Internet Explorer 10 hoặc Internet Explorer 9 không thể mở hộp thoại tải xuống hoặc Tùy chọn Internet nếu LCIE bị tắt

Lưu ý: Ứng dụng Internet Explorer 11 trên máy tính sẽ ngừng hoạt động và ngừng hỗ trợ vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 (để biết danh sách có những nội dụng trong phạm vi, hãy xem câu hỏi thường gặp). Các ứng dụng và site IE11 mà bạn sử dụng hôm nay có thể mở trong một Microsoft Edge với chế độ Internet Explorer. Tìm hiểu thêm tại đây.

Triệu chứng

Trên máy tính đã cài đặt bản cập nhật bảo mật tích lũy tháng 12 năm 2014 cho Internet Explorer (KB3008923) hoặc bản cập nhật bảo mật tích lũy tháng 2 năm 2015 cho Internet Explorer (KB3034682), bạn có thể gặp phải một trong các sự cố sau trong Windows Internet Explorer 9 hoặc Internet Explorer 10:

  • Khi bạn tìm cách tải tệp xuống, hộp thoại tải xuống sẽ không xuất hiện.

  • Bạn không thể mở hộp thoại Tùy chọn Internet.

Những sự cố này xảy ra nếu tính năng Internet Explorer (LCIE) bị vô hiệu hóa.

Lưu ý Để vô hiệu hóa tính năng LCIE, hãy đặt giá trị của mục nhập sổ đăng ký sau đây thành 0:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\TabProcGrowth

Nguyên nhân

Những sự cố này xảy ra vì có ID chuỗi không hợp lệ nếu mục nhập sổ đăng ký TabProcGrowth được đặt là 0.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật tích lũy mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện điều này, hãy đi tới Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem thông tin kỹ thuật về bản cập nhật bảo mật lũy tích mới nhất dành cho Internet Explorer.

Bản cập nhật này được tích hợp lần đầu trong bản cập nhật bảo mật tích lũy tháng 3 năm 2015 dành cho Internet Explorer (MS15-018).

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Hãy xem thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Thông tin Bổ sung

Hãy xem blog Internet Explorer về mục nhập sổ đăng ký TabProcGrowth.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×