Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hỗ trợ dành cho Internet Explorer đã kết thúc vào ngày 15 tháng Sáu năm 2022

Internet Explorer 11 đã bị vô hiệu hóa vĩnh viễn thông qua bản cập nhật Microsoft Edge trên một số phiên bản Windows 10. Nếu bất kỳ trang web nào bạn truy cập cần Internet Explorer 11, bạn có thể tải lại trang đó bằng chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn và hiện đại hơn.

Bắt đầu với Microsoft Edge

Tác giả:

Yuval Sinay MVP

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG GIẢI PHÁP CỘNG ĐỒNG

MICROSOFT CORPORATION VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA MICROSOFT KHÔNG TRÌNH BÀY VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ ĐỒ HỌA LIÊN QUAN CÓ TRONG TÀI LIỆU NÀY. TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN VÀ ĐỒ HỌA LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ LÀ" KHÔNG CÓ BẢO HÀNH CỦA BẤT KỲ LOẠI. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA MICROSOFT TỪ ĐÂY TỪ CHỐI MỌI BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN NÀY VÀ CÁC ĐỒ HỌA LIÊN QUAN, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH NGỤ Ý VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NỖ LỰC VỀ NHÂN SỰ, CHỨC DANH VÀ KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐẶC BIỆT ĐỒNG Ý RẰNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA MICROSOFT SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VỀ TỔN THẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, PHÁT SINH TỪ HOẶC THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ ĐỒ HỌA LIÊN QUAN ĐƯỢC LƯU Ở ĐÂY, DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, LỖI CÁ NHÂN, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY HÌNH THỨC KHÁC, NGAY CẢ KHI MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA MICROSOFT ĐỀU ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI.

TRIỆU CHỨNG

Khi bạn cố gắng kết nối với website bằng Internet Explorer 6 hoặc Internet Explorer 6 với Gói Dịch vụ 1 - nó có thể mở với trang trống, thay vì trang web.

GÂY RA

Trong quá trình cập nhật hệ thống, một số dll không tự đăng ký.

GIẢI QUYẾT

1. Đi tới "Bắt đầu" -> "Chạy" -> và đăng ký dll sau bằng cách sử dụng lệnh regsvr32:


      regsvr32 scrrun.dll

      regsvr32 msxml.dll

      regsvr32 mshtml.dll

      regsvr32 shdocvw.dll

      regsvr32 browseui.dll

      regsvr32 msjava.dll

regsvr32 urlmon.dll

regsvr32 actxprxy.dll Lưu ý: Vui

lòng thử trước để đăng ký urlmon.dll actxprxy.dll khởi động lại Internet Explorer.                    
 
2. Khởi động lại Internet Explorer.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×