Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Quản trị viên vô hiệu hoá hội nghị cho người dùng Microsoft Lync 2010 bằng cách sử dụng chính sách hội nghị.

  • Người dùng lịch cuộc họp trực tuyến riêng trong Microsoft Outlook.

  • Quản trị viên cho phép hội nghị cho người dùng bằng cách cập nhật chính sách hội thảo của người dùng.

  • Người dùng mở cuộc họp trực tuyến trong lịch Outlook và sau đó nhận được thông báo sau:

    Lời mời cuộc họp trực tuyến của bạn cần được cập nhật do máy chủ thay đổi chính sách. Bấm OK sẽ Cập Nhật lời mời. Vui lòng xem lại các tuỳ chọn cuộc họp trực tuyến và sau đó gửi thư mời Cập Nhật để mọi người tham gia.

  • Người dùng bấm OK để Cập Nhật mời cuộc họp trực tuyến.

Trong trường hợp này, thư mời Cập Nhật cuộc họp trực tuyến có thông báo sau:

ID hội thảo: N/A ('Gửi' sẽ đặt ID này)
Ngoài ra, người tham gia không nhận được ID hội thảo sau khi người dùng gửi lời mời.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2842627 mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 7 năm 2013

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×