You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Kích thước của Nhật ký máy chủ thư khối (SMB) sự kiện sau được quá nhỏ trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2:

  • Trong ứng dụng khách SMB, kích thước của Nhật ký hoạt động là 1 megabyte (MB). Điều này giới hạn bản ghi sự kiện khoảng 1.700.
    Điều này có thể không đủ cho máy tính cụm.

  • Trong máy chủ SMB, kích thước của Nhật ký Operational, kết nối và bảo mật đều chỉ 1 MB. Điều này giới hạn bản ghi sự kiện khoảng 1.700.
    Điều này có thể không đủ để chẩn đoán vấn đề hệ trọng trên một cụm lưu trữ.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2919355. Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, kích thước của các bản ghi tăng lên 8 MB.

Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2919355, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Cập Nhật ngày, 2014 2919355

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×