Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả sự cố kích thước bộ nhớ cache L3 không đúng trong Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012. Một hotfix có sẵn để khắc phục sự cố này. Hotfix này có một điều kiện tiên quyết.

Giới thiệu về hotfix này

Sau khi bạn áp dụng hotfix này, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012 tương thích chip mới. Chip mới có bộ nhớ cache L3 lớn hơn 16 megabyte (MB).

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải Cập Nhật 2919355 cài đặt Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 và ghi chú

Quan trọng Các hotfix Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1/Windows Server 2012 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin bổ sung về tệp dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Cimwin32.dll

6.3.9600.17541

1,470,464

23-Nov-2014

23:29

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Cimwin32.dll

6.3.9600.17541

1,842,176

23-Nov-2014

23:29

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Cimwin32.dll

6.3.9600.17541

1,487,360

23-Nov-2014

23:27

Không áp dụng

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012 và ghi chú

Quan trọng Windows 8 và hotfix cho Windows Server 2012 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8/Windows Server 2012" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0,17xxx

  Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.21xxx

  Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin thêm về tệp dành cho Windows 8 và Windows Server 2012". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.


Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Cimwin32.dll

6.2.9200.17192

1,502,720

22-Nov-2014

05:27

x86

Cimwin32.dll

6.2.9200.21309

1,506,816

22-Nov-2014

05:16

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Cimwin32.dll

6.2.9200.17192

1,933,312

22-Nov-2014

07:08

x64

Cimwin32.dll

6.2.9200.21309

1,920,512

22-Nov-2014

06:23

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Cimwin32.dll

6.2.9200.17192

1,466,368

22-Nov-2014

05:17

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_ad48f4eb7c1d83f8e2a230e318e98aca_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17542_none_81ca7274d2628ae9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Nov-2014

Thời gian (UTC)

21:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17542_none_6473e1d8218ad240.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,285

Ngày (UTC)

25-Nov-2014

Thời gian (UTC)

00:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_e7144ec745b30752f37c09074ed10124_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17542_none_d4ac6b92f954b252.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

25-Nov-2014

Thời gian (UTC)

21:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17542_none_c0927d5bd9e84376.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,289

Ngày (UTC)

25-Nov-2014

Thời gian (UTC)

00:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_4077ba4a2c735f1a3030d23d60e8d156_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17542_none_ece96972e388bc5e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Nov-2014

Thời gian (UTC)

21:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17542_none_647654302187f106.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,285

Ngày (UTC)

25-Nov-2014

Thời gian (UTC)

00:00

Nền tảng

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_45274fdbd8392ada276d601e0110fe4a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17192_none_b8f7f82380800cbd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

24-Nov-2014

Thời gian (UTC)

18:58

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c6d8cae31da4af306d7cd360a9ba3965_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21309_none_cbdc83d40d7bac79.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

24-Nov-2014

Thời gian (UTC)

18:58

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17192_none_cc4911fdd78098dc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,285

Ngày (UTC)

22-Nov-2014

Thời gian (UTC)

06:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21309_none_cd3b0200f04eebb5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,285

Ngày (UTC)

22-Nov-2014

Thời gian (UTC)

06:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8 và Windows Server 2012

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_6b799677c7f7cec878dc8201439728d1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21309_none_59ec159f46e9ddb3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

24-Nov-2014

Thời gian (UTC)

18:58

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d9128ccc6baf4baa33cb2fe3906f49bd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17192_none_3565441f123a0f1d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

24-Nov-2014

Thời gian (UTC)

18:58

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17192_none_2867ad818fde0a12.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,289

Ngày (UTC)

22-Nov-2014

Thời gian (UTC)

09:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21309_none_29599d84a8ac5ceb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,289

Ngày (UTC)

22-Nov-2014

Thời gian (UTC)

08:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_eb10c7cade55f07fc0387849641f7463_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17192_none_6b13d0be2df66a39.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

24-Nov-2014

Thời gian (UTC)

18:58

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17192_none_cc4b8455d77db7a2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,285

Ngày (UTC)

22-Nov-2014

Thời gian (UTC)

08:12

Nền tảng

Không áp dụng

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×