Triệu chứng

Trên máy tính đang chạy Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012, bạn thiết lập kết nối mạng riêng ảo (VPN) lớp 2 đường hầm Protocol/Internet giao thức bảo mật (L2TP/IPsec) thông qua máy chủ VPN bên thứ ba. Sau một giờ, VPN ngắt kết nối tự động. Trong trường hợp này, bạn phải bấm kết nối để kết nối với máy chủ VPN.

Nguyên nhân

Trong tái keying, IPsec trễ trong việc thiết lập mới nhanh chế độ bảo mật kết (QM SA) trước khi SA QM cũ hết hạn. Do khách hàng không có một hoạt động QM SA chốc lát, VPN bị ngắt kết nối.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này trong Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2, cài đặt bản Cập Nhật 2962409 hoặc cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết này.

Để khắc phục sự cố này trong Windows 8 hoặc Windows Server 2012, cài đặt bản Cập Nhật hoặc hotfix được mô tả trong bài viết này.

Bản Cập Nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2

Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật 2962409, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2962409 Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Bản Cập Nhật cho Windows 8 hoặc Windows Server 2012

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Hệ điều hành

Bản cập nhật

Tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2012

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Lưu ý Bản Cập Nhật cho Windows RT có thể được lấy từ Windows Update.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin về cập nhật nóng

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft Support. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.


Quan trọng Các hotfix Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8.1" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với Windows RT 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Bfe.dll

6.3.9600.17111

523,776

30-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Fwpuclnt.dll

6.3.9600.17042

244,224

08-Mar-2014

05:37

Không áp dụng

Ikeext.dll

6.3.9600.17111

634,368

30-Apr-2014

02:46

Không áp dụng

Nshwfp.dll

6.3.9600.17042

559,616

08-Mar-2014

05:17

Không áp dụng

Bfe.dll

6.3.9600.17111

523,776

30-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Fwpuclnt.dll

6.3.9600.17042

244,224

08-Mar-2014

05:37

Không áp dụng

Ikeext.dll

6.3.9600.17111

634,368

30-Apr-2014

02:46

Không áp dụng

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,059

30-Apr-2014

08:58

Không áp dụng

Nshwfp.dll

6.3.9600.17042

559,616

08-Mar-2014

05:17

Không áp dụng

Wfplwfs.sys

6.3.9600.17042

70,496

08-Mar-2014

08:30

Không áp dụng


Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Bfe.dll

6.3.9600.17111

551,424

30-Apr-2014

03:38

x86

Fwpuclnt.dll

6.3.9600.17042

264,192

08-Mar-2014

06:25

x86

Ikeext.dll

6.3.9600.17111

731,648

30-Apr-2014

03:25

x86

Nshwfp.dll

6.3.9600.17042

567,296

08-Mar-2014

05:58

x86

Bfe.dll

6.3.9600.17111

551,424

30-Apr-2014

03:38

x86

Fwpuclnt.dll

6.3.9600.17042

264,192

08-Mar-2014

06:25

x86

Ikeext.dll

6.3.9600.17111

731,648

30-Apr-2014

03:25

x86

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,059

30-Apr-2014

10:05

Không áp dụng

Nshwfp.dll

6.3.9600.17042

567,296

08-Mar-2014

05:58

x86

Wfplwfs.sys

6.3.9600.17042

69,464

08-Mar-2014

11:45

x86


Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Bfe.dll

6.3.9600.17111

827,392

30-Apr-2014

04:14

x64

Fwpuclnt.dll

6.3.9600.17042

412,672

08-Mar-2014

06:41

x64

Ikeext.dll

6.3.9600.17111

1,063,424

30-Apr-2014

03:59

x64

Nshwfp.dll

6.3.9600.17042

717,312

08-Mar-2014

06:04

x64

Bfe.dll

6.3.9600.17111

827,392

30-Apr-2014

04:14

x64

Fwpuclnt.dll

6.3.9600.17042

412,672

08-Mar-2014

06:41

x64

Ikeext.dll

6.3.9600.17111

1,063,424

30-Apr-2014

03:59

x64

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,059

30-Apr-2014

11:11

Không áp dụng

Nshwfp.dll

6.3.9600.17042

717,312

08-Mar-2014

06:04

x64

Wfplwfs.sys

6.3.9600.17042

136,024

08-Mar-2014

20:40

x64

Fwpuclnt.dll

6.3.9600.17042

264,192

08-Mar-2014

06:25

x86

Nshwfp.dll

6.3.9600.17042

567,296

08-Mar-2014

05:58

x86Quan trọng Windows 8 và Windows Server 2012 hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  DR

  6.2.920 0.21 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Bfe.dll

6.2.9200.21012

473,600

12-Apr-2014

07:31

x86

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.20569

245,248

27-Nov-2012

04:22

x86

Ikeext.dll

6.2.9200.21012

683,520

12-Apr-2014

07:31

x86

Nshwfp.dll

6.2.9200.21012

702,464

12-Apr-2014

07:32

x86

Bfe.dll

6.2.9200.21012

473,600

12-Apr-2014

07:31

x86

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.20569

245,248

27-Nov-2012

04:22

x86

Ikeext.dll

6.2.9200.21012

683,520

12-Apr-2014

07:31

x86

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2,920

12-Apr-2014

07:49

Không áp dụng

Nshwfp.dll

6.2.9200.21012

702,464

12-Apr-2014

07:32

x86

Wfplwfs.sys

6.2.9200.21012

38,744

12-Apr-2014

07:54

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Bfe.dll

6.2.9200.21012

718,848

12-Apr-2014

07:49

x64

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.20569

378,880

27-Nov-2012

04:25

x64

Ikeext.dll

6.2.9200.21012

1,074,688

12-Apr-2014

07:49

x64

Nshwfp.dll

6.2.9200.21012

888,832

12-Apr-2014

07:50

x64

Bfe.dll

6.2.9200.21012

718,848

12-Apr-2014

07:49

x64

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.20569

378,880

27-Nov-2012

04:25

x64

Ikeext.dll

6.2.9200.21012

1,074,688

12-Apr-2014

07:49

x64

Networksecurity-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2,920

12-Apr-2014

09:49

Không áp dụng

Nshwfp.dll

6.2.9200.21012

888,832

12-Apr-2014

07:50

x64

Wfplwfs.sys

6.2.9200.21012

96,600

12-Apr-2014

09:53

x64

Fwpuclnt.dll

6.2.9200.20569

245,248

27-Nov-2012

04:22

x86

Nshwfp.dll

6.2.9200.21012

702,464

12-Apr-2014

07:32

x86


Thông tin tệp bổ sung

Tệp bổ sung cho Windows RT 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_367931d5f591e9520de124cf2e7b61ac_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_2c5a9c7cb7f97f1e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:19

Tên tệp

Arm_7cb8af39e5b77046769ec5a1f5952093_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_81ba752ff7b0ef61.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:19

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-network-security-winpe_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_7af3ec9532405be6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

98,336

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:20

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_620f3aca45eb9bc4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

96,499

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:20

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_7f6bef91b2a2bcf1eb09e82ed27da4a6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_2fb5bac9cd2c718e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:16

Tên tệp

X86_a555b77556f99dc25ea9374b098fd2f7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_d9ba0c3d233aa98f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:16

Tên tệp

X86_microsoft-windows-network-security-winpe_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_7af17a3d32433d20.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

98,336

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:16

Tên tệp

X86_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_620cc87245ee7cfe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

96,439

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:16

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_1dfe72f92ba4fd73ce4e05327b0a02e1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_7f00b63a51e1132c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:10

Tên tệp

Amd64_7e8f604c4e2340e4c07b2ca77b96e770_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_eecba496cbb8d306.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:10

Tên tệp

Amd64_dab0ce52bc02e7d43e539c98bfc7f841_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_6d37037dd81cba89.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

714

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:10

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-network-security-winpe_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_d71015c0eaa0ae56.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

98,342

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:10

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_be2b63f5fe4bee34.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

96,445

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:10

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17111_none_c8800e4832acb02f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

19,669

Ngày (UTC)

30-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:10Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8

Tên tệp

Package_1_for_kb2955808~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.822 người

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb2955808~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,818

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb2955808~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,827

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb2955808_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,421

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5371a7cf02355e16eeb825279f0b0ef0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21012_none_12006afcdac3e352.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c6194780f03b4a5f6545ec058148b418_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21012_none_d20e3938243d11ca.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-network-security-winpe_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21012_none_e3875ae0012d2b76.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

98,336

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21012_none_caa2a91514d86b54.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

93,475

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Amd64_258800e272fb01df66c200be52354d86_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21012_none_f122aabd1d66957d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.058

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_428c4b299dc58a769573437738a48dbb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21012_none_7f654fed565d871e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

714

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-network-security-winpe_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21012_none_3fa5f663b98a9cac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

98,342

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21012_none_26c14498cd35dc8a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

93,718

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb2955808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,832

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb2955808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.502 người

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb2955808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.061 người

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb2955808_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,887

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21012_none_3115eeeb01969e85.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

16.196

Ngày (UTC)

12-Apr-2014

Thời gian (UTC)

16:15

Nền tảng

Không áp dụng


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×