Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn cài đặt trình điều khiển máy in V4 PostScript hỗ trợ kích thước tùy chỉnh trang cho máy in trên máy tính đang chạy Windows 8.1, Windows RT 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

 • Bạn mở tài liệu, và sau đó bạn mở các tuỳ chọn in cho máy in để đặt kích thước tùy chỉnh trang.

 • Bạn in tài liệu.

Trong trường hợp này, kích thước trang in tài liệu vẫn được đặt bằng cách sử dụng kích thước trang mặc định.

Cách tải xuống bản cập nhật hoặc hotfix này

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã phát hành một hotfix cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2. Chúng tôi cũng đã phát hành một bản Cập Nhật (khuyến cáo) Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2.

Trước khi cài đặt hotfix này, hãy kiểm tra điều kiện tiên quyết của hotfix.

Bản Cập Nhật khắc phục nhiều sự cố khác ngoài sự cố mà hotfix khắc phục. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng bản Cập Nhật. Bản Cập Nhật là lớn hơn các hotfix. Do đó, bản Cập Nhật mất nhiều thời gian để tải xuống.

Bản Cập Nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Đã có bản cập nhật sau đây:

Nhận bản Cập Nhật 2984006

Hotfix cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin chi tiết về hotfix

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, trước tiên bạn phải cài đặt bản Cập Nhật 2919355 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Cập Nhật ngày, 2014 2919355

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Ghi chú thông tin tệp Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Quan trọng Các hotfix Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8.1" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với Windows RT 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Locale.gpd

Không áp dụng

14,088

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Msxpsinc.gpd

Không áp dụng

73

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Msxpsinc.ppd

Không áp dụng

72

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Mxdwdrv.dll

0.3.9600.17246

698,368

01-Aug-2014

01:04

Không áp dụng

P6disp.gpd

Không áp dụng

25.489

24-Jul-2014

19:16

Không áp dụng

P6font.gpd

Không áp dụng

3,293

24-Jul-2014

19:16

Không áp dụng

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

289,792

01-Aug-2014

01:58

x86

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,035,264

01-Aug-2014

01:54

x86

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,034,752

01-Aug-2014

01:54

x86

Pclxl.dll

0.3.5479.0

205,824

01-Aug-2014

01:54

x86

Pclxl.gpd

Không áp dụng

10,375

24-Jul-2014

19:16

Không áp dụng

Pjl.gpd

Không áp dụng

1.156 người

24-Jul-2014

19:16

Không áp dụng

Pjlmon.dll

6.3.9600.17246

17,408

01-Aug-2014

01:27

Không áp dụng

Pscript.ntf

Không áp dụng

1,060,548

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Pscript5.dll

0.3.9600.17246

505,856

01-Aug-2014

01:54

Không áp dụng

Pscrptfe.ntf

Không áp dụng

1,288,252

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Ps_schm.gdl

Không áp dụng

5,561

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Stddtype.gdl

Không áp dụng

23,812

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Stdnames.gpd

Không áp dụng

14.362 người

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Stdschem.gdl

Không áp dụng

59,116

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Stdschmx.gdl

Không áp dụng

2.278 người

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Ttfsub.gpd

Không áp dụng

698

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Unidrv.dll

0.3.9600.17246

347,648

01-Aug-2014

01:22

Không áp dụng

Unidrv.hlp

Không áp dụng

21.225

24-Jul-2014

19:10

Không áp dụng

Unidrvui.dll

0.3.9600.17246

722,944

01-Aug-2014

01:54

Không áp dụng

Unires.dll

0.3.9600.17246

845,312

01-Aug-2014

01:53

Không áp dụng

Printconfig.dll

0.3.9600.17246

2,347,008

01-Aug-2014

01:55

Không áp dụng

Unishare-pipelineconfig.xml

Không áp dụng

53

18-Jun-2013

15:07

Không áp dụng

Unishare.gpd

Không áp dụng

3.360

18-Jun-2013

15:07

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Locale.gpd

Không áp dụng

14,088

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Msxpsinc.gpd

Không áp dụng

73

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Msxpsinc.ppd

Không áp dụng

72

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Mxdwdrv.dll

0.3.9600.17246

1,027,584

01-Aug-2014

01:27

x86

P6disp.gpd

Không áp dụng

25.489

24-Jul-2014

19:16

Không áp dụng

P6font.gpd

Không áp dụng

3,293

24-Jul-2014

19:16

Không áp dụng

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

289,792

01-Aug-2014

02:49

x86

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,035,264

01-Aug-2014

02:55

x86

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,034,752

01-Aug-2014

02:51

x86

Pclxl.dll

0.3.5479.0

205,824

01-Aug-2014

02:49

x86

Pclxl.gpd

Không áp dụng

10,375

24-Jul-2014

19:16

Không áp dụng

Pjl.gpd

Không áp dụng

1.156 người

24-Jul-2014

19:16

Không áp dụng

Pjlmon.dll

6.3.9600.17246

17,920

01-Aug-2014

02:01

x86

Ps5ui.dll

0.3.9600.17246

758,272

01-Aug-2014

02:50

x86

Pscript.hlp

Không áp dụng

26,038

24-Jul-2014

19:12

Không áp dụng

Pscript.ntf

Không áp dụng

1,060,548

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Pscript5.dll

0.3.9600.17246

557,568

01-Aug-2014

02:50

x86

Pscrptfe.ntf

Không áp dụng

1,288,252

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Ps_schm.gdl

Không áp dụng

5,561

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Stddtype.gdl

Không áp dụng

23,812

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Stdnames.gpd

Không áp dụng

14.362 người

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Stdschem.gdl

Không áp dụng

59,116

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Stdschmx.gdl

Không áp dụng

2.278 người

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Ttfsub.gpd

Không áp dụng

698

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Unidrv.dll

0.3.9600.17246

409,600

01-Aug-2014

01:54

x86

Unidrv.hlp

Không áp dụng

21.225

24-Jul-2014

19:12

Không áp dụng

Unidrvui.dll

0.3.9600.17246

786,432

01-Aug-2014

02:50

x86

Unires.dll

0.3.9600.17246

845,312

01-Aug-2014

02:49

x86

Printconfig.dll

0.3.9600.17246

2,407,936

01-Aug-2014

02:55

x86

Unishare-pipelineconfig.xml

Không áp dụng

53

18-Jun-2013

12:39

Không áp dụng

Unishare.gpd

Không áp dụng

3.360

18-Jun-2013

12:39

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Locale.gpd

Không áp dụng

14,088

24-Jul-2014

19:06

Không áp dụng

Msxpsinc.gpd

Không áp dụng

73

24-Jul-2014

19:06

Không áp dụng

Msxpsinc.ppd

Không áp dụng

72

24-Jul-2014

19:06

Không áp dụng

Mxdwdrv.dll

0.3.9600.17246

922,112

01-Aug-2014

01:50

x64

P6disp.gpd

Không áp dụng

25.489

24-Jul-2014

19:03

Không áp dụng

P6font.gpd

Không áp dụng

3,293

24-Jul-2014

19:03

Không áp dụng

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

289,792

01-Aug-2014

03:23

x64

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,035,264

01-Aug-2014

03:24

x64

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,034,752

01-Aug-2014

03:24

x64

Pclxl.dll

0.3.5479.0

205,824

01-Aug-2014

03:23

x64

Pclxl.gpd

Không áp dụng

10,375

24-Jul-2014

19:03

Không áp dụng

Pjl.gpd

Không áp dụng

1.156 người

24-Jul-2014

19:03

Không áp dụng

Pjlmon.dll

6.3.9600.17246

22,016

01-Aug-2014

02:34

x64

Ps5ui.dll

0.3.9600.17246

864,768

01-Aug-2014

03:27

x64

Pscript.hlp

Không áp dụng

26,038

24-Jul-2014

18:59

Không áp dụng

Pscript.ntf

Không áp dụng

1,062,732

24-Jul-2014

19:06

Không áp dụng

Pscript5.dll

0.3.9600.17246

639,488

01-Aug-2014

03:23

x64

Pscrptfe.ntf

Không áp dụng

1,293,180

24-Jul-2014

19:06

Không áp dụng

Ps_schm.gdl

Không áp dụng

5,561

24-Jul-2014

19:06

Không áp dụng

Stddtype.gdl

Không áp dụng

23,812

24-Jul-2014

19:06

Không áp dụng

Stdnames.gpd

Không áp dụng

14.362 người

24-Jul-2014

19:06

Không áp dụng

Stdschem.gdl

Không áp dụng

59,116

24-Jul-2014

19:06

Không áp dụng

Stdschmx.gdl

Không áp dụng

2.278 người

24-Jul-2014

19:06

Không áp dụng

Ttfsub.gpd

Không áp dụng

698

24-Jul-2014

19:06

Không áp dụng

Unidrv.dll

0.3.9600.17246

522,240

01-Aug-2014

02:26

x64

Unidrv.hlp

Không áp dụng

21.225

24-Jul-2014

18:59

Không áp dụng

Unidrvui.dll

0.3.9600.17246

908,800

01-Aug-2014

03:23

x64

Unires.dll

0.3.9600.17246

845,312

01-Aug-2014

03:27

x64

Printconfig.dll

0.3.9600.17246

2,899,968

01-Aug-2014

03:28

x64

Unishare-pipelineconfig.xml

Không áp dụng

53

18-Jun-2013

15:09

Không áp dụng

Unishare.gpd

Không áp dụng

3.360

18-Jun-2013

15:09

Không áp dụng

Locale.gpd

Không áp dụng

14,088

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Msxpsinc.gpd

Không áp dụng

73

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Msxpsinc.ppd

Không áp dụng

72

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Mxdwdrv.dll

0.3.9600.17246

1,027,584

01-Aug-2014

01:27

x86

P6disp.gpd

Không áp dụng

25.489

24-Jul-2014

19:16

Không áp dụng

P6font.gpd

Không áp dụng

3,293

24-Jul-2014

19:16

Không áp dụng

Pcl4res.dll

0.3.5479.0

289,792

01-Aug-2014

02:49

x86

Pcl5eres.dll

0.3.5479.0

1,035,264

01-Aug-2014

02:55

x86

Pcl5ures.dll

0.3.5479.0

1,034,752

01-Aug-2014

02:51

x86

Pclxl.dll

0.3.5479.0

205,824

01-Aug-2014

02:49

x86

Pclxl.gpd

Không áp dụng

10,375

24-Jul-2014

19:16

Không áp dụng

Pjl.gpd

Không áp dụng

1.156 người

24-Jul-2014

19:16

Không áp dụng

Pjlmon.dll

6.3.9600.17246

17,920

01-Aug-2014

02:01

x86

Ps5ui.dll

0.3.9600.17246

758,272

01-Aug-2014

02:50

x86

Pscript.hlp

Không áp dụng

26,038

24-Jul-2014

19:12

Không áp dụng

Pscript.ntf

Không áp dụng

1,060,548

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Pscript5.dll

0.3.9600.17246

557,568

01-Aug-2014

02:50

x86

Pscrptfe.ntf

Không áp dụng

1,288,252

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Ps_schm.gdl

Không áp dụng

5,561

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Stddtype.gdl

Không áp dụng

23,812

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Stdnames.gpd

Không áp dụng

14.362 người

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Stdschem.gdl

Không áp dụng

59,116

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Stdschmx.gdl

Không áp dụng

2.278 người

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Ttfsub.gpd

Không áp dụng

698

24-Jul-2014

19:19

Không áp dụng

Unidrv.dll

0.3.9600.17246

409,600

01-Aug-2014

01:54

x86

Unidrv.hlp

Không áp dụng

21.225

24-Jul-2014

19:12

Không áp dụng

Unidrvui.dll

0.3.9600.17246

786,432

01-Aug-2014

02:50

x86

Unires.dll

0.3.9600.17246

845,312

01-Aug-2014

02:49

x86

Printconfig.dll

0.3.9600.17246

2,407,936

01-Aug-2014

02:55

x86

Unishare-pipelineconfig.xml

Không áp dụng

53

18-Jun-2013

12:39

Không áp dụng

Unishare.gpd

Không áp dụng

3.360

18-Jun-2013

12:39

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tệp bổ sung cho Windows RT 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_cfcffb76d62774a0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

19,222

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

02:03

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_prnms003.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_e79ed713ef549904.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,130

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

02:03

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_cfcd891ed62a55da.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

20,597

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_prnms003.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_e79c64bbef577a3e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,136

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_2bec24a28e87c710.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

20,657

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

04:03

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_prnms003.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_43bb003fa7b4eb74.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,146

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

04:03

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_cfcd891ed62a55da.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

20,597

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_prnms003.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_e79c64bbef577a3e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,136

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:08

Nền tảng

Không áp dụng


Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×