Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong môi trường Microsoft Exchange Server 2010 và Exchange Server 2016 cùng tồn tại, khi kết nối EWS được tính từ Exchange Server 2016 sang Exchange Server 2010, tất cả hộp thư của Exchange Server 2010 có thể được truy nhập mà không cần bất kỳ quyền nào.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì xác thực không được xử lý đúng cách bởi máy chủ Exchange Front-end.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy áp dụng Update Rollup 19 cho Exchange Server 2010 Service Pack 3.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×