Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra sau khi bạn cài đặt MS15 009: mô tả về Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Lưu ý Dỡ cài đặt bản Cập Nhật bảo mật 3021952 không giải quyết vấn đề này.

Thông tin cập nhật

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem Cập nhật thông tin kỹ thuật về bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer.

Lưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên được đưa vào các mô tả các bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 13 tháng 12 năm 2015 (MS15-106).

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×