Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Làm việc với HP, Microsoft đã xác định trình điều khiển HP với xác định không tương thích với các phiên bản Windows 10 1803 và 1809 HP thiết bị.  Ngày 11 tháng 10 năm 2018 Microsoft loại bỏ trình điều khiển từ Windows Update để giảm số lượng các thiết bị ảnh hưởng.  Ngoài ra, Microsoft đã phát hành bản cập nhật nàyđể loại bỏ trình điều khiển tương thích từ thiết bị đang chờ khởi động lại.  HP đã được tích cực về vấn đề này.

Hiện tượng

Sau khi cài đặt trình điều khiển bàn phím HP, phiên bản 11.0.3.1, thông qua Windows Update hoặc nếu bạn tự cài đặt, HP thiết bị có thể gặp phải lỗi màn hình xanh: WDF_VIOLATION.

Nguyên nhân

Trình điều khiển này đã không tương thích các thiết bị HP nhất định trên phiên bản Windows 10 1803 và 1809.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phầnDanh mục Microsoft Updatetrang web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×