Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả hotfix rollup 3000059 có sẵn cho Microsoft .NET Framework 3.5. Để biết thêm thông tin về các hotfix rollup giải quyết, hãy xem phần "Thông tin".

Nhật hotfix này có sẵn cho hệ điều hành sau:

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012 R2


Giải pháp

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố mà bài viết này mô tả. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Để khắc phục sự cố này, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để lấy hotfix. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Thông tin

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có các cài đặt .NET Framework 3.5.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Gói hotfix này không thay thế gói hotfix phát hành trước đó.Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

15-Nov-2013

17:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:25

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

17:32

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

17:24

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

17:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:25

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

17:28

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

15-Nov-2013

17:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

19:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

18:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

15-Nov-2013

17:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

15-Nov-2013

19:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

17:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

17:32

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

17:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:29

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

17:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

17:30

system.resources.dll

2.0.50727.7905

241,664

15-Nov-2013

17:21

system.resources.dll

2.0.50727.7905

204,800

15-Nov-2013

17:27

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:25

system.resources.dll

2.0.50727.7905

212,992

15-Nov-2013

17:32

system.resources.dll

2.0.50727.7905

294,912

15-Nov-2013

17:24

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:36

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:25

system.resources.dll

2.0.50727.7905

212,992

15-Nov-2013

17:28

system.resources.dll

2.0.50727.7905

221,184

15-Nov-2013

17:21

system.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

19:41

system.resources.dll

2.0.50727.7905

204,800

15-Nov-2013

18:07

system.resources.dll

2.0.50727.7905

233,472

15-Nov-2013

17:59

system.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

19:42

system.resources.dll

2.0.50727.7905

196,608

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:57

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:27

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:31

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:32

system.resources.dll

2.0.50727.7905

266,240

15-Nov-2013

17:36

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:30

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:29

system.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

17:31

system.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

17:30

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40.960

15-Nov-2013

17:27

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:25

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

17:32

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

49,152

15-Nov-2013

17:24

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

77,824

15-Nov-2013

17:36

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:25

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

17:29

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40.960

15-Nov-2013

19:41

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

77,824

15-Nov-2013

18:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

86,016

15-Nov-2013

17:59

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

19:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40.960

15-Nov-2013

17:57

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40.960

15-Nov-2013

17:27

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40.960

15-Nov-2013

17:31

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40.960

15-Nov-2013

17:32

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

45,056

15-Nov-2013

17:36

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:30

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:29

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

73,728

15-Nov-2013

17:31

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

73,728

15-Nov-2013

17:30

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

07-Oct-2014

22:09

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

07-Oct-2014

22:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

679,936

15-Nov-2013

17:21

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

17:27

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

593,920

15-Nov-2013

17:25

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

622,592

15-Nov-2013

17:32

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

815,104

15-Nov-2013

17:24

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

614,400

15-Nov-2013

17:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

585,728

15-Nov-2013

17:25

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

618,496

15-Nov-2013

17:29

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

647,168

15-Nov-2013

17:21

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

630,784

15-Nov-2013

19:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

610,304

15-Nov-2013

18:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

671,744

15-Nov-2013

17:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

622,592

15-Nov-2013

19:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

577,536

15-Nov-2013

17:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

626,688

15-Nov-2013

17:57

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

17:27

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

602,112

15-Nov-2013

17:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

17:32

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

753,664

15-Nov-2013

17:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

589,824

15-Nov-2013

17:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

598,016

15-Nov-2013

17:29

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

552,960

15-Nov-2013

17:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

557,056

15-Nov-2013

17:30

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

08-Sep-2014

22:48

big5.nlp

66,728

15-Nov-2013

17:01

bopomofo.nlp

82,172

15-Nov-2013

17:01

ksc.nlp

116,756

15-Nov-2013

17:01

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

18-Sep-2014

22:08

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:02

normnfc.nlp

45,794

15-Nov-2013

17:02

normnfd.nlp

39.284

15-Nov-2013

17:02

normnfkc.nlp

66,384

15-Nov-2013

17:02

normnfkd.nlp

60,294

15-Nov-2013

17:02

prc.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

prcp.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

sortkey.nlp

262,148

15-Nov-2013

17:02

sorttbls.nlp

20,320

15-Nov-2013

17:02

xjis.nlp

28,288

15-Nov-2013

17:02

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

31,376

07-Oct-2014

22:09

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

18-Sep-2014

22:08

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

18-Sep-2014

22:08

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

18-Sep-2014

22:08

webengine.dll

2.0.50727.8643

437,400

07-Oct-2014

22:09

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,287,936

07-Oct-2014

22:09

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2012 R2 và Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

big5.nlp

66,728

15-Nov-2013

17:00

bopomofo.nlp

82,172

15-Nov-2013

17:00

ksc.nlp

116,756

15-Nov-2013

17:01

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,571,136

18-Sep-2014

22:08

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:01

normnfc.nlp

45,794

15-Nov-2013

17:01

normnfd.nlp

39.284

15-Nov-2013

17:01

normnfkc.nlp

66,384

15-Nov-2013

17:01

normnfkd.nlp

60,294

15-Nov-2013

17:01

prc.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:01

prcp.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:01

sortkey.nlp

262,148

15-Nov-2013

17:01

sorttbls.nlp

20,320

15-Nov-2013

17:01

xjis.nlp

28,288

15-Nov-2013

17:01

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

43,160

07-Oct-2014

22:10

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

1,757,328

18-Sep-2014

22:08

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

10,007,192

18-Sep-2014

22:08

sos.dll

2.0.50727.8643

486,024

18-Sep-2014

22:08

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

07-Oct-2014

22:10

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

07-Oct-2014

22:10

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

08-Sep-2014

22:48

webengine.dll

2.0.50727.8643

746,648

07-Oct-2014

22:10

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,296,128

07-Oct-2014

22:10

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

15-Nov-2013

17:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

18:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

18:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

18:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

18:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

15-Nov-2013

18:32

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

17:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

17:52

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

15-Nov-2013

17:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

15-Nov-2013

17:53

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

18:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

18:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

18:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

18:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

18:53

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

18:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

18:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

18:57

system.resources.dll

2.0.50727.7905

241,664

15-Nov-2013

17:35

system.resources.dll

2.0.50727.7905

204,800

15-Nov-2013

18:35

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

2.0.50727.7905

212,992

15-Nov-2013

18:57

system.resources.dll

2.0.50727.7905

294,912

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

18:41

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:42

system.resources.dll

2.0.50727.7905

212,992

15-Nov-2013

18:35

system.resources.dll

2.0.50727.7905

221,184

15-Nov-2013

18:32

system.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

17:46

system.resources.dll

2.0.50727.7905

204,800

15-Nov-2013

17:52

system.resources.dll

2.0.50727.7905

233,472

15-Nov-2013

17:59

system.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

17:53

system.resources.dll

2.0.50727.7905

196,608

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:43

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

18:34

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

18:42

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

18:35

system.resources.dll

2.0.50727.7905

266,240

15-Nov-2013

18:40

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

18:53

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

18:48

system.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

18:58

system.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

18:57

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40.960

15-Nov-2013

18:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

18:57

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

49,152

15-Nov-2013

17:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

77,824

15-Nov-2013

18:41

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

18:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40.960

15-Nov-2013

17:46

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

77,824

15-Nov-2013

17:52

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

86,016

15-Nov-2013

17:59

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

17:53

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40.960

15-Nov-2013

17:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40.960

15-Nov-2013

18:34

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40.960

15-Nov-2013

18:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40.960

15-Nov-2013

18:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

45,056

15-Nov-2013

18:40

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:53

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:48

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

73,728

15-Nov-2013

18:58

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

73,728

15-Nov-2013

18:57

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

07-Oct-2014

22:09

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

07-Oct-2014

22:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

679,936

15-Nov-2013

17:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

18:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

593,920

15-Nov-2013

17:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

622,592

15-Nov-2013

18:57

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

815,104

15-Nov-2013

17:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

614,400

15-Nov-2013

18:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

585,728

15-Nov-2013

17:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

618,496

15-Nov-2013

18:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

647,168

15-Nov-2013

18:32

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

630,784

15-Nov-2013

17:46

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

610,304

15-Nov-2013

17:52

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

671,744

15-Nov-2013

17:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

622,592

15-Nov-2013

17:53

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

577,536

15-Nov-2013

17:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

626,688

15-Nov-2013

17:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

18:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

602,112

15-Nov-2013

18:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

18:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

753,664

15-Nov-2013

18:40

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

589,824

15-Nov-2013

18:53

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

598,016

15-Nov-2013

18:48

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

552,960

15-Nov-2013

18:58

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

557,056

15-Nov-2013

18:57

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

08-Sep-2014

22:48

big5.nlp

66,728

15-Nov-2013

17:01

bopomofo.nlp

82,172

15-Nov-2013

17:01

ksc.nlp

116,756

15-Nov-2013

17:01

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

18-Sep-2014

22:08

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:02

normnfc.nlp

45,794

15-Nov-2013

17:02

normnfd.nlp

39.284

15-Nov-2013

17:02

normnfkc.nlp

66,384

15-Nov-2013

17:02

normnfkd.nlp

60,294

15-Nov-2013

17:02

prc.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

prcp.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

sortkey.nlp

262,148

15-Nov-2013

17:02

sorttbls.nlp

20,320

15-Nov-2013

17:02

xjis.nlp

28,288

15-Nov-2013

17:02

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

31,376

07-Oct-2014

22:09

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

18-Sep-2014

22:08

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

18-Sep-2014

22:08

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

18-Sep-2014

22:08

webengine.dll

2.0.50727.8643

437,400

07-Oct-2014

22:09

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,287,936

07-Oct-2014

22:09Hotfix rollup này giải quyết các vấn đề

Vấn đề 1Hồ sơ quản lý ứng dụng lỗi khi bạn cấu hình ứng dụng ASP.NET bằng .NET Framework 3.5.

Hotfix này sửa chữa các điều kiện mà ứng dụng lỗi vì sự cố này.

Vấn đề 2Bản sửa lỗi bảo mật mới đưa ra một sự phụ thuộc lỗi từ Thư viện lớp mạng và System.Configuration. Biểu hiện của vấn đề này xuất hiện khi bạn sử dụng triển khai liên lạc không hợp lệ.

Hotfix này di chuyển cấu hình từ App.Config để đăng ký:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319
SchUseStrongCrypto giá 1

Các khoá sau sẽ được kích hoạt và cho phép cấu hình mỗi tiến trình EXE đường dẫn:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319\System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol

S:\Prj\console_pg\console_pg45\bin\Release\console_pg45.exe REG_SZ <SecurityProtocolType>
< RegistryKeyName: đường dẫn đầy đủ ứng dụng > REG_SZ < RegistryKeyValue:default ServicePointManager.SecurityProtocol giá trị >

Ví dụ:

  • S:\contoso\contoso_v1.exe REG_SZSsl3

  • S:\contoso\contoso_v2.exe REG_SZ Tls12, Tls11


Chú ý:

  • Cho các ứng dụng 32-bit đang chạy trên hệ điều hành 64-bit, đường dẫn Wow6432Node cần được bao gồm trong tên. (Điều này không áp dụng cho các ứng dụng 32-bit đang chạy trên hệ điều hành 32-bit.)

  • Phiên bản có tương ứng với .NET Framework ứng dụng sử dụng. Phiên bản này sẽ thay đổi với các phiên bản tương lai của .NET Framework.

  • Đường dẫn đầy đủ EXE sẽ được sử dụng ở dạng dài. Nếu ứng dụng được khởi động bằng cách sử dụng định dạng tên tệp ngắn 8.3, khoá đăng ký phải có định dạng tệp dài. Ví dụ: nếu bạn thực hiện C:\contoso\CONSOL~1.EXE, khoá đăng ký sẽ C:\contoso\contoso_v1.exe.

Vấn đề 3

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật tháng, nhà Page.IsPostBack có thể không chính xác.

Bản cập nhật này bao gồm các giải pháp cho vấn đề này. Để đề nghị thực tế nhiều trang bài viết và biết thêm thông tin về EnableViewStateMac, hãy truy cập blog này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×