Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả hotfix rollup 3000058 có sẵn cho Microsoft .NET Framework 3.5. Để biết thêm thông tin về các hotfix rollup giải quyết, hãy xem phần "Thông tin".

Nhật hotfix này có sẵn cho hệ điều hành sau:

  • Windows 8

  • Windows Server 2012


Giải pháp

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố mà bài viết này mô tả. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Để khắc phục sự cố này, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để lấy hotfix. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Thông tin

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có các cài đặt .NET Framework 3.5.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Gói hotfix này không thay thế gói hotfix phát hành trước đó.Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

06-Jul-2012

20:00

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

315,392

09-Oct-2012

02:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

19:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

09-Oct-2012

02:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

311,296

09-Oct-2012

02:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

06-Jul-2012

19:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

09-Oct-2012

02:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

319,488

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

303,104

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

06-Jul-2012

20:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

20:01

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

06-Jul-2012

20:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

06-Jul-2012

20:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:06

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:05

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.4927

237,568

06-Jul-2012

20:00

system.resources.dll

2.0.50727.4927

200,704

06-Jul-2012

19:59

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

19:59

system.resources.dll

2.0.50727.6400

212,992

09-Oct-2012

02:40

system.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

19:58

system.resources.dll

2.0.50727.6400

208,896

09-Oct-2012

02:40

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

19:59

system.resources.dll

2.0.50727.6400

212,992

09-Oct-2012

02:40

system.resources.dll

2.0.50727.4927

217,088

06-Jul-2012

19:57

system.resources.dll

2.0.50727.4927

212,992

06-Jul-2012

19:59

system.resources.dll

2.0.50727.6400

204,800

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.6400

233,472

09-Oct-2012

02:40

system.resources.dll

2.0.50727.6400

217,088

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.4927

192,512

06-Jul-2012

19:59

system.resources.dll

2.0.50727.6400

208,896

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

06-Jul-2012

20:02

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

06-Jul-2012

20:01

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

06-Jul-2012

20:03

system.resources.dll

2.0.50727.4927

262,144

06-Jul-2012

20:02

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

20:06

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

20:05

system.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

13-Sep-2012

22:04

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

08-Sep-2014

22:15

big5.nlp

66,728

06-Jul-2012

19:53

bopomofo.nlp

82,172

06-Jul-2012

19:53

ksc.nlp

116,756

06-Jul-2012

19:54

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

17-Sep-2014

22:09

normidna.nlp

59,342

06-Jul-2012

19:55

normnfc.nlp

45,794

06-Jul-2012

19:55

normnfd.nlp

39.284

06-Jul-2012

19:55

normnfkc.nlp

66,384

06-Jul-2012

19:55

normnfkd.nlp

60,294

06-Jul-2012

19:55

prc.nlp

83,748

06-Jul-2012

19:55

prcp.nlp

83,748

06-Jul-2012

19:55

sortkey.nlp

262,148

06-Jul-2012

19:55

sorttbls.nlp

20,320

06-Jul-2012

19:55

xjis.nlp

28,288

06-Jul-2012

19:55

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

17-Sep-2014

22:09

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

17-Sep-2014

22:09

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

17-Sep-2014

22:09

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

big5.nlp

66,728

22-Jul-2013

22:14

bopomofo.nlp

82,172

22-Jul-2013

22:14

ksc.nlp

116,756

22-Jul-2013

22:14

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,571,136

17-Sep-2014

22:09

normidna.nlp

59,342

22-Jul-2013

22:14

normnfc.nlp

45,794

22-Jul-2013

22:14

normnfd.nlp

39.284

22-Jul-2013

22:14

normnfkc.nlp

66,384

22-Jul-2013

22:14

normnfkd.nlp

60,294

22-Jul-2013

22:14

prc.nlp

83,748

22-Jul-2013

22:14

prcp.nlp

83,748

22-Jul-2013

22:14

sortkey.nlp

262,148

22-Jul-2013

22:14

sorttbls.nlp

20,320

22-Jul-2013

22:14

xjis.nlp

28,288

22-Jul-2013

22:14

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

1,757,328

17-Sep-2014

22:09

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

10,007,192

17-Sep-2014

22:09

sos.dll

2.0.50727.8643

486,024

17-Sep-2014

22:09

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

08-Sep-2014

22:15

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

22-Jul-2013

22:16

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

20:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

315,392

22-Jul-2013

22:20

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

20:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

22-Jul-2013

22:17

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

311,296

22-Jul-2013

22:17

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

06-Jul-2012

20:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

06-Jul-2012

20:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

22-Jul-2013

22:16

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

319,488

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

20:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

303,104

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

08-Jan-2014

21:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

08-Jan-2014

21:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

08-Jan-2014

21:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

08-Jan-2014

21:50

system.resources.dll

2.0.50727.4927

237,568

22-Jul-2013

22:16

system.resources.dll

2.0.50727.4927

200,704

06-Jul-2012

20:04

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

20:04

system.resources.dll

2.0.50727.6400

212,992

22-Jul-2013

22:20

system.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

20:03

system.resources.dll

2.0.50727.6400

208,896

22-Jul-2013

22:17

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

06-Jul-2012

20:04

system.resources.dll

2.0.50727.6400

212,992

22-Jul-2013

22:17

system.resources.dll

2.0.50727.4927

217,088

06-Jul-2012

20:04

system.resources.dll

2.0.50727.4927

212,992

06-Jul-2012

20:07

system.resources.dll

2.0.50727.6400

204,800

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.6400

233,472

22-Jul-2013

22:16

system.resources.dll

2.0.50727.6400

217,088

13-Sep-2012

22:04

system.resources.dll

2.0.50727.4927

192,512

06-Jul-2012

20:07

system.resources.dll

2.0.50727.6400

208,896

04-Oct-2012

20:58

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

04-Oct-2012

20:58

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

04-Oct-2012

20:58

system.resources.dll

2.0.50727.4927

204,800

04-Oct-2012

20:58

system.resources.dll

2.0.50727.4927

262,144

04-Oct-2012

20:58

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

08-Jan-2014

21:49

system.resources.dll

2.0.50727.4927

196,608

08-Jan-2014

21:49

system.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

08-Jan-2014

21:49

system.resources.dll

2.0.50727.6400

184,320

08-Jan-2014

21:50

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

08-Sep-2014

22:15

big5.nlp

66,728

06-Jul-2012

19:53

bopomofo.nlp

82,172

06-Jul-2012

19:53

ksc.nlp

116,756

06-Jul-2012

19:54

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

17-Sep-2014

22:09

normidna.nlp

59,342

06-Jul-2012

19:55

normnfc.nlp

45,794

06-Jul-2012

19:55

normnfd.nlp

39.284

06-Jul-2012

19:55

normnfkc.nlp

66,384

06-Jul-2012

19:55

normnfkd.nlp

60,294

06-Jul-2012

19:55

prc.nlp

83,748

06-Jul-2012

19:55

prcp.nlp

83,748

06-Jul-2012

19:55

sortkey.nlp

262,148

06-Jul-2012

19:55

sorttbls.nlp

20,320

06-Jul-2012

19:55

xjis.nlp

28,288

06-Jul-2012

19:55

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

17-Sep-2014

22:09

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

17-Sep-2014

22:09

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

17-Sep-2014

22:09Hotfix rollup này giải quyết các vấn đề

Vấn đề 1Hồ sơ quản lý ứng dụng lỗi khi bạn cấu hình ứng dụng ASP.NET bằng .NET Framework 3.5.

Hotfix này sửa chữa các điều kiện mà ứng dụng lỗi vì sự cố này.

Vấn đề 2Bản sửa lỗi bảo mật mới đưa ra một sự phụ thuộc lỗi từ Thư viện lớp mạng và System.Configuration. Biểu hiện của vấn đề này xuất hiện khi bạn sử dụng triển khai liên lạc không hợp lệ.

Hotfix này di chuyển cấu hình từ App.Config để đăng ký:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319
SchUseStrongCrypto giá 1

Các khoá sau sẽ được kích hoạt và cho phép cấu hình mỗi tiến trình EXE đường dẫn:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319\System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol

S:\Prj\console_pg\console_pg45\bin\Release\console_pg45.exe REG_SZ <SecurityProtocolType>
< RegistryKeyName: đường dẫn đầy đủ ứng dụng > REG_SZ < RegistryKeyValue:default ServicePointManager.SecurityProtocol giá trị >

Ví dụ:

  • S:\contoso\contoso_v1.exe REG_SZSsl3

  • S:\contoso\contoso_v2.exe REG_SZ Tls12, Tls11


Chú ý:

  • Cho các ứng dụng 32-bit đang chạy trên hệ điều hành 64-bit, đường dẫn Wow6432Node cần được bao gồm trong tên. (Điều này không áp dụng cho các ứng dụng 32-bit đang chạy trên hệ điều hành 32-bit.)

  • Phiên bản có tương ứng với .NET Framework ứng dụng sử dụng. Phiên bản này sẽ thay đổi với các phiên bản tương lai của .NET Framework.

  • Đường dẫn đầy đủ EXE sẽ được sử dụng ở dạng dài. Nếu ứng dụng được khởi động bằng cách sử dụng định dạng tên tệp ngắn 8.3, khoá đăng ký phải có định dạng tệp dài. Ví dụ: nếu bạn thực hiện C:\contoso\CONSOL~1.EXE, khoá đăng ký sẽ C:\contoso\contoso_v1.exe.

Vấn đề 3

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật tháng, nhà Page.IsPostBack có thể không chính xác.

Bản cập nhật này bao gồm các giải pháp cho vấn đề này. Để đề nghị thực tế nhiều trang bài viết và biết thêm thông tin về EnableViewStateMac, hãy truy cập blog này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×