Kích hoạt ứng dụng cuộc họp Skype thay thế Skype dành cho doanh nghiệp Web ứng dụng trong Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015

Tóm tắt

Khi bạn kích hoạt truy cập vào mạng gửi nội dung (CDN), người dùng có thể kết nối với CDN trực tuyến, hãy truy cập vào ứng dụng Skype cuộc họp và sẽ sử dụng các đơn giản kinh nghiệm tham gia cuộc họp. Từ bản Cập Nhật tích luỹ ngày 2018 6.0.9319.534 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, thành phần cốt lõi, tuỳ chọn này sẽ được bật theo mặc định. Nếu bạn muốn trở lại thay đổi vì lý do nào, bạn luôn có thể làm như vậy bằng cách chạy lệnh sau:

Thiết lập CsWebServiceConfiguration-toàn cầu - Identity MeetingUxUseCDN $False

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×