Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn chạy lệnh ghép ngắn Microsoft Exchange Server 2013 đã sử dụng tham số so sánh như trả lại kết quả sau đây đúng:

Get-Mailbox – ResultSize không giới hạn - RecipientTypeDetails "UserMailbox" | Nơi {$_. ProhibitSendQuota-gt 500 MB}

Nguyên nhân

Hiện tượng này xảy ra khi bạn chạy lệnh trên máy khách không có các Exchange Server 2013 công cụ quản lý cài đặt. Đây là hành động mong muốn trong Exchange Server 2013.

Lưu ý Kết quả chính xác được trả lại khi bạn chạy lệnh trực tiếp trên máy chủ đang chạy Exchange Server 2013.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Công cụ quản lý Exchange Server 2013 trên máy khách.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×