlp

67,808

15-Nov-2013

17:07

normnfkd.nlp

61,718

15-Nov-2013

17:07

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36264

28,320

24-Sep-2014

22:11

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36264

34,464

24-Sep-2014

22:11

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36264

24,736

24-Sep-2014

22:11

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36264

41,616

24-Sep-2014

22:11

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36264

90,248

24-Sep-2014

22:11

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36264

41,120

24-Sep-2014

22:11

aspnet_state.exe

4.0.30319.36264

45,712

24-Sep-2014

22:11

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36264

43,152

24-Sep-2014

22:11

thirdpartynotices.txt

20,096

15-Nov-2013

17:08

blackberry.browser

2.389 người

15-Nov-2013

17:07

chrome.browser

2.107 người

15-Nov-2013

17:07

default.browser

11,568

15-Nov-2013

17:07

firefox.browser

2,336

15-Nov-2013

17:07

gateway.browser

5,630

15-Nov-2013

17:07

generic.browser

5.569

15-Nov-2013

17:07

ie.browser

5.166 người

15-Nov-2013

17:07

iemobile.browser

4.045

15-Nov-2013

17:07

iphone.browser

1,759

15-Nov-2013

17:07

opera.browser

5,248

15-Nov-2013

17:07

safari.browser

3,560

15-Nov-2013

17:07

ucbrowser.browser

1.725 người

15-Nov-2013

17:07

clr-etw.man

303,549

30-May-2014

22:11

clretwrc.dll

4.0.30319.36264

227,976

24-Sep-2014

22:11

clrjit.dll

4.0.30319.36264

509,064

24-Sep-2014

22:11

clr.dll

4.0.30319.36264

6,935,672

24-Sep-2014

22:11

corperfmonext.dll

4.0.30319.36264

127,648

24-Sep-2014

22:11

csc.rsp

1.329 người

15-Nov-2013

17:07

csc.exe

4.0.30319.36264

1,853,048

24-Sep-2014

22:11

csc.exe.config

182

15-Nov-2013

17:07

culture.dll

4.0.30319.36264

54,400

24-Sep-2014

22:11

locale.nlp

419,680

12-Jul-2014

00:50

installpersistsqlstate.sql

54,647

30-May-2014

22:11

installsqlstatetemplate.sql

56,233

30-May-2014

22:11

installsqlstate.sql

54,427

30-May-2014

22:11

microsoft.common.overridetasks

6,297

15-Nov-2013

17:07

microsoft.data.entity.targets

6,501

15-Nov-2013

17:07

microsoft.workflowbuildextensions.targets

7,537

29-Sep-2014

16:31

microsoft.xaml.targets

19,848

15-Nov-2013

17:07

mmcaspext.dll

4.0.30319.36264

107,152

24-Sep-2014

22:11

microsoft.common.targets

262,547

15-Nov-2013

17:07

microsoft.csharp.targets

23.618 người

15-Nov-2013

17:07

microsoft.netframework.props

11.957 người

15-Nov-2013

17:07

microsoft.netframework.targets

8,183

15-Nov-2013

17:07

microsoft.visualbasic.targets

23,329

15-Nov-2013

17:07

mscordacwks.dll

4.0.30319.36264

1,284,232

24-Sep-2014

22:11

mscordbi.dll

4.0.30319.36264

1,107,600

24-Sep-2014

22:11

mscoreei.dll

4.0.30319.36264

516,232

24-Sep-2014

22:11

mscorlib.ni.dll

4.0.30319.36264

17,225,360

24-Sep-2014

22:11

mscorrc.dll

4.0.30319.36264

395,904

24-Sep-2014

22:11

mscorsvc.dll

4.0.30319.36264

414,856

24-Sep-2014

22:11

penimc.dll

4.0.30319.36264

80,512

24-Sep-2014

22:11

peverify.dll

4.0.30319.36264

163,976

24-Sep-2014

22:11

presentationhost_v0400.dll

4.0.30319.36264

189,640

24-Sep-2014

22:11

servicemodel.mof

88,383

15-Nov-2013

17:07

servicemodel.mof.uninstall

896

15-Nov-2013

17:07

servicemonikersupport.dll

4.0.30319.36264

28,344

24-Sep-2014

22:11

sos.dll

4.0.30319.36264

762,480

24-Sep-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

37,592

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

42,712

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

35,544

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

36,064

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

37,592

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

35,544

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

32,984

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

35,032

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

40,152

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

32,984

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

32,472

04-Jun-2014

22:11

system.addin.dll

4.0.30319.36264

163,480

24-Sep-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

104,656

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

91,864

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

91,864

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

95,960

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

122,584

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

94,424

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

92,376

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

95,448

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

101,080

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

98,528

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

94,424

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

103,640

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

97,496

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

89,816

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

93,400

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

95,448

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

93,400

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

93,912

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

115,928

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

91,864

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

91,352

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

85,720

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

85,720

04-Jun-2014

22:11

system.core.dll

4.0.30319.36264

1,271,912

24-Sep-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

867,568

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

818,416

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

817,904

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

834,288

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

944,880

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

828,144

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

818,416

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

838,384

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

848,112

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

847,600

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

828,656

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

860,400

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

831,216

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

809,712

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

826,608

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

837,872

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

825,584

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

827,120

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

917,744

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

815,344

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

816,880

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

794,352

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

794,352

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.dll

4.0.30319.36264

4,099,240

24-Sep-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

66,280

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

59,112

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

59,624

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

61,672

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

77,544

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,648

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

59,112

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

61,160

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

64,232

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

63,720

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,136

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

65,768

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

62,696

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

57,576

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,136

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

61,672

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,136

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,648

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

72,936

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

58,600

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

59,112

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

56,040

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

55,528

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.dll

4.0.30319.36264

698,528

24-Sep-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

37,072

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,024

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

34,512

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,536

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

41,168

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,024

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

34,512

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,536

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

37,072

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,024

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

34,512

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

36,560

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,536

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

32,976

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

34.000

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

36,560

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,024

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

35,024

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

41,168

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

34.000

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

34.000

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

31,952

04-Jun-2014

22:11

system.net.resources.dll

4.0.30319.36213

32,976

04-Jun-2014

22:11

system.net.dll

4.0.30319.36264

259,688

24-Sep-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

127,232

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,880

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,312

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

152,320

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,384

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,832

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

113,416

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

119,552

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

120,072

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

123,656

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

116,480

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

105,728

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

114,440

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,392

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

142,592

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

108,296

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

110,336

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

102,152

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

101,632

04-Jun-2014

22:11

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36264

1,859,232

24-Sep-2014

22:11

system.core.ni.dll

4.0.30319.36264

6,998,680

24-Sep-2014

22:11

system.ni.dll

4.0.30319.36264

10,108,552

24-Sep-2014

22:11

vbc.rsp

1,467

15-Nov-2013

17:08

vbc.exe

12.0.52264.36264

2,459,248

24-Sep-2014

22:11

vbc.exe.config

182

15-Nov-2013

17:08

webengine4.dll

4.0.30319.36264

509,584

24-Sep-2014

22:11

webengine.dll

4.0.30319.36264

24,720

24-Sep-2014

22:11

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36264

1,654,936

24-Sep-2014

22:11

presentationcore.dll

4.0.30319.36264

3,225,264

24-Sep-2014

22:11

system.data.dll

4.0.30319.36264

3,207,824

24-Sep-2014

22:11

system.printing.dll

4.0.30319.36264

342,696

24-Sep-2014

22:11

system.transactions.dll

4.0.30319.36264

289,464

24-Sep-2014

22:11

system.web.dll

4.0.30319.36264

5,456,528

24-Sep-2014

22:11

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.dll

4.0.30319.36264

5,217,936

24-Sep-2014

22:11

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:01

normnfc.nlp

47,076

15-Nov-2013

17:01

normnfd.nlp

40,566

15-Nov-2013

17:01

normnfkc.nlp

67,808

15-Nov-2013

17:01

normnfkd.nlp

61,718

15-Nov-2013

17:01

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36264

29,864

24-Sep-2014

22:11

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36264

37,520

24-Sep-2014

22:10

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36264

25,760

24-Sep-2014

22:10

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36264

45,208

24-Sep-2014

22:10

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36264

90,256

24-Sep-2014

22:10

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36264

43,680

24-Sep-2014

22:10

aspnet_state.exe

4.0.30319.36264

50,840

24-Sep-2014

22:10

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36264

47,760

24-Sep-2014

22:10

thirdpartynotices.txt

20,096

15-Nov-2013

17:02

blackberry.browser

2.389 người

15-Nov-2013

17:01

chrome.browser

2.107 người

15-Nov-2013

17:01

default.browser

11,568

15-Nov-2013

17:01

firefox.browser

2,336

15-Nov-2013

17:01

gateway.browser

5,630

15-Nov-2013

17:01

generic.browser

5.569

15-Nov-2013

17:01

ie.browser

5.166 người

15-Nov-2013

17:01

iemobile.browser

4.045

15-Nov-2013

17:01

iphone.browser

1,759

15-Nov-2013

17:01

opera.browser

5,248

15-Nov-2013

17:01

safari.browser

3,560

15-Nov-2013

17:01

ucbrowser.browser

1.725 người

15-Nov-2013

17:01

clr-etw.man

303,557

30-May-2014

22:11

clretwrc.dll

4.0.30319.36264

227,968

24-Sep-2014

22:10

clrjit.dll

4.0.30319.36264

1,234,552

24-Sep-2014

22:10

clr.dll

4.0.30319.36264

10,076,280

24-Sep-2014

22:10

corperfmonext.dll

4.0.30319.36264

153,752

24-Sep-2014

22:10

csc.rsp

1.329 người

15-Nov-2013

17:01

csc.exe

4.0.30319.36264

2,637,432

24-Sep-2014

22:10

csc.exe.config

182

15-Nov-2013

17:01

culture.dll

4.0.30319.36264

63,616

24-Sep-2014

22:10

locale.nlp

419,680

12-Jul-2014

00:49

installpersistsqlstate.sql

54,647

30-May-2014

22:11

installsqlstatetemplate.sql

56,233

30-May-2014

22:11

installsqlstate.sql

54,427

30-May-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

229,648

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

214,288

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

211,216

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

218,384

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

265,488

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

215,824

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

209,680

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

219,408

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

226,064

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

227,600

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

215,824

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

233,232

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

221,456

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

207,120

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

213,776

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

218,384

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

214,288

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

216,848

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

252,176

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

209,680

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

211,728

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

203,024

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.tasks.v4.0.resources.dll

4.0.30319.36213

201,488

29-Sep-2014

16:33

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

98,536

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

87,784

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

87,272

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

91,880

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

119,528

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

90,344

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

85,736

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

90,856

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

94,952

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

95,976

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

90,344

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

100,072

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

91,880

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

84,712

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

88,808

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

92,400

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

88,296

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

90,344

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

111,336

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

86,248

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

87,784

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

81,640

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.resources.dll

4.0.30319.36213

80,616

04-Jun-2014

22:11

microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36264

1,191,112

24-Sep-2014

22:10

microsoft.build.dll

4.0.30319.36264

1,448,096

24-Sep-2014

22:10

microsoft.common.overridetasks

6,297

15-Nov-2013

17:01

microsoft.data.entity.targets

6,501

15-Nov-2013

17:01

microsoft.workflowbuildextensions.targets

7,537

29-Sep-2014

16:33

microsoft.xaml.targets

19,848

15-Nov-2013

17:01

mmcaspext.dll

4.0.30319.36264

113,296

24-Sep-2014

22:11

microsoft.common.targets

262,547

15-Nov-2013

17:01

microsoft.csharp.targets

23.618 người

15-Nov-2013

17:01

microsoft.netframework.props

11.957 người

15-Nov-2013

17:01

microsoft.netframework.targets

8,183

15-Nov-2013

17:01

microsoft.visualbasic.targets

23,329

15-Nov-2013

17:01

mscordacwks.dll

4.0.30319.36264

1,731,224

24-Sep-2014

22:11

mscordbi.dll

4.0.30319.36264

1,533,584

24-Sep-2014

22:11

mscoreei.dll

4.0.30319.36264

636,040

24-Sep-2014

22:11

mscorlib.ni.dll

4.0.30319.36264

22,675,600

24-Sep-2014

22:11

mscorrc.dll

4.0.30319.36264

395,904

24-Sep-2014

22:11

mscorsvc.dll

4.0.30319.36264

523,392

24-Sep-2014

22:11

penimc.dll

4.0.30319.36264

92,800

24-Sep-2014

22:11

peverify.dll

4.0.30319.36264

225,920

24-Sep-2014

22:11

presentationframework.aero2.dll

4.0.30319.36264

257,752

24-Sep-2014

22:11

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36264

178,400

24-Sep-2014

22:11

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

258,728

15-Nov-2013

17:36

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

266,416

15-Nov-2013

18:35

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

266,920

15-Nov-2013

17:47

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

283,304

15-Nov-2013

18:58

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

344,760

15-Nov-2013

17:48

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

272,560

15-Nov-2013

18:42

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

269,480

15-Nov-2013

17:42

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

276,648

15-Nov-2013

18:35

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

258,232

15-Nov-2013

18:32

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

282,296

15-Nov-2013

17:47

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

274,088

15-Nov-2013

17:52

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

295,600

15-Nov-2013

18:00

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

281,256

15-Nov-2013

17:53

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

259,752

15-Nov-2013

17:47

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

272,048

15-Nov-2013

17:44

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

278,712

15-Nov-2013

18:34

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

272,040

15-Nov-2013

18:42

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

272,056

15-Nov-2013

18:36

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

327,336

15-Nov-2013

18:41

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

265,384

15-Nov-2013

18:54

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

265,400

15-Nov-2013

18:49

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

253,096

15-Nov-2013

18:58

presentationframework.resources.dll

4.0.30319.33440

253,616

15-Nov-2013

18:57

presentationframework.dll

4.0.30319.36264

6,203,072

24-Sep-2014

22:11

presentationhost_v0400.dll

4.0.30319.36264

233,664

24-Sep-2014

22:11

servicemodel.mof

88,383

15-Nov-2013

17:01

servicemodel.mof.uninstall

896

15-Nov-2013

17:01

servicemonikersupport.dll

4.0.30319.36264

28,856

24-Sep-2014

22:11

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

21,128

15-Nov-2013

17:36

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

18:35

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:47

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

18:58

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

21,128

15-Nov-2013

17:48

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

18:42

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:42

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

18:35

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,624

15-Nov-2013

18:32

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:47

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

21,128

15-Nov-2013

18:00

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:53

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:47

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

17:44

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

18:34

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

18:42

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

18:35

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

21,128

15-Nov-2013

18:40

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,624

15-Nov-2013

18:54

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

18:48

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

18:58

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.33440

20,616

15-Nov-2013

18:57

smdiagnostics.dll

4.0.30319.36264

73,336

24-Sep-2014

22:11

sos.dll

4.0.30319.36264

822,896

24-Sep-2014

22:11

system.activities.core.presentation.dll

4.0.30319.36264

718,072

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

298,808

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

753,448

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

748,848

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,776

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

747,816

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,248

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

749,872

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

297,288

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

762,672

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

304,968

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

749,352

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

297,272

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

295,736

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

748,328

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

297,288

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

750,384

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

297,784

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

751,400

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

298,312

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

751,920

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

749,352

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,776

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

752,944

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

299,320

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

749,864

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,760

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

295,752

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

747,312

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,776

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

748,848

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

750,376

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

297,272

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

748,848

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,776

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

749,352

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

297,272

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

302,920

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

759,088

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,248

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

747,808

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

748,848

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

296,776

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

745,776

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

294,728

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

745,768

29-Sep-2014

16:34

system.activities.core.presentation.resources.dll

4.0.30319.36213

294,712

29-Sep-2014

16:34

system.activities.presentation.dll

4.0.30319.36264

2,140,384

24-Sep-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

172,272

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

153,336

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

153,328

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

161,016

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

217,848

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

156,912

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

151,280

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

158,456

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

168,176

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

167,160

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

157,424

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

174,328

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

157,928

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

148,728

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

158,968

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

162,032

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

154,872

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

155,376

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

206,072

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

150,256

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

153,848

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

137,976

04-Jun-2014

22:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

138,480

04-Jun-2014

22:11

system.activities.dll

4.0.30319.36264

1,582,728

24-Sep-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

37,592

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

42,712

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

35,544

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

36,064

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

37,592

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

35,544

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

32,984

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

35,032

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,520

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

40,152

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

34,008

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

32,984

04-Jun-2014

22:11

system.addin.resources.dll

4.0.30319.36213

32,472

04-Jun-2014

22:11

system.addin.dll

4.0.30319.36264

163,480

24-Sep-2014

22:11

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

55,136

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,056

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,056

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

52,592

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

62,320

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,056

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

50,544

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

52,088

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

54,136

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

53,112

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,552

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

55,160

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

52,600

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

50,040

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,576

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

52,600

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,064

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,064

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

60,280

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

50,552

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

51,576

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

48,496

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.resources.dll

4.0.30319.36213

49,008

29-Sep-2014

16:34

system.componentmodel.composition.dll

4.0.30319.36264

312,048

29-Sep-2014

16:34

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

57,512

15-Nov-2013

17:36

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

52,904

15-Nov-2013

18:35

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

52,904

15-Nov-2013

17:47

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

54,952

15-Nov-2013

18:58

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

67,240

15-Nov-2013

17:48

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

53,928

15-Nov-2013

18:42

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

51,880

15-Nov-2013

17:42

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

54,952

15-Nov-2013

18:35

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

55,976

15-Nov-2013

18:32

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

55,464

15-Nov-2013

17:47

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

53,928

15-Nov-2013

17:52

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

58,024

15-Nov-2013

18:00

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

54,440

15-Nov-2013

17:53

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

51,376

15-Nov-2013

17:47

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

53,416

15-Nov-2013

17:44

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

53,416

15-Nov-2013

18:34

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

53,416

15-Nov-2013

18:42

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

53,928

15-Nov-2013

18:36

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

63,656

15-Nov-2013

18:40

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

52,392

15-Nov-2013

18:54

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

52,392

15-Nov-2013

18:48

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

49,832

15-Nov-2013

18:58

system.configuration.resources.dll

4.0.30319.33440

49,832

15-Nov-2013

18:57

system.configuration.dll

4.0.30319.36264

402,600

24-Sep-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

104,664

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

91,864

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

91,864

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

95,960

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

122,584

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

94,424

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

92,376

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

95,448

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

101,080

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

98,520

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

94,424

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

103,640

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

97,496

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

89,816

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

93,400

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

95,448

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

93,400

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

93,912

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

115,928

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

91,864

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

91,352

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

85,720

04-Jun-2014

22:11

system.core.resources.dll

4.0.30319.36213

85,720

04-Jun-2014

22:11

system.core.dll

4.0.30319.36264

1,271,912

24-Sep-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

867,568

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

818,416

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

817,904

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

834,288

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

944,880

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

828,144

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

818,416

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

838,384

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

848,112

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

847,600

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

828,656

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

860,400

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

831,216

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

809,712

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

826,608

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

837,872

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

825,584

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

827,120

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

917,744

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

815,344

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

816,880

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

794,352

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.resources.dll

4.0.30319.36213

794,352

04-Jun-2014

22:11

system.data.entity.dll

4.0.30319.36264

4,099,240

24-Sep-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

66,280

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

59,112

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

59,624

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

61,672

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

77,544

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,648

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

59,112

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

61,160

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

64,232

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

63,720

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,136

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

65,768

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

62,696

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

57,576

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,136

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

61,672

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,136

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

60,648

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

72,936

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

58,600

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

59,112

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

56,040

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.resources.dll

4.0.30319.36213

55,528

04-Jun-2014

22:11

system.data.linq.dll

4.0.30319.36264

698,528

24-Sep-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

48,880

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,248

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,272

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

45,808

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

56,560

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,248

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

45,808

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

48,368

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

46,832

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

49,392

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

46,320

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,248

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,272

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

45,808

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

52,976

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,760

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,760

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

42,224

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

41,712

04-Jun-2014

22:11

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.36264

752,288

24-Sep-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,240,800

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,217,760

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,211,616

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,220,832

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,282,272

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,219,296

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,214,688

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,223,392

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,231,584

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,225,952

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,219,808

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,130,208

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,114,336

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,209,568

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,220,832

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,217,248

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,217,248

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,218,272

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,265,376

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,212,128

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,215,712

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,094,368

04-Jun-2014

22:11

system.design.resources.dll

4.0.30319.36213

1,096,928

04-Jun-2014

22:11

system.design.dll

4.0.30319.36264

5,056,112

24-Sep-2014

22:11

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

44,808

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

40,712

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

40,712

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

42,248

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

53.000

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,224

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

40,200

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

42,760

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

43,784

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,224

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

40,712

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

44,808

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,736

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

39,688

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,232

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,224

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,736

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

41,224

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

47,880

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

40,200

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

40,200

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

38,152

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.accountmanagement.resources.dll

4.0.30319.33440

38,152

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,552

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

39,648

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,480

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,992

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

35,040

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

34,016

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

32,480

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33,520

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.protocols.resources.dll

4.0.30319.33440

33.504 người

29-Sep-2014

16:35

system.directoryservices.pr