Internet Explorer 11 không hiển thị trang web RSS trong nguồn cấp dữ liệu

Triệu chứng

Internet Explorer 11 không hiển thị các trang web tổng hợp các trang web đa phương tiện (RSS) như Feedburner trong nguồn cấp dữ liệu như mong đợi. Trong trường hợp này, bạn không thể đăng ký nguồn cấp dữ liệu trong Internet Explorer 11.

Trang web RSS đi tiêu đề nosniff, nhưng được xác định loại mime không chính xác (văn bản/xml, ứng dụng/xml). Tuy nhiên, Internet Explorer 11 sẽ bỏ qua các tiêu đề nosniff trên trang web.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật tích lũy gần đây nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update.

Lưu ý:

  • Bản cập nhật này lần đầu tiên được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật sau:

    2909921 MS14-010: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 11 tháng 4 năm 2014

  • Thông tin kỹ thuật về bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer, hãy truy cập website sau của Microsoft:

    http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×