Ký tự ASCII không bị xoá khỏi hộp tìm kiếm trong Skype dành cho doanh nghiệp hoặc Lync 2013

Khi bạn nhập các ký tự đặc biệt sử dụng ALT + số khoá mã hoặc phím AltGr vào hộp tìm kiếm trong Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp), tìm kiếm đầu tiên được hoàn thiện như mong đợi. Tuy nhiên, để tìm kiếm tiếp theo, khi ký tự đặc biệt là ký tự đầu tiên được nhập, các ký tự được loại bỏ và chỉ các ký tự ASCII vẫn.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt vào ngày 8 tháng năm 2015 (KB3085500) Cập Nhật bảo mật cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×