Triệu chứng

Trong môi trường Exchange Server 2016, gửi đính kèm xác nhận đọc thư và gửi nó cho người dùng IMAP. Nếu thư không đọc được xoá người nhận, thông báo "chưa đọc" được trả về người gửi. Hiện tượng này xảy ra ngay cả khi các tùy chọn - SuppressReadReceipt được đặt thành $True qua lệnh Set-IMAPSetting .

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 4 cho Exchange Server 2016 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016 .

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×