Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bài viết này mô tả hotfix rollup 3106991. Hotfix này Cập Nhật có sẵn cho Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2 (SP2) trong Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows 7 SP1. Để biết thêm thông tin về các vấn đề cập nhật hotfix khắc phục, hãy xem phần "Thông tin".

Giải pháp

Thông tin tải xuống

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Download Tải xuống gói x86 chạy ngay bây giờ.

Download Tải xuống gói x64 chạy ngay bây giờ.

Download Tải xuống gói IA64 chạy ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có .NET Framework 2.0 SP2 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn thoát tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Gói hotfix này không thay thế gói hotfix phát hành trước đó.


Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, nó được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows 7 SP1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

376,832

05-Jun-2015

13:54

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348,160

03-Jun-2015

20:18

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344,064

03-Jun-2015

20:16

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

05-Jun-2015

13:54

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

421,888

03-Jun-2015

20:16

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348,160

03-Jun-2015

20:18

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344,064

03-Jun-2015

20:16

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

05-Jun-2015

13:54

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

368,640

03-Jun-2015

20:16

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

03-Jun-2015

20:18

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348,160

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

372,736

05-Jun-2015

13:54

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

05-Jun-2015

13:54

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

339,968

03-Jun-2015

20:16

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

352,256

03-Jun-2015

20:18

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

03-Jun-2015

20:18

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348,160

03-Jun-2015

20:18

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

352,256

03-Jun-2015

20:18

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

409,600

03-Jun-2015

20:18

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344,064

03-Jun-2015

20:18

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344,064

03-Jun-2015

20:18

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

327,680

05-Jun-2015

13:54

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

331,776

05-Jun-2015

14:25

system.data.dll

2.0.50727.8677

2,975,744

11-Nov-2015

14:07

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows 7 SP1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.data.dll

2.0.50727.8677

3,150,336

11-Nov-2015

14:07

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

376,832

19-Jun-2015

13:11

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348,160

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344,064

03-Jun-2015

20:16

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

19-Jun-2015

13:13

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

421,888

19-Jun-2015

13:11

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348,160

19-Jun-2015

13:12

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344,064

03-Jun-2015

20:16

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

19-Jun-2015

13:13

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

368,640

03-Jun-2015

20:17

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348,160

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

372,736

19-Jun-2015

13:13

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

19-Jun-2015

13:12

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

339,968

03-Jun-2015

20:17

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

352,256

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348,160

19-Jun-2015

13:12

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

352,256

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

409,600

19-Jun-2015

13:12

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344,064

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344,064

03-Jun-2015

20:18

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

327,680

19-Jun-2015

13:13

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

331,776

19-Jun-2015

13:13

system.data.dll

2.0.50727.8677

2,975,744

11-Nov-2015

14:07

system.data.dll

2.0.50727.8677

3,150,336

11-Nov-2015

14:07

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

376,832

19-Jun-2015

13:11

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348,160

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344,064

03-Jun-2015

20:16

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

19-Jun-2015

13:13

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

421,888

19-Jun-2015

13:11

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348,160

19-Jun-2015

13:12

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344,064

03-Jun-2015

20:16

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

19-Jun-2015

13:13

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

368,640

03-Jun-2015

20:17

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348,160

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

372,736

19-Jun-2015

13:13

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

19-Jun-2015

13:12

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

339,968

03-Jun-2015

20:17

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

352,256

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

348,160

19-Jun-2015

13:12

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

352,256

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

409,600

19-Jun-2015

13:12

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344,064

03-Jun-2015

20:19

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

344,064

03-Jun-2015

20:18

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

327,680

19-Jun-2015

13:13

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

331,776

19-Jun-2015

13:13

system.data.dll

2.0.50727.8677

2,975,744

11-Nov-2015

14:07

Đối với tất cả phiên bản IA64 dựa trên Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows 7 SP1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.data.dll

2.0.50727.8677

3,310,592

11-Nov-2015

14:08

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

19-Jun-2015

13:09

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

19-Jun-2015

13:09

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

372,736

19-Jun-2015

13:09

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

19-Jun-2015

13:09

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

327,680

19-Jun-2015

13:09

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

331,776

19-Jun-2015

13:09

system.data.dll

2.0.50727.8677

2,975,744

11-Nov-2015

14:07

system.data.dll

2.0.50727.8677

3,310,592

11-Nov-2015

14:08

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

19-Jun-2015

13:09

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

19-Jun-2015

13:09

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

372,736

19-Jun-2015

13:09

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

356,352

19-Jun-2015

13:09

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

327,680

19-Jun-2015

13:09

system.data.resources.dll

2.0.50727.5721

331,776

19-Jun-2015

13:09

system.data.dll

2.0.50727.8677

2,975,744

11-Nov-2015

14:07Vấn đề cập nhật hotfix này khắc phục

Vấn đề 1Hotfix này cho phép Transport Layer Security (TLS) 1.1 và 1.2 dành cho Microsoft SQL Server kết nối trong System.Data.dll.

Thông tin về tệp

Phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

System.data.dll

2.0.50727.8677

2,975,744

11-Nov-2015

14:07


Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

System.data.dll

2.0.50727.8677

3,150,336

11-Nov-2015

14:07

System.data.dll

2.0.50727.8677

2,975,744

11-Nov-2015

14:07


Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

System.data.dll

2.0.50727.8677

3,310,592

11-Nov-2015

14:08

System.data.dll

2.0.50727.8677

2,975,744

11-Nov-2015

14:07


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×