Kết quả khác nhau trong cách mạng R và CRAN-R 'bioenv()' hàm

Vấn đề mà tôi thực sự là có R2.14.2 doanh nghiệp R 6.0 và gói "chay" 2.0-4 (chạy trong R-studio 0.96.331; xem R khởi động ở cuối bài viết dưới đây). Khi tôi chạy chức năng "bioenv" trong gói "chay" cách mạng R, tôi nhận được kết quả rất khác so với khi tôi chạy mã tương tự chính xác trong chỉ R2.15-1 với "chay" 2.0-3. Bất cứ ý tưởng? Cảm ơn nhiều! R phiên 2.14.2 (2012-02-29) bản quyền (C) 2012 The R nền tảng cho nền tảng thống kê tính toán ISBN 3-900051-07-0: x86_64-pc-mingw32/x64 (64-bit) cách mạng R doanh nghiệp phiên bản 6.0 (64-bit): một phân phối nâng cao R cách mạng phân tích gói bản quyền (C) 2012 cách mạng phân tích, Inc tải gói yêu cầu: permute này là chay 2.0-4 thông báo cảnh báo: gói 'permute' được xây dựng trong R Phiên bản 2.15.0

Trả lời: tôi đã kiểm tra và cố gắng để tái tạo lỗi này trên máy tính của tôi. Có vẻ như sự khác biệt này là do sự khác biệt trong gói chay - không phải là một vấn đề Revo R.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×