Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn chạy ứng dụng sử dụng hồ sơ tạm thời để thiết lập kết nối không dây trên máy tính đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Sau đó, bạn chạy ứng dụng khác sử dụng phương pháp GetConnectionProfiles để yêu cầu kết nối. Trong trường hợp này, phương pháp này không liệt kê các kết nối đang sử dụng hồ sơ tạm thời. Do đó, truy cập danh sách hiển thị các kết nối không dây hoạt động.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft Support. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:

 • Windows 8

 • Windows Server 2012


Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 và ghi chúQuan trọng Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8.1" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0.16 xxx

  Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 tệp bổ sung". MẸ, tập tin và bảo mật liên quan (.cat) danh mục tệp, đều rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Windows.networking.connectivity.dll

6.3.9600.16523

409,600

31-Jan-2014

09:04

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Windows.networking.connectivity.dll

6.3.9600.16523

409,600

31-Jan-2014

09:04

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Windows.networking.connectivity.dll

6.3.9600.16523

390,144

31-Jan-2014

08:17

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Tên tệp

Package_1_for_kb2930152~31bf3856ad364e35~x86~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.837 người

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb2930152_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.462 người

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_71d7799a26f4592fa35877383de70359_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_c2b1d341480315b9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-n..orking-connectivity_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_c75ade9941ce63a3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

54,768

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

23:38

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Amd64_71d7799a26f4592fa35877383de70359_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_1ed06ec5006086ef.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

01:43

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a1889a456674819897bb842f66a10d07_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_4f5430734c6b17c1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

01:43

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-n..orking-connectivity_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_23797a1cfa2bd4d9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

54,770

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

01:43

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb2930152~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,089

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

01:43

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb2930152~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.077 người

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

01:43

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb2930152_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,442

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

01:43

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-n..orking-connectivity_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_c75ade9941ce63a3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

54,768

Ngày (UTC)

01-Feb-2014

Thời gian (UTC)

01:43

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên ARM của Windows 8.1

Tên tệp

Arm_9018ee19f71b2d4ade4fe6a46dfba789_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_7bef3759f6721d65.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

23:55

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-n..orking-connectivity_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16523_none_c75d50f141cb8269.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

54,768

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

23:55

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb2930152~31bf3856ad364e35~arm~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.837 người

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

23:55

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb2930152_rtm~31bf3856ad364e35~arm~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.462 người

Ngày (UTC)

31-Jan-2014

Thời gian (UTC)

23:55

Nền tảng

Không áp dụng

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×