Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn có một máy ảo có tính năng lớn gửi Offload (LSO) của Hyper-V mạng ảo được kích hoạt, kết nối mạng là rất chậm.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do sự cố trong các tính năng LSO Hyper-V mạng ảo. Chút nhắc nhở không được chuyển chính xác và điều này khiến thời gian nhắc nhở được kích hoạt.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft Support. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.


Ngoài ra, bạn trước tiên phải cài đặt bản Cập Nhật 2919355 trên Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 và ghi chúQuan trọng Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8.1" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0.16 xxx

  Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  DR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 tệp bổ sung". MẸ, tập tin và bảo mật liên quan (.cat) danh mục tệp, đều rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wnv.sys

6.3.9600.17084

706,048

28-Mar-2014

06:28

x64

Vmsntfy.dll

6.3.9600.16384

88,576

22-Aug-2013

10:49

x64

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Amd64_1066018ab12bb8e1d11653f3cd1d98dc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17084_none_463fb732d6f2dc74.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2e910e18c9787499ca85e346060f53f8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17084_none_0016ea03766d9463.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_692b627d3aa6079eb47d150e4d59248e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17084_none_ffc48e9508e9511e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_dde236bfd7d00860b87bac9599cfe49e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17084_none_c7d38a52dd5a3ab5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

695

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-hyper-v-d..ch-coresystem-state_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17084_none_e85405a2439043e0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,075

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-vmswitch_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17084_none_59c97d1454141111.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

7,637

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ndis-lbfo_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17084_none_02224435eac7fe98.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

21,660

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-wnv_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17084_none_a0645a2f2abb5681.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

54,090

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17084_none_53a3d6eec5598a05.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.379 người

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_wvms_pp_coresys.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17084_none_6221ea3160489a34.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.411 người

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb2956241~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.304

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb2956241~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,908

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb2956241~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.004 người

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb2956241~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.873 người

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb2956241~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.847

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_6_for_kb2956241~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,074

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb2956241_rtm_gm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,806

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb2956241_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,471

Ngày (UTC)

30-Mar-2014

Thời gian (UTC)

01:33

Nền tảng

Không áp dụng


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×