Triệu chứng

Giả sử rằng bạn đã cài đặt Microsoft .NET Framework 4.6 trên máy tính đang chạy Windows 10. Khi bạn triển khai một ứng dụng Windows Presentation Foundation (WPF) trên máy tính, các ký tự Unicode sau không hiển thị đúng:

Phạm vi Unicode

Phông chữ

Gói ngôn ngữ

0700-074F

Estrangelo Edessa

Syriac

0E80-0EFF

Lào giao diện người dùng

Tiếng Lào

0E80-0EFF

DokChampa

Tiếng Lào

1780-17FF, 19E0-19FF

Tiếng Khơ-me giao diện người dùng

Tiếng Khơ-me

1780-17FF, 19E0-19FF

DaunPenh

Tiếng Khơ-me

2F00-2FDF, 3250, 32CC 32CF, 3377-337A, FF00 FF60 FF61 FF9F, FFE0-FFEE

Giao diện người dùng Meiryo

Tiếng Nhật

2F00-2FDF, FF00-FF60, FF61-FF9F, FFE0-FFEE

Meiryo

Tiếng Nhật

31C0-31EF

MiPanga

Tiếng Trung (Phồn thể)

E000-EEB7, F303-F34B, F3A0-F5F1, F634-F848

MingLiU_HKSCS

Tiếng Trung (Phồn thể)

FF00-FF60, FF61-FF9F, FFE0-FFEE

MS Gothic

Tiếng Nhật

FFE0-FFEE

Gulim

Tiếng Hàn

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do thay đổi mặc định trong cài đặt phông chữ trong Windows 10.

Giải pháp

Để giảm tác động của các mối quan tâm, đảm bảo rằng các ứng dụng phù hợp tuyên bố thuộc tính được khuyến nghị xml:lang theo hướng dẫn MSDN. Để biết thêm chi tiết về hướng dẫn, hãy xem xml:lang xử lý XAML MSDN và giới thiệu xml:lang trong XAML.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề trong .NET Framework 4.6, xem sự cố cho .NET Framework 4.6 đã biết.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×