Internet Explorer 8 gặp sự cố vì lỗi trong Mshtml.dll: "ID sự kiện: 1000"

Lưu ý: Ứng dụng Internet Explorer 11 trên máy tính sẽ ngừng hoạt động và ngừng hỗ trợ vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 (để biết danh sách có những nội dụng trong phạm vi, hãy xem câu hỏi thường gặp). Các ứng dụng và site IE11 mà bạn sử dụng hôm nay có thể mở trong một Microsoft Edge với chế độ Internet Explorer. Tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn không chắc rằng đây có phải là bản vá chính xác? Chúng tôi đã thêm sự cố này vào chuẩn đoán kết xuất bộ nhớ để có thể xác nhận.

Triệu chứng


Khi bạn tìm cách sử dụng Internet Explorer 8 trên máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows Vista, Internet Explorer 8 sẽ gặp sự cố.

Khi điều này xảy ra, một thông báo lỗi tương tự như sau được ghi nhật ký trong Nhật ký ứng dụng:

Loại Sự kiện:Nguồn Sự kiện Lỗi:Thể loại Sự kiện Lỗi Ứng

dụng:(100) Mô tả
Sự kiện:1000
Mô tả:
iexplore.exe Ứng dụng lỗi, phiên bản<số phiên bản>, mô-đun lỗi mshtml.dll, phiên bản<số phiên bản>, địa chỉ lỗi<địa chỉ>.


Lưu ý Nếu bạn không thấy sự kiện này được ghi nhật ký trong Nhật ký ứng dụng thì giải pháp trong bài viết này không áp dụng cho tình huống của bạn.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, hãy cài đặt các bản cập Windows mới nhất. Để thực hiện điều này, hãy truy cập vào website của Microsoft sau đây:
Microsoft Update

Tham khảo

Lưu ý Bản cập nhật này đã được tích hợp lần đầu trong bản cập nhật bảo mật 978207 (MS10-002). Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

978207 MS10-002: Cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer Để biết thêm thông tin về cách duy trì cập nhật hệ thống của bạn, hãy truy nhập

website Microsoft sau đây:

Cập nhật máy tính của bạnĐể biết thêm thông tin về các phiên bản khác của Internet Explorer, hãy truy cập trang web của Microsoft sau đây:

Các tùy chọn hỗ trợ, tìm hiểu thêm và thông tin về vòng đời để Internet Explorer 10

Hỗ trợ Windows internet Explorer 6, 7, 8 và 9

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×