Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Exchange Server 2016, giả sử rằng bạn có một số cơ sở dữ liệu có sẵn nhóm (DAGs) có nhiều cơ sở dữ liệu hộp thư. Bạn có thể gặp phải sự cố trình nhân viên cửa hàng treo ngẫu nhiên cho hộp thư khác nhau trên cơ sở dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, sự kiện sau được ghi lại trong Nhật ký sự kiện ứng dụng:

Thời gian: thời gian

ID: 1002

Mức: lỗi

Nguồn: MSExchangeIS

Máy tính: tên máy tính

Thông báo: Các ngoại lệ (System.NullReferenceException: đối tượng tham chiếu không được đặt thành một phiên bản của đối tượng.

tại Microsoft.Exchange.Server.Storage.StoreCommonServices.AddressBookEID.IsAddressBookEntryId (Context bối cảnh, Byte [] entryId, Eidt & eidt, Chuỗi & emailAddr)

tại Microsoft.Exchange.Server.Storage.StoreCommonServices.AddressInfoGetter.GetAddressType (Context bối cảnh, ISimpleReadOnlyPropertyBag túi AddressInfoType ait)

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật sau:Cho Exchange Server 2019, cài đặt tích lũy Cập Nhật 1 cho Exchange Server 2019 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2019.

Cho Exchange Server 2016, cài đặt 12 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữMicrosoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×