HP thiết bị có thể gặp phải lỗi màn hình xanh WDF_VIOLATION sau khi cài đặt trình điều khiển bàn phím HP (11.0.3.1)

Tóm tắt

Làm việc với HP, Microsoft đã xác định trình điều khiển HP với xác định không tương thích với các phiên bản Windows 10 1803 và 1809 HP thiết bị.  Ngày 11 tháng 10 năm 2018 Microsoft loại bỏ trình điều khiển từ Windows Update để giảm số lượng các thiết bị ảnh hưởng.  Ngoài ra, Microsoft đã phát hành bản cập nhật nàyđể loại bỏ trình điều khiển tương thích từ thiết bị đang chờ khởi động lại.  HP đã được tích cực về vấn đề này.

Hiện tượng

Sau khi cài đặt trình điều khiển bàn phím HP, phiên bản 11.0.3.1, thông qua Windows Update hoặc nếu bạn tự cài đặt, HP thiết bị có thể gặp phải lỗi màn hình xanh: WDF_VIOLATION.

Nguyên nhân

Trình điều khiển này đã không tương thích các thiết bị HP nhất định trên phiên bản Windows 10 1803 và 1809.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phầnDanh mục Microsoft Updatetrang web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×