Triệu chứng

Internet Explorer 11 không hiển thị các trang web tổng hợp các trang web đa phương tiện (RSS) như Feedburner trong nguồn cấp dữ liệu như mong đợi. Trong trường hợp này, bạn không thể đăng ký nguồn cấp dữ liệu trong Internet Explorer 11.

Trang web RSS đi tiêu đề nosniff, nhưng được xác định loại mime không chính xác (văn bản/xml, ứng dụng/xml). Tuy nhiên, Internet Explorer 11 sẽ bỏ qua các tiêu đề nosniff trên trang web.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật tích lũy gần đây nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update.

Lưu ý:

  • Bản cập nhật này lần đầu tiên được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật sau:

    2909921 MS14-010: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 11 tháng 4 năm 2014

  • Thông tin kỹ thuật về bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer, hãy truy cập website sau của Microsoft:

    http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×