ID sự kiện 9646 được đăng nhập vào máy chủ hộp thư Exchange Server 2010 khi bạn truy cập hộp thư có hơn 250 thư mục bằng cách sử dụng một máy khách IMAP4

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một hộp thư có hơn 250 thư mục trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010.

  • Bạn truy cập hộp thư bằng cách sử dụng một ứng dụng khách thông báo truy cập giao thức Internet 4 (IMAP4).

  • Máy khách IMAP4 vấn đề chọn lệnh hoặc trạng thái lệnh cho mỗi thư mục.

Trong trường hợp này, bạn không thể xem tất cả các thư mục trong hộp thư. Ngoài ra, sự kiện sau được ghi vào Nhật ký ứng dụng trên máy chủ hộp thư Exchange Server 2010:

Nguyên nhân

Hai objtMessageView đối tượng được sử dụng khi một máy khách IMAP4 vấn đề chọn lệnh hoặc trạng thái lệnh cho một cặp. Tuy nhiên, máy chủ Exchange không phát hành một trong các đối tượng objtMessageView cặp trước khi sự cố máy khách IMAP4 khác chọn lệnh hoặc một trạng thái lệnh cho một thư mục khác. Khi hộp thư có hơn 250 cặp, máy khách IMAP4 exhausts số tối đa của các đối tượng objtMessageView trên máy chủ Exchange và sự cố này xảy ra.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Mô tả bản Cập Nhật 3 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 2

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về tính năng IMAP4 và lệnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Để biết thêm thông tin về giới hạn lưu trữ Exchange, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×