Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả sự cố xảy ra khi bạn sử dụng một trình soạn thảo phương thức nhập (IME) trên máy tính đang chạy Windows 8.1, Windows RT 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Một hotfix có sẵn để khắc phục sự cố này. Hotfix này có một điều kiện tiên quyết.

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra nếu bạn đã cài đặt ngày 2014 update rollup cho Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2 (2962409) trên máy tính có một CPU chậm. Sự cố này xảy ra khi hệ thống reconverts văn bản bằng cách sử dụng IME.

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có ngày 2014 update rollup cho Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2 (2919355) được cài đặt trong Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 và lưu ý

Quan trọng Các hotfix Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1/Windows Server 2012 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

  • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Imjplmp.dll

15.0.9600.17664

802,304

21-Jan-2015

03:53

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Imjplmp.dll

15.0.9600.17664

1,117,184

21-Jan-2015

04:32

x64

Imjplmp.dll

15.0.9600.17664

802,304

21-Jan-2015

03:53

x86

Đối với tất cả các phiên bản Windows RT 8.1 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Imjplmp.dll

15.0.9600.17664

616,448

21-Jan-2015

03:23

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_f7435790237aba8c23bf2e112e2c38a1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17664_none_4276c45995138924.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

751

Ngày (UTC)

21-Jan-2015

Thời gian (UTC)

16:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-d..-japanese-lmprofile_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17664_none_dd15809b725f578c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

14,045

Ngày (UTC)

21-Jan-2015

Thời gian (UTC)

05:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_d68cf73f4ce858cae0a5c70c59302d38_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17664_none_6a4942096fafc937.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

755

Ngày (UTC)

21-Jan-2015

Thời gian (UTC)

16:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f7435790237aba8c23bf2e112e2c38a1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17664_none_9e955fdd4d70fa5a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

753

Ngày (UTC)

21-Jan-2015

Thời gian (UTC)

16:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..-japanese-lmprofile_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17664_none_39341c1f2abcc8c2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

14,047

Ngày (UTC)

21-Jan-2015

Thời gian (UTC)

06:00

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-d..-japanese-lmprofile_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17664_none_dd15809b725f578c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

14,045

Ngày (UTC)

21-Jan-2015

Thời gian (UTC)

05:21

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản Windows RT 8.1 được hỗ trợ

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_9a5ac8d1b41ef60e563ed2b570efb54b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17664_none_ec3ea806a8edf235.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

751

Ngày (UTC)

21-Jan-2015

Thời gian (UTC)

16:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-d..-japanese-lmprofile_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17664_none_dd17f2f3725c7652.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

14,045

Ngày (UTC)

21-Jan-2015

Thời gian (UTC)

04:21

Nền tảng

Không áp dụng


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×