Triệu chứng

Sự cố này xảy ra khi bạn chọn trình RTCSrv.exe tab tổng quan về các công cụ giám sát tài nguyên trong Microsoft Lync Server 2013.

Khi sự cố này xảy ra, quá trình ngừng chạy. Ngoài ra, id sự kiện 1000 được ghi vào Nhật ký ứng dụng:

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do một đối tượng đã xoá được tham chiếu để sử dụng khi quá trình được chọn.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ ngày 2015 5.0.8308.920 cho Lync Server 2013 (phía cuối máy chủ và máy chủ Edge).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×