Khi bạn nhập các ký tự đặc biệt sử dụng ALT + số khoá mã hoặc phím AltGr vào hộp tìm kiếm trong Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp), tìm kiếm đầu tiên được hoàn thiện như mong đợi. Tuy nhiên, để tìm kiếm tiếp theo, khi ký tự đặc biệt là ký tự đầu tiên được nhập, các ký tự được loại bỏ và chỉ các ký tự ASCII vẫn.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt vào ngày 8 tháng năm 2015 (KB3085500) Cập Nhật bảo mật cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×