Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dấu hiệu

Trên máy tính đang chạy Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2 (SP2), Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2, máy chủ Cấp phép Dịch vụ Đầu cuối (Cấp phép TS) hoặc máy chủ Cấp phép Máy tính Từ xa (Cấp phép RD) sẽ bị hủy kích hoạt và chỉ có thể cấp giấy phép tạm thời.

Ngoài ra, sự kiện sau đây tương tự như một sự kiện được ghi nhật ký trong nhật ký Hệ thống:


Sau khi sự kiện có ID Sự kiện 17 được ghi nhật ký, mọi việc sử dụng Microsoft Clearinghouse ngoại trừ kích hoạt lại có thể gây ra một trong các lỗi sau. Khi một trong hai lỗi này được ghi nhật ký, máy chủ Cấp phép TS hoặc máy chủ Cấp phép RD bị hủy kích hoạt nếu máy chủ được kết nối với Internet và nếu phương pháp kết nối được đặt thành Tự động.

Trình quản lý Giấy phép RD đã gặp lỗi nội bộ từ máy chủ cấp phép. Số Thư: 0xc0110011

Trình hướng dẫn Kích hoạt Máy chủ Giấy phép gặp phải lỗi nội bộ từ máy chủ cấp phép
Số Thư: 0xc0110011
 

Ngoài ra, các mục nhật ký sự kiện có thể chỉ ra rằng kho chứng chỉ bị hỏng trên máy chủ Cấp phép TS hoặc Cấp phép RD có chứa chứng chỉ Microsoft Clearinghouse cấp. Sau khi các mục nhật ký sự kiện này được ghi nhật ký, máy chủ Cấp phép TS hoặc Cấp phép RD có thể bị hủy kích hoạt và sự kiện sau có ID Sự kiện 38 được ghi nhật ký trong nhật ký sự kiện:

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì chứng chỉ là một phần của chuỗi chứng chỉ kỹ thuật số hết hạn.

Khi máy chủ Cấp phép TS hoặc máy chủ Cấp phép RD được kích hoạt bằng phương pháp kết nối tự động, Microsoft Clearinghouse sẽ gửi cho máy chủ chuỗi chứng chỉ kỹ thuật số xác thực quyền sở hữu và danh tính của máy chủ. Vào ngày 26 tháng 2 năm 2010, một chứng chỉ nằm trong chuỗi chứng chỉ số này đã hết hạn. Tuy nhiên, máy chủ Cấp phép TS hoặc máy chủ Cấp phép RD hiểu chứng chỉ đã hết hạn là chứng chỉ bị hỏng. Vì vậy, một trường hợp của sự kiện có sự kiện ID 17 được ghi nhật ký.

Giải pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy áp dụng bản cập nhật nóng này trên máy chủ Cấp phép TS có sự cố hoặc trên máy chủ Cấp phép RD có vấn đề. Sau đó, kích hoạt lại máy chủ Cấp phép TS này hoặc máy chủ Cấp phép RD này.

Lưu ý Sau khi bạn cài đặt hotfix này, một sự kiện cảnh báo có ID Sự kiện 46 được ghi nhật ký trong nhật ký sự kiện.


Loại Sự kiện: Cảnh báo
Nguồn Sự kiện: TermServLicensing
Danh mục Sự kiện: Không có
ID Sự kiện: 46
Ngày: ngày
Thời gian: thời gian
Người dùng: Không áp dụng
Máy tính: tên máy tính
Mô tả:
Một hoặc nhiều chứng chỉ Cấp phép Máy chủ Đầu cuối đã hết hạn. Vui lòng đăng ký lại.


Sự kiện này yêu cầu người quản trị kích hoạt lại máy chủ Cấp phép TS hoặc máy chủ Cấp phép RD. Để giải quyết sự cố này, vui lòng kích hoạt lại máy chủ Cấp phép TS. Kích hoạt lại máy chủ sẽ không gây ra bất kỳ sự cố cho CALs đã được cài đặt trên máy chủ cấp phép.

Thông tin cập nhật nóng

Hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm sửa chữa chỉ vấn đề được mô tả trong bài viết này. Áp dụng hotfix này chỉ cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được kiểm tra bổ sung. Do đó, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn nên đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu bản cập nhật nóng có sẵn để tải xuống thì có mục "Tải xuống bản cập nhật nóng sẵn dùng" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ và Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu có sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố bất kỳ, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi và sự cố hỗ trợ bổ sung không đủ điều kiện cho hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ các số điện thoại của Bộ phận Dịch vụ Khách hàng và Hỗ trợ của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng biệt, hãy truy cập trang Web Microsoft sau:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Biểu mẫu "Tải xuống cập nhật nóng" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình, đó là vì bản cập nhật nóng không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows Server 2008

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

  • Windows Server 2008 R2

Để biết thêm thông tin về cách nhận gói dịch vụ Windows Server 2008, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
 

968849 Cách nhận gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008

Ngoài ra, bạn phải cài đặt một trong các cấu phần sau:

  • Cấu phần Cấp phép Máy chủ Đầu cuối trên máy tính đang chạy Windows Server 2003 SP2.

  • Dịch vụ vai trò Cấp phép TS dưới vai trò Dịch vụ Đầu cuối trên máy tính đang chạy Windows Server 2008.

  • Dịch vụ vai trò Cấp phép RD trong vai trò Dịch vụ Máy tính Từ xa trên máy tính đang chạy Windows Server 2008 R2.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật nóng này.

Thông tin về việc thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Ghi chú thông tin tệp Windows Server 2003
  • Ngoài các tệp được liệt kê trong những bảng này, hotfix này cũng cài đặt một tệp danh mục bảo mật liên quan (KBnumber.cat) được ký bằng chữ ký số Của Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2003 dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Lrwizdll.dll

5.2.3790.4700

283,648

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

05:44

x86

SP2

Lserver.exe

5.2.3790.4700

349,696

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

14:53

x86

SP2

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2003 dựa trên x64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Lrwizdll.dll

5.2.3790.4700

348,672

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

03:48

x64

SP2

Lserver.exe

5.2.3790.4700

538,112

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

03:48

x64

SP2

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2003 dựa trên IA-64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Lrwizdll.dll

5.2.3790.4700

564,224

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

03:47

IA-64

SP2

Lserver.exe

5.2.3790.4700

995,328

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

03:47

IA-64

SP2

Ghi chú thông tin tệp Windows Server 2008

Các cập nhật nóng Windows Vista và hotfix Windows Server 2008 quan trọng được bao gồm trong cùng các gói. Tuy nhiên, chỉ có "Windows Vista" được liệt kê trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng. Để yêu cầu các gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn hotfix được liệt kê dưới "Windows Vista" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi hotfix áp dụng cho.

  • Các tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường được liệt kê riêng biệt trong phần "Thông tin tệp bổ sung cho Windows Server 2008 và cho Windows Vista". Các tệp MUM và tệp MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) là cực kỳ quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2008 dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Licmgr.exe

6.0.6001.22679

357,888

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

15:07

x86

Lrwizdll.dll

6.0.6001.22679

509,952

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

16:25

x86

Lserver_pkconfig.xml

Không áp dụng

20,102

Ngày 4 tháng 3 năm 2010

05:48

Không áp dụng

Licmgr.exe

6.0.6002.22393

357,888

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

15:49

x86

Lrwizdll.dll

6.0.6002.22393

509,952

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

17:47

x86

Lserver_pkconfig.xml

Không áp dụng

20,102

Ngày 12 tháng 5 năm 2009

10:48

Không áp dụng

Lserver.dll

6.0.6001.22679

468,480

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

16:25

x86

Tlsmigplugin.dll

6.0.6001.22679

75,776

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

16:27

x86

Tlsunattend.exe

6.0.6001.22679

8,704

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

15:07

x86

Tslicensing.events.xml

Không áp dụng

549

Ngày 4 tháng 3 năm 2010

05:49

Không áp dụng

Lserver.dll

6.0.6002.22393

468,480

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

17:47

x86

Tlsmigplugin.dll

6.0.6002.22393

75,776

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

17:50

x86

Tlsunattend.exe

6.0.6002.22393

8,704

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

15:49

x86

Tslicensing.events.xml

Không áp dụng

549

Ngày 3 tháng 4 năm 2009

20:46

Không áp dụng

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2008 dựa trên x64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Licmgr.exe

6.0.6001.22679

405,504

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

15:42

x64

Lrwizdll.dll

6.0.6001.22679

577,536

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

16:59

x64

Lserver_pkconfig.xml

Không áp dụng

20,102

Ngày 26 tháng 2 năm 2010

04:06

Không áp dụng

Licmgr.exe

6.0.6002.22393

405,504

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

16:03

x64

Lrwizdll.dll

6.0.6002.22393

577,536

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

17:45

x64

Lserver_pkconfig.xml

Không áp dụng

20,102

Ngày 12 tháng 5 năm 2009

10:50

Không áp dụng

Lserver.dll

6.0.6001.22679

641,536

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

16:59

x64

Tlsmigplugin.dll

6.0.6001.22679

102,912

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

17:02

x64

Tlsunattend.exe

6.0.6001.22679

10,240

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

15:41

x64

Tslicensing.events.xml

Không áp dụng

549

Ngày 26 tháng 2 năm 2010

04:06

Không áp dụng

Lserver.dll

6.0.6002.22393

641,536

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

17:45

x64

Tlsmigplugin.dll

6.0.6002.22393

102,912

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

17:48

x64

Tlsunattend.exe

6.0.6002.22393

10,240

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

16:02

x64

Tslicensing.events.xml

Không áp dụng

549

Ngày 3 tháng 4 năm 2009

20:42

Không áp dụng

Ghi chú thông tin tệp Windows Server 2008 R2


Quan trọngWindows 7 hotfixes và Windows Server 2008 R2 hotfixes được bao gồm trong các gói tương tự. Tuy nhiên, các hotfix trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê bên dưới cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi hotfix áp dụng cho.

  • Các tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường được liệt kê riêng biệt trong phần "Thông tin tệp bổ sung cho Windows Server 2008 R2 và cho Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) là cực kỳ quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Licmgr.exe

6.1.7600.16385

410,624

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

01:39

x64

Lrwizdll.dll

6.1.7600.20704

586,240

Ngày 1 tháng 5 năm 2010

21:06

x64

Lserver_pkconfig.xml

Không áp dụng

20,994

Ngày 11 tháng 11 năm 2009

23:30

Không áp dụng

Lserver.dll

6.1.7600.20704

692,224

Ngày 1 tháng 5 năm 2010

21:06

x64

Tlsrepplugin.dll

6.1.7600.16385

103,424

Ngày 14 tháng 7 năm 2009

01:41

x64

Tlsunattend.exe

6.1.7600.20704

10,240

Ngày 1 tháng 5 năm 2010

21:03

x64

Tslicensing.events.xml

Không áp dụng

549

Ngày 10 tháng 6 năm 2009

20:40

Không áp dụng


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong mục "Áp dụng cho".

Thông tin Thêm

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2021885 Terminal Server License Server/Remote Desktop License Server Only Issuing Temporary Licenses and Event ID 17 Logged For more information about software update terminology, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
 

824684 Mô tả về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
 

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung cho Windows Server 2008

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản Windows Server 2008 dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,578

Ngày (UTC)

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

05:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6c17ec3951182a4e4b41f17a8e1caac7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_f970769fccbefc33.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

05:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c08a1abccfa5918b8bbf063e5673fbea_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_1a546fd03b40631d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

05:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c72269abe8401a30d89f7f768b71e211_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_46631505d118224a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

05:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ea5f622e60a36dd00cf2aded14ba2ef4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_811f3f413892346c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

05:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-t.. -licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_4486fd76c8d37a88.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,710

Ngày (UTC)

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

18:42

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-t.. -licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_4651cdcac60f6f84.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,710

Ngày (UTC)

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

19:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-t.. vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_a18eda3cb7d675fa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

97,532

Ngày (UTC)

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

18:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-t.. vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_a359aa90b5126af6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

97,532

Ngày (UTC)

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

19:44

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản Windows Server 2008 dựa trên x64 được hỗ trợ

Tên tệp

Amd64_029b53b5464a3cb3d8e938520927a7fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_743daca26c544bdd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

05:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1a7d845cb1225d907c29f298a2591a92_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_8df6c7aa9ff613dc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

05:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_67471528631e2966651c3ebab83b357e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_7112d64366f99e23.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

05:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d16ac8f5e8147145ef5833d211c372d0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_c16ccbbbac790d02.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

05:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-t.. -licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_a0a598fa8130ebbe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

13,072

Ngày (UTC)

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

19:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-t.. -licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_a270694e7e6ce0ba.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

13,072

Ngày (UTC)

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

19:36

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-t.. vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_fdad75c07033e730.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

97,586

Ngày (UTC)

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

19:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-t.. vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_ff7846146d6fdc2c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

97,586

Ngày (UTC)

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

19:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,588

Ngày (UTC)

Ngày 29 tháng 4 năm 2010

Giờ (UTC)

05:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên x64 được hỗ trợ

Tên tệp

Amd64_0a1fceebc3cb00832822e3d7c779cb97_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_e25e11b8236a22a9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

Ngày 2 tháng 5 năm 2010

Giờ (UTC)

18:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1584a8c5f053320de2dd9e9571983190_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_b91973e62cd855bd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

Ngày 2 tháng 5 năm 2010

Giờ (UTC)

18:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-t.. -licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_a1141741e213e65c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,083

Ngày (UTC)

Ngày 2 tháng 5 năm 2010

Giờ (UTC)

18:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-t.. vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_fe1bf407d116e1ce.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

98,388

Ngày (UTC)

Ngày 2 tháng 5 năm 2010

Giờ (UTC)

18:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,461

Ngày (UTC)

Ngày 2 tháng 5 năm 2010

Giờ (UTC)

18:48

Nền tảng

Không áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×