Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống này:

·         Hệ thống chạy Windows 7

·         Hàng đợi in được cài đặt bằng cách sử dụng trình điều khiển in 3 Phiên bản toàn cầu

·         In tệp PDF từ Adobe hàng đợi in với thuộc tính máy in được đặt thành tài liệu

·         Thiết lập kích thước tài liệu PDF là A4 hoặc thư và kích thước giấy đã chọn làm A3 hoặc 11 x 17

Trong tình huống này, sau khi cài đặt thuộc tính máy in và kích cỡ giấy thành các giá trị được liệt kê ở trên, ra có một hoặc nhiều hình vuông lớn in thay vì văn bản hoặc hình ảnh phải được in.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này sử dụng một trong các tuỳ chọn sau:

·         Sử dụng cài đặt ứng dụng Adobe sách thay thế cài đặt nó vào máy in điều khiển thuộc tính

hoặc

·         Thay đổi thiết đặt kích thước tài liệu và/hoặc giấy trong thuộc tính máy in một số kích thước khác.

Thông tin

Sự cố này xảy ra trong Windows 8 hoặc mới hơn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×