Tóm tắt

Bài viết này mô tả các thông tin kỹ thuật về mỗi bản Cập Nhật gói dịch vụ 1 (SP1) đã được phát hành cho các sản phẩm Microsoft Office 2013 trên màn hình. Bài viết này thảo luận sau cho mỗi tệp Cập Nhật trong SP1:

  • Liên kết đến bài viết cơ sở kiến thức Microsoft mô tả gói. Ngoài ra, bài viết cơ sở kiến thức có thêm thông tin về các bản vá lỗi mỗi gói dịch vụ.

  • Liên kết đến các trang web Microsoft Download Center người dùng có thể nhấp để tải xuống các gói.

  • Bảng hiển thị thông tin tệp Windows Installer .msp.

Giải pháp

Microsoft Office 2013 SP1

x86 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

proplussp2013-kb2817430-fullfile-x86-en-us.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

2817430 về Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Clientshared64muisp-en-us.msp

Không áp dụng

3,805,184

25-Jan-2014

00:01

Clientshared64wwsp-x-none.msp

Không áp dụng

15,286,272

25-Jan-2014

00:08

Clientsharedmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

13,307,904

25-Jan-2014

00:00

Officesuitemuisp-en-us.msp

Không áp dụng

48,316,416

25-Jan-2014

00:02

Officesuitewwsp-x-none.msp

Không áp dụng

710,180,864

24-Jan-2014

23:59

Proofingsp-en-us.msp

Không áp dụng

860,160

25-Jan-2014

00:04

Proofsp-ar-sa.msp

Không áp dụng

2,224,128

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-bg-bg.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-ca-es.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-da-dk.msp

Không áp dụng

25,673,728

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-de-de.msp

Không áp dụng

14,573,568

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-el-gr.msp

Không áp dụng

4,542,464

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-en-us.msp

Không áp dụng

11,132,928

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-es-es.msp

Không áp dụng

10,870,784

24-Jan-2014

23:59

Proofsp-et-ee.msp

Không áp dụng

6,590,464

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-eu-es.msp

Không áp dụng

1,961,984

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-fi-fi.msp

Không áp dụng

4,354,048

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-fr-fr.msp

Không áp dụng

10,788,864

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-gl-es.msp

Không áp dụng

1,961,984

24-Jan-2014

23:59

Proofsp-gu-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-he-il.msp

Không áp dụng

2,002,944

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-hi-in.msp

Không áp dụng

2,007,040

25-Jan-2014

00:03

Proofsp-hr-hr.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-hu-hu.msp

Không áp dụng

4,866,048

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-id-id.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-it-it.msp

Không áp dụng

2,568,192

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-ja-jp.msp

Không áp dụng

2,232,320

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-kk-kz.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:04

Proofsp-kn-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:55

Proofsp-ko-kr.msp

Không áp dụng

3,039,232

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-lt-lt.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-lv-lv.msp

Không áp dụng

2,084,864

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-mr-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-ms-bn.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-ms-my.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-nb-no.msp

Không áp dụng

2,535,424

25-Jan-2014

00:03

Proofsp-nl-nl.msp

Không áp dụng

2,293,760

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-nn-no.msp

Không áp dụng

2,785,280

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-pa-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-pt-br.msp

Không áp dụng

2,535,424

24-Jan-2014

23:55

Proofsp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,289,664

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-ro-ro.msp

Không áp dụng

2,088,960

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-ru-ru.msp

Không áp dụng

10,715,136

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

2,674,688

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-sv-se.msp

Không áp dụng

6,553,600

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-ta-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-te-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:05

Proofsp-th-th.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,322,432

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-ur-pk.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-vi-vn.msp

Không áp dụng

1,892,352

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-zh-cn.msp

Không áp dụng

2,232,320

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-zh-tw.msp

Không áp dụng

2,973,696

25-Jan-2014

00:00


x64 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

proplussp2013-kb2817430-fullfile-x64-en-us.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

2817430 về Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Clientshared32muisp-en-us.msp

Không áp dụng

4,513,792

25-Jan-2014

00:02

Clientshared32wwsp-x-none.msp

Không áp dụng

68,886,528

25-Jan-2014

00:02

Clientsharedmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

14,458,880

24-Jan-2014

23:55

Officesuitemuisp-en-us.msp

Không áp dụng

58,490,880

24-Jan-2014

23:58

Officesuitewwsp-x-none.msp

Không áp dụng

816,848,896

24-Jan-2014

23:57

Proofingsp-en-us.msp

Không áp dụng

1,097,728

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-ar-sa.msp

Không áp dụng

2,531,328

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-bg-bg.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:54

Proofsp-ca-es.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-da-dk.msp

Không áp dụng

25,985,024

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-de-de.msp

Không áp dụng

15,003,648

24-Jan-2014

23:59

Proofsp-el-gr.msp

Không áp dụng

4,804,608

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-en-us.msp

Không áp dụng

11,608,064

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-es-es.msp

Không áp dụng

11,276,288

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-et-ee.msp

Không áp dụng

6,860,800

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-eu-es.msp

Không áp dụng

2,207,744

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-fi-fi.msp

Không áp dụng

4,669,440

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-fr-fr.msp

Không áp dụng

11,128,832

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-gl-es.msp

Không áp dụng

2,207,744

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-gu-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-he-il.msp

Không áp dụng

2,265,088

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-hi-in.msp

Không áp dụng

2,269,184

24-Jan-2014

23:54

Proofsp-hr-hr.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-hu-hu.msp

Không áp dụng

5,140,480

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-id-id.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-it-it.msp

Không áp dụng

2,945,024

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-ja-jp.msp

Không áp dụng

2,523,136

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-kk-kz.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:59

Proofsp-kn-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-ko-kr.msp

Không áp dụng

3,522,560

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-lt-lt.msp

Không áp dụng

2,351,104

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-lv-lv.msp

Không áp dụng

2,351,104

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-mr-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-ms-bn.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-ms-my.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-nb-no.msp

Không áp dụng

2,912,256

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-nl-nl.msp

Không áp dụng

2,588,672

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-nn-no.msp

Không áp dụng

3,026,944

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-pa-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-pt-br.msp

Không áp dụng

2,912,256

24-Jan-2014

23:54

Proofsp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,625,536

24-Jan-2014

23:54

Proofsp-ro-ro.msp

Không áp dụng

2,359,296

25-Jan-2014

00:03

Proofsp-ru-ru.msp

Không áp dụng

11,022,336

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:59

Proofsp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,351,104

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không áp dụng

2,351,104

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

2,940,928

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-sv-se.msp

Không áp dụng

6,868,992

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-ta-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-te-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-th-th.msp

Không áp dụng

2,371,584

24-Jan-2014

23:59

Proofsp-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,637,824

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-ur-pk.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-vi-vn.msp

Không áp dụng

2,129,920

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-zh-cn.msp

Không áp dụng

2,527,232

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-zh-tw.msp

Không áp dụng

3,248,128

24-Jan-2014

23:57

Microsoft Office 2013 Language Pack SP1

x86 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

lpksp2013-kb2817427-fullfile-x86-en-us.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

2817427 về Microsoft Office 2013 gói ngôn ngữ gói dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Clientshared64muisp-en-us.msp

Không áp dụng

3,805,184

24-Jan-2014

23:38

Clientsharedmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

13,307,904

24-Jan-2014

23:38

Officesuitemuisp-en-us.msp

Không áp dụng

48,316,416

24-Jan-2014

23:41

Projectmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

3,190,784

24-Jan-2014

23:40

Proofingsp-en-us.msp

Không áp dụng

860,160

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-ar-sa.msp

Không áp dụng

2,224,128

24-Jan-2014

23:37

Proofsp-bg-bg.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:39

Proofsp-ca-es.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:35

Proofsp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:35

Proofsp-da-dk.msp

Không áp dụng

25,673,728

24-Jan-2014

23:36

Proofsp-de-de.msp

Không áp dụng

14,573,568

24-Jan-2014

23:37

Proofsp-el-gr.msp

Không áp dụng

4,542,464

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-en-us.msp

Không áp dụng

11,132,928

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-es-es.msp

Không áp dụng

10,870,784

24-Jan-2014

23:38

Proofsp-et-ee.msp

Không áp dụng

6,590,464

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-eu-es.msp

Không áp dụng

1,961,984

24-Jan-2014

23:38

Proofsp-fi-fi.msp

Không áp dụng

4,354,048

24-Jan-2014

23:36

Proofsp-fr-fr.msp

Không áp dụng

10,788,864

24-Jan-2014

23:40

Proofsp-gl-es.msp

Không áp dụng

1,961,984

24-Jan-2014

23:38

Proofsp-gu-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:36

Proofsp-he-il.msp

Không áp dụng

2,002,944

24-Jan-2014

23:35

Proofsp-hi-in.msp

Không áp dụng

2,007,040

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-hr-hr.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:37

Proofsp-hu-hu.msp

Không áp dụng

4,866,048

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-id-id.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:35

Proofsp-it-it.msp

Không áp dụng

2,568,192

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-ja-jp.msp

Không áp dụng

2,232,320

24-Jan-2014

23:37

Proofsp-kk-kz.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-kn-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:35

Proofsp-ko-kr.msp

Không áp dụng

3,039,232

24-Jan-2014

23:36

Proofsp-lt-lt.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:38

Proofsp-lv-lv.msp

Không áp dụng

2,084,864

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-mr-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:39

Proofsp-ms-bn.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-ms-my.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-nb-no.msp

Không áp dụng

2,535,424

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-nl-nl.msp

Không áp dụng

2,293,760

24-Jan-2014

23:44

Proofsp-nn-no.msp

Không áp dụng

2,785,280

24-Jan-2014

23:36

Proofsp-pa-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:44

Proofsp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-pt-br.msp

Không áp dụng

2,535,424

24-Jan-2014

23:35

Proofsp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,289,664

24-Jan-2014

23:39

Proofsp-ro-ro.msp

Không áp dụng

2,088,960

24-Jan-2014

23:37

Proofsp-ru-ru.msp

Không áp dụng

10,715,136

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:35

Proofsp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:40

Proofsp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

2,674,688

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-sv-se.msp

Không áp dụng

6,553,600

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-ta-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:35

Proofsp-te-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-th-th.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:44

Proofsp-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,322,432

24-Jan-2014

23:39

Proofsp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:36

Proofsp-ur-pk.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-vi-vn.msp

Không áp dụng

1,892,352

24-Jan-2014

23:40

Proofsp-zh-cn.msp

Không áp dụng

2,232,320

24-Jan-2014

23:39

Proofsp-zh-tw.msp

Không áp dụng

2,973,696

24-Jan-2014

23:38

Sharepointdesignermuisp-en-us.msp

Không áp dụng

3,133,440

24-Jan-2014

23:37

Visiomuisp-en-us.msp

Không áp dụng

3,280,896

24-Jan-2014

23:35

Vismuisp-en-us.msp

Không áp dụng

4,042,752

24-Jan-2014

23:36


x64 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

lpksp2013-kb2817427-fullfile-x64-en-us.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

2817427 về Microsoft Office 2013 gói ngôn ngữ gói dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Clientshared32muisp-en-us.msp

Không áp dụng

4,513,792

24-Jan-2014

23:47

Clientsharedmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

14,458,880

24-Jan-2014

23:40

Officesuitemuisp-en-us.msp

Không áp dụng

58,490,880

24-Jan-2014

23:42

Projectmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

4,018,176

24-Jan-2014

23:42

Proofingsp-en-us.msp

Không áp dụng

1,097,728

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-ar-sa.msp

Không áp dụng

2,531,328

24-Jan-2014

23:44

Proofsp-bg-bg.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:40

Proofsp-ca-es.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-da-dk.msp

Không áp dụng

25,985,024

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-de-de.msp

Không áp dụng

15,003,648

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-el-gr.msp

Không áp dụng

4,804,608

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-en-us.msp

Không áp dụng

11,608,064

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-es-es.msp

Không áp dụng

11,276,288

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-et-ee.msp

Không áp dụng

6,860,800

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-eu-es.msp

Không áp dụng

2,207,744

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-fi-fi.msp

Không áp dụng

4,669,440

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-fr-fr.msp

Không áp dụng

11,128,832

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-gl-es.msp

Không áp dụng

2,207,744

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-gu-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-he-il.msp

Không áp dụng

2,265,088

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-hi-in.msp

Không áp dụng

2,269,184

24-Jan-2014

23:40

Proofsp-hr-hr.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-hu-hu.msp

Không áp dụng

5,140,480

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-id-id.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-it-it.msp

Không áp dụng

2,945,024

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-ja-jp.msp

Không áp dụng

2,523,136

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-kk-kz.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-kn-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-ko-kr.msp

Không áp dụng

3,522,560

24-Jan-2014

23:44

Proofsp-lt-lt.msp

Không áp dụng

2,351,104

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-lv-lv.msp

Không áp dụng

2,351,104

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-mr-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-ms-bn.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-ms-my.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-nb-no.msp

Không áp dụng

2,912,256

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-nl-nl.msp

Không áp dụng

2,588,672

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-nn-no.msp

Không áp dụng

3,026,944

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-pa-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-pt-br.msp

Không áp dụng

2,912,256

24-Jan-2014

23:40

Proofsp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,625,536

24-Jan-2014

23:40

Proofsp-ro-ro.msp

Không áp dụng

2,359,296

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-ru-ru.msp

Không áp dụng

11,022,336

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,351,104

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không áp dụng

2,351,104

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

2,940,928

24-Jan-2014

23:44

Proofsp-sv-se.msp

Không áp dụng

6,868,992

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-ta-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-te-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-th-th.msp

Không áp dụng

2,371,584

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,637,824

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-ur-pk.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-vi-vn.msp

Không áp dụng

2,129,920

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-zh-cn.msp

Không áp dụng

2,527,232

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-zh-tw.msp

Không áp dụng

3,248,128

24-Jan-2014

23:41

Sharepointdesignermuisp-en-us.msp

Không áp dụng

3,977,216

24-Jan-2014

23:42

Visiomuisp-en-us.msp

Không áp dụng

4,173,824

24-Jan-2014

23:39

Vismuisp-en-us.msp

Không áp dụng

5,505,024

24-Jan-2014

23:44

Microsoft Project 2013 SP1

x86 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

projectsp2013-kb2817433-fullfile-x86-en-us.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

2817433 về Microsoft Project 2013 gói dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Clientshared64muisp-en-us.msp

Không áp dụng

3,805,184

24-Jan-2014

23:43

Clientshared64wwsp-x-none.msp

Không áp dụng

15,286,272

24-Jan-2014

23:49

Clientsharedmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

13,307,904

24-Jan-2014

23:43

Officesuitemuisp-en-us.msp

Không áp dụng

48,316,416

24-Jan-2014

23:46

Projectmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

3,190,784

24-Jan-2014

23:45

Projectwwsp-x-none.msp

Không áp dụng

206,921,728

24-Jan-2014

23:49

Proofingsp-en-us.msp

Không áp dụng

860,160

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-ar-sa.msp

Không áp dụng

2,224,128

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-bg-bg.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-ca-es.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:40

Proofsp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:38

Proofsp-da-dk.msp

Không áp dụng

25,673,728

24-Jan-2014

23:40

Proofsp-de-de.msp

Không áp dụng

14,573,568

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-el-gr.msp

Không áp dụng

4,542,464

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-en-us.msp

Không áp dụng

11,132,928

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-es-es.msp

Không áp dụng

10,870,784

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-et-ee.msp

Không áp dụng

6,590,464

24-Jan-2014

23:50

Proofsp-eu-es.msp

Không áp dụng

1,961,984

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-fi-fi.msp

Không áp dụng

4,354,048

24-Jan-2014

23:40

Proofsp-fr-fr.msp

Không áp dụng

10,788,864

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-gl-es.msp

Không áp dụng

1,961,984

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-gu-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:40

Proofsp-he-il.msp

Không áp dụng

2,002,944

24-Jan-2014

23:39

Proofsp-hi-in.msp

Không áp dụng

2,007,040

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-hr-hr.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-hu-hu.msp

Không áp dụng

4,866,048

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-id-id.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:39

Proofsp-it-it.msp

Không áp dụng

2,568,192

24-Jan-2014

23:50

Proofsp-ja-jp.msp

Không áp dụng

2,232,320

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-kk-kz.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-kn-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:38

Proofsp-ko-kr.msp

Không áp dụng

3,039,232

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-lt-lt.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:42

Proofsp-lv-lv.msp

Không áp dụng

2,084,864

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-mr-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-ms-bn.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:50

Proofsp-ms-my.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-nb-no.msp

Không áp dụng

2,535,424

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-nl-nl.msp

Không áp dụng

2,293,760

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-nn-no.msp

Không áp dụng

2,785,280

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-pa-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-pt-br.msp

Không áp dụng

2,535,424

24-Jan-2014

23:38

Proofsp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,289,664

24-Jan-2014

23:44

Proofsp-ro-ro.msp

Không áp dụng

2,088,960

24-Jan-2014

23:41

Proofsp-ru-ru.msp

Không áp dụng

10,715,136

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:39

Proofsp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

2,674,688

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-sv-se.msp

Không áp dụng

6,553,600

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-ta-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:39

Proofsp-te-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-th-th.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,322,432

24-Jan-2014

23:44

Proofsp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:40

Proofsp-ur-pk.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-vi-vn.msp

Không áp dụng

1,892,352

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-zh-cn.msp

Không áp dụng

2,232,320

24-Jan-2014

23:44

Proofsp-zh-tw.msp

Không áp dụng

2,973,696

24-Jan-2014

23:43


x64 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

projectsp2013-kb2817433-fullfile-x64-en-us.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

2817433 về Microsoft Project 2013 gói dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Clientshared32muisp-en-us.msp

Không áp dụng

4,513,792

24-Jan-2014

23:50

Clientshared32wwsp-x-none.msp

Không áp dụng

68,886,528

24-Jan-2014

23:50

Clientsharedmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

14,458,880

24-Jan-2014

23:43

Officesuitemuisp-en-us.msp

Không áp dụng

58,490,880

24-Jan-2014

23:46

Projectmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

4,018,176

24-Jan-2014

23:46

Projectwwsp-x-none.msp

Không áp dụng

232,542,208

24-Jan-2014

23:49

Proofingsp-en-us.msp

Không áp dụng

1,097,728

24-Jan-2014

23:50

Proofsp-ar-sa.msp

Không áp dụng

2,531,328

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-bg-bg.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-ca-es.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-da-dk.msp

Không áp dụng

25,985,024

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-de-de.msp

Không áp dụng

15,003,648

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-el-gr.msp

Không áp dụng

4,804,608

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-en-us.msp

Không áp dụng

11,608,064

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-es-es.msp

Không áp dụng

11,276,288

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-et-ee.msp

Không áp dụng

6,860,800

24-Jan-2014

23:44

Proofsp-eu-es.msp

Không áp dụng

2,207,744

24-Jan-2014

23:50

Proofsp-fi-fi.msp

Không áp dụng

4,669,440

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-fr-fr.msp

Không áp dụng

11,128,832

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-gl-es.msp

Không áp dụng

2,207,744

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-gu-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:50

Proofsp-he-il.msp

Không áp dụng

2,265,088

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-hi-in.msp

Không áp dụng

2,269,184

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-hr-hr.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-hu-hu.msp

Không áp dụng

5,140,480

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-id-id.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-it-it.msp

Không áp dụng

2,945,024

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-ja-jp.msp

Không áp dụng

2,523,136

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-kk-kz.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-kn-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:50

Proofsp-ko-kr.msp

Không áp dụng

3,522,560

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-lt-lt.msp

Không áp dụng

2,351,104

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-lv-lv.msp

Không áp dụng

2,351,104

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-mr-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-ms-bn.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:46

Proofsp-ms-my.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-nb-no.msp

Không áp dụng

2,912,256

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-nl-nl.msp

Không áp dụng

2,588,672

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-nn-no.msp

Không áp dụng

3,026,944

24-Jan-2014

23:50

Proofsp-pa-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:50

Proofsp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:44

Proofsp-pt-br.msp

Không áp dụng

2,912,256

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,625,536

24-Jan-2014

23:43

Proofsp-ro-ro.msp

Không áp dụng

2,359,296

24-Jan-2014

23:50

Proofsp-ru-ru.msp

Không áp dụng

11,022,336

24-Jan-2014

23:44

Proofsp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,351,104

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không áp dụng

2,351,104

24-Jan-2014

23:50

Proofsp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

2,940,928

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-sv-se.msp

Không áp dụng

6,868,992

24-Jan-2014

23:44

Proofsp-ta-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-te-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:47

Proofsp-th-th.msp

Không áp dụng

2,371,584

24-Jan-2014

23:48

Proofsp-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,637,824

24-Jan-2014

23:50

Proofsp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-ur-pk.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:50

Proofsp-vi-vn.msp

Không áp dụng

2,129,920

24-Jan-2014

23:45

Proofsp-zh-cn.msp

Không áp dụng

2,527,232

24-Jan-2014

23:49

Proofsp-zh-tw.msp

Không áp dụng

3,248,128

24-Jan-2014

23:45

Microsoft Visio 2013 SP1

x86 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

visiosp2013-kb2817443-fullfile-x86-en-us.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Mô tả 2817443 Microsoft Visio 2013 gói dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Clientshared64muisp-en-us.msp

Không áp dụng

3,805,184

25-Jan-2014

00:32

Clientshared64wwsp-x-none.msp

Không áp dụng

15,286,272

25-Jan-2014

00:37

Clientsharedmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

13,307,904

25-Jan-2014

00:31

Officesuitemuisp-en-us.msp

Không áp dụng

48,316,416

25-Jan-2014

00:33

Proofingsp-en-us.msp

Không áp dụng

860,160

25-Jan-2014

00:33

Proofsp-ar-sa.msp

Không áp dụng

2,224,128

25-Jan-2014

00:31

Proofsp-bg-bg.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:32

Proofsp-ca-es.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:29

Proofsp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:29

Proofsp-da-dk.msp

Không áp dụng

25,673,728

25-Jan-2014

00:30

Proofsp-de-de.msp

Không áp dụng

14,573,568

25-Jan-2014

00:31

Proofsp-el-gr.msp

Không áp dụng

4,542,464

25-Jan-2014

00:36

Proofsp-en-us.msp

Không áp dụng

11,132,928

25-Jan-2014

00:36

Proofsp-es-es.msp

Không áp dụng

10,870,784

25-Jan-2014

00:31

Proofsp-et-ee.msp

Không áp dụng

6,590,464

25-Jan-2014

00:38

Proofsp-eu-es.msp

Không áp dụng

1,961,984

25-Jan-2014

00:31

Proofsp-fi-fi.msp

Không áp dụng

4,354,048

25-Jan-2014

00:30

Proofsp-fr-fr.msp

Không áp dụng

10,788,864

25-Jan-2014

00:33

Proofsp-gl-es.msp

Không áp dụng

1,961,984

25-Jan-2014

00:31

Proofsp-gu-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:30

Proofsp-he-il.msp

Không áp dụng

2,002,944

25-Jan-2014

00:29

Proofsp-hi-in.msp

Không áp dụng

2,007,040

25-Jan-2014

00:33

Proofsp-hr-hr.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:30

Proofsp-hu-hu.msp

Không áp dụng

4,866,048

25-Jan-2014

00:37

Proofsp-id-id.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:29

Proofsp-it-it.msp

Không áp dụng

2,568,192

25-Jan-2014

00:37

Proofsp-ja-jp.msp

Không áp dụng

2,232,320

25-Jan-2014

00:30

Proofsp-kk-kz.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:33

Proofsp-kn-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:28

Proofsp-ko-kr.msp

Không áp dụng

3,039,232

25-Jan-2014

00:30

Proofsp-lt-lt.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:31

Proofsp-lv-lv.msp

Không áp dụng

2,084,864

25-Jan-2014

00:34

Proofsp-mr-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:32

Proofsp-ms-bn.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:37

Proofsp-ms-my.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:35

Proofsp-nb-no.msp

Không áp dụng

2,535,424

25-Jan-2014

00:33

Proofsp-nl-nl.msp

Không áp dụng

2,293,760

25-Jan-2014

00:37

Proofsp-nn-no.msp

Không áp dụng

2,785,280

25-Jan-2014

00:30

Proofsp-pa-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:36

Proofsp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:34

Proofsp-pt-br.msp

Không áp dụng

2,535,424

25-Jan-2014

00:28

Proofsp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,289,664

25-Jan-2014

00:32

Proofsp-ro-ro.msp

Không áp dụng

2,088,960

25-Jan-2014

00:30

Proofsp-ru-ru.msp

Không áp dụng

10,715,136

25-Jan-2014

00:34

Proofsp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:29

Proofsp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:33

Proofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:32

Proofsp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

2,674,688

25-Jan-2014

00:34

Proofsp-sv-se.msp

Không áp dụng

6,553,600

25-Jan-2014

00:35

Proofsp-ta-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:29

Proofsp-te-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:33

Proofsp-th-th.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:37

Proofsp-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,322,432

25-Jan-2014

00:32

Proofsp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:29

Proofsp-ur-pk.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:33

Proofsp-vi-vn.msp

Không áp dụng

1,892,352

25-Jan-2014

00:32

Proofsp-zh-cn.msp

Không áp dụng

2,232,320

25-Jan-2014

00:32

Proofsp-zh-tw.msp

Không áp dụng

2,973,696

25-Jan-2014

00:31

Visiomuisp-en-us.msp

Không áp dụng

3,280,896

25-Jan-2014

00:29

Visiowwsp-x-none.msp

Không áp dụng

234,213,376

25-Jan-2014

00:35


x64 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

visiosp2013-kb2817443-fullfile-x64-en-us.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Mô tả 2817443 Microsoft Visio 2013 gói dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Clientshared32muisp-en-us.msp

Không áp dụng

4,513,792

25-Jan-2014

00:23

Clientshared32wwsp-x-none.msp

Không áp dụng

68,886,528

25-Jan-2014

00:23

Clientsharedmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

14,458,880

25-Jan-2014

00:11

Officesuitemuisp-en-us.msp

Không áp dụng

58,490,880

25-Jan-2014

00:13

Proofingsp-en-us.msp

Không áp dụng

1,097,728

25-Jan-2014

00:23

Proofsp-ar-sa.msp

Không áp dụng

2,531,328

25-Jan-2014

00:20

Proofsp-bg-bg.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:11

Proofsp-ca-es.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:13

Proofsp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:19

Proofsp-da-dk.msp

Không áp dụng

25,985,024

25-Jan-2014

00:11

Proofsp-de-de.msp

Không áp dụng

15,003,648

25-Jan-2014

00:15

Proofsp-el-gr.msp

Không áp dụng

4,804,608

25-Jan-2014

00:21

Proofsp-en-us.msp

Không áp dụng

11,608,064

25-Jan-2014

00:13

Proofsp-es-es.msp

Không áp dụng

11,276,288

25-Jan-2014

00:13

Proofsp-et-ee.msp

Không áp dụng

6,860,800

25-Jan-2014

00:11

Proofsp-eu-es.msp

Không áp dụng

2,207,744

25-Jan-2014

00:22

Proofsp-fi-fi.msp

Không áp dụng

4,669,440

25-Jan-2014

00:21

Proofsp-fr-fr.msp

Không áp dụng

11,128,832

25-Jan-2014

00:21

Proofsp-gl-es.msp

Không áp dụng

2,207,744

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-gu-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:23

Proofsp-he-il.msp

Không áp dụng

2,265,088

25-Jan-2014

00:12

Proofsp-hi-in.msp

Không áp dụng

2,269,184

25-Jan-2014

00:11

Proofsp-hr-hr.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:12

Proofsp-hu-hu.msp

Không áp dụng

5,140,480

25-Jan-2014

00:21

Proofsp-id-id.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:20

Proofsp-it-it.msp

Không áp dụng

2,945,024

25-Jan-2014

00:21

Proofsp-ja-jp.msp

Không áp dụng

2,523,136

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-kk-kz.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:18

Proofsp-kn-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:22

Proofsp-ko-kr.msp

Không áp dụng

3,522,560

25-Jan-2014

00:20

Proofsp-lt-lt.msp

Không áp dụng

2,351,104

25-Jan-2014

00:22

Proofsp-lv-lv.msp

Không áp dụng

2,351,104

25-Jan-2014

00:12

Proofsp-mr-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-ms-bn.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:13

Proofsp-ms-my.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:21

Proofsp-nb-no.msp

Không áp dụng

2,912,256

25-Jan-2014

00:21

Proofsp-nl-nl.msp

Không áp dụng

2,588,672

25-Jan-2014

00:20

Proofsp-nn-no.msp

Không áp dụng

3,026,944

25-Jan-2014

00:23

Proofsp-pa-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:23

Proofsp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:11

Proofsp-pt-br.msp

Không áp dụng

2,912,256

25-Jan-2014

00:11

Proofsp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,625,536

25-Jan-2014

00:11

Proofsp-ro-ro.msp

Không áp dụng

2,359,296

25-Jan-2014

00:23

Proofsp-ru-ru.msp

Không áp dụng

11,022,336

25-Jan-2014

00:12

Proofsp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:17

Proofsp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,351,104

25-Jan-2014

00:12

Proofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không áp dụng

2,351,104

25-Jan-2014

00:23

Proofsp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

2,940,928

25-Jan-2014

00:20

Proofsp-sv-se.msp

Không áp dụng

6,868,992

25-Jan-2014

00:11

Proofsp-ta-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-te-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-th-th.msp

Không áp dụng

2,371,584

25-Jan-2014

00:18

Proofsp-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,637,824

25-Jan-2014

00:22

Proofsp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:21

Proofsp-ur-pk.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:22

Proofsp-vi-vn.msp

Không áp dụng

2,129,920

25-Jan-2014

00:12

Proofsp-zh-cn.msp

Không áp dụng

2,527,232

25-Jan-2014

00:22

Proofsp-zh-tw.msp

Không áp dụng

3,248,128

25-Jan-2014

00:12

Visiomuisp-en-us.msp

Không áp dụng

4,173,824

25-Jan-2014

00:11

Visiowwsp-x-none.msp

Không áp dụng

269,332,480

25-Jan-2014

00:23

Microsoft Visio 2013 Viewer SP1

x86 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

vviewersp2013-kb2817444-fullfile-x86-en-us.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Mô tả 2817444 Microsoft Visio 2013 xem gói dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Vviewersp-en-us.msp

Không áp dụng

13,213,696

25-Jan-2014

00:42


x64 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

vviewersp2013-kb2817444-fullfile-x64-en-us.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

2817444 về Microsoft Visio 2013 xem gói dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Vviewersp-en-us.msp

Không áp dụng

19,808,256

25-Jan-2014

00:30

Microsoft SharePoint Designer 2013 SP1

x86 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

spdsp2013-kb2817441-fullfile-x86-en-us.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Mô tả 2817441 Microsoft SharePoint Designer 2013 gói dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Clientshared64muisp-en-us.msp

Không áp dụng

3,805,184

25-Jan-2014

00:10

Clientshared64wwsp-x-none.msp

Không áp dụng

15,286,272

25-Jan-2014

00:15

Clientsharedmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

13,307,904

25-Jan-2014

00:10

Proofingsp-en-us.msp

Không áp dụng

860,160

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-ar-sa.msp

Không áp dụng

2,224,128

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-bg-bg.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:10

Proofsp-ca-es.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:05

Proofsp-da-dk.msp

Không áp dụng

25,673,728

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-de-de.msp

Không áp dụng

14,573,568

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-el-gr.msp

Không áp dụng

4,542,464

25-Jan-2014

00:15

Proofsp-en-us.msp

Không áp dụng

11,132,928

25-Jan-2014

00:15

Proofsp-es-es.msp

Không áp dụng

10,870,784

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-et-ee.msp

Không áp dụng

6,590,464

25-Jan-2014

00:15

Proofsp-eu-es.msp

Không áp dụng

1,961,984

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-fi-fi.msp

Không áp dụng

4,354,048

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-fr-fr.msp

Không áp dụng

10,788,864

25-Jan-2014

00:13

Proofsp-gl-es.msp

Không áp dụng

1,961,984

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-gu-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-he-il.msp

Không áp dụng

2,002,944

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-hi-in.msp

Không áp dụng

2,007,040

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-hr-hr.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-hu-hu.msp

Không áp dụng

4,866,048

25-Jan-2014

00:15

Proofsp-id-id.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-it-it.msp

Không áp dụng

2,568,192

25-Jan-2014

00:15

Proofsp-ja-jp.msp

Không áp dụng

2,232,320

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-kk-kz.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-kn-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:04

Proofsp-ko-kr.msp

Không áp dụng

3,039,232

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-lt-lt.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-lv-lv.msp

Không áp dụng

2,084,864

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-mr-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:11

Proofsp-ms-bn.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:15

Proofsp-ms-my.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-nb-no.msp

Không áp dụng

2,535,424

25-Jan-2014

00:13

Proofsp-nl-nl.msp

Không áp dụng

2,293,760

25-Jan-2014

00:15

Proofsp-nn-no.msp

Không áp dụng

2,785,280

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-pa-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:15

Proofsp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-pt-br.msp

Không áp dụng

2,535,424

25-Jan-2014

00:04

Proofsp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,289,664

25-Jan-2014

00:12

Proofsp-ro-ro.msp

Không áp dụng

2,088,960

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-ru-ru.msp

Không áp dụng

10,715,136

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:13

Proofsp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

2,674,688

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-sv-se.msp

Không áp dụng

6,553,600

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-ta-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-te-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:14

Proofsp-th-th.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:15

Proofsp-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,322,432

25-Jan-2014

00:12

Proofsp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-ur-pk.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:13

Proofsp-vi-vn.msp

Không áp dụng

1,892,352

25-Jan-2014

00:12

Proofsp-zh-cn.msp

Không áp dụng

2,232,320

25-Jan-2014

00:12

Proofsp-zh-tw.msp

Không áp dụng

2,973,696

25-Jan-2014

00:10

Sharepointdesignermuisp-en-us.msp

Không áp dụng

3,133,440

25-Jan-2014

00:08

Sharepointdesignerwwsp-x-none.msp

Không áp dụng

169,971,712

25-Jan-2014

00:15


x64 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

spdsp2013-kb2817441-fullfile-x64-en-us.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Mô tả 2817441 Microsoft SharePoint Designer 2013 gói dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Clientshared32muisp-en-us.msp

Không áp dụng

4,513,792

25-Jan-2014

00:09

Clientshared32wwsp-x-none.msp

Không áp dụng

68,886,528

25-Jan-2014

00:09

Clientsharedmuisp-en-us.msp

Không áp dụng

14,458,880

25-Jan-2014

00:03

Proofingsp-en-us.msp

Không áp dụng

1,097,728

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-ar-sa.msp

Không áp dụng

2,531,328

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-bg-bg.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-ca-es.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:05

Proofsp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-da-dk.msp

Không áp dụng

25,985,024

25-Jan-2014

00:03

Proofsp-de-de.msp

Không áp dụng

15,003,648

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-el-gr.msp

Không áp dụng

4,804,608

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-en-us.msp

Không áp dụng

11,608,064

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-es-es.msp

Không áp dụng

11,276,288

25-Jan-2014

00:05

Proofsp-et-ee.msp

Không áp dụng

6,860,800

25-Jan-2014

00:03

Proofsp-eu-es.msp

Không áp dụng

2,207,744

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-fi-fi.msp

Không áp dụng

4,669,440

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-fr-fr.msp

Không áp dụng

11,128,832

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-gl-es.msp

Không áp dụng

2,207,744

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-gu-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-he-il.msp

Không áp dụng

2,265,088

25-Jan-2014

00:04

Proofsp-hi-in.msp

Không áp dụng

2,269,184

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-hr-hr.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:04

Proofsp-hu-hu.msp

Không áp dụng

5,140,480

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-id-id.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-it-it.msp

Không áp dụng

2,945,024

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-ja-jp.msp

Không áp dụng

2,523,136

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-kk-kz.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-kn-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-ko-kr.msp

Không áp dụng

3,522,560

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-lt-lt.msp

Không áp dụng

2,351,104

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-lv-lv.msp

Không áp dụng

2,351,104

25-Jan-2014

00:04

Proofsp-mr-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-ms-bn.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-ms-my.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-nb-no.msp

Không áp dụng

2,912,256

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-nl-nl.msp

Không áp dụng

2,588,672

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-nn-no.msp

Không áp dụng

3,026,944

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-pa-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:03

Proofsp-pt-br.msp

Không áp dụng

2,912,256

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,625,536

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-ro-ro.msp

Không áp dụng

2,359,296

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-ru-ru.msp

Không áp dụng

11,022,336

25-Jan-2014

00:04

Proofsp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,351,104

25-Jan-2014

00:04

Proofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không áp dụng

2,351,104

25-Jan-2014

00:09

Proofsp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

2,940,928

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-sv-se.msp

Không áp dụng

6,868,992

25-Jan-2014

00:03

Proofsp-ta-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-te-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-th-th.msp

Không áp dụng

2,371,584

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,637,824

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,347,008

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-ur-pk.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-vi-vn.msp

Không áp dụng

2,129,920

25-Jan-2014

00:05

Proofsp-zh-cn.msp

Không áp dụng

2,527,232

25-Jan-2014

00:08

Proofsp-zh-tw.msp

Không áp dụng

3,248,128

25-Jan-2014

00:04

Sharepointdesignermuisp-en-us.msp

Không áp dụng

3,977,216

25-Jan-2014

00:07

Sharepointdesignerwwsp-x-none.msp

Không áp dụng

166,191,104

25-Jan-2014

00:08

Microsoft Office 2013 SP1 công cụ soát lỗi

x86 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

proofsp2013-kb2817435-fullfile-x86-glb.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

2817435 mô tả về công cụ 2013 gói dịch vụ 1 (SP1) soát lỗi Microsoft Office


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Proofsp-ar-sa.msp

Không áp dụng

2,224,128

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-bg-bg.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:59

Proofsp-ca-es.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:55

Proofsp-da-dk.msp

Không áp dụng

25,673,728

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-de-de.msp

Không áp dụng

14,573,568

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-el-gr.msp

Không áp dụng

4,542,464

25-Jan-2014

00:04

Proofsp-en-us.msp

Không áp dụng

11,132,928

25-Jan-2014

00:04

Proofsp-es-es.msp

Không áp dụng

10,870,784

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-et-ee.msp

Không áp dụng

6,590,464

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-eu-es.msp

Không áp dụng

1,961,984

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-fi-fi.msp

Không áp dụng

4,354,048

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-fr-fr.msp

Không áp dụng

10,788,864

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-gl-es.msp

Không áp dụng

1,961,984

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-gu-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-he-il.msp

Không áp dụng

2,002,944

24-Jan-2014

23:55

Proofsp-hi-in.msp

Không áp dụng

2,007,040

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-hr-hr.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-hu-hu.msp

Không áp dụng

4,866,048

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-id-id.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-it-it.msp

Không áp dụng

2,568,192

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-ja-jp.msp

Không áp dụng

2,232,320

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-kk-kz.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-kn-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:55

Proofsp-ko-kr.msp

Không áp dụng

3,039,232

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-lt-lt.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-lv-lv.msp

Không áp dụng

2,084,864

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-mr-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:59

Proofsp-ms-bn.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:07

Proofsp-ms-my.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:03

Proofsp-nb-no.msp

Không áp dụng

2,535,424

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-nl-nl.msp

Không áp dụng

2,293,760

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-nn-no.msp

Không áp dụng

2,785,280

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-pa-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:05

Proofsp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-pt-br.msp

Không áp dụng

2,535,424

24-Jan-2014

23:54

Proofsp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,289,664

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-ro-ro.msp

Không áp dụng

2,088,960

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-ru-ru.msp

Không áp dụng

10,715,136

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:55

Proofsp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không áp dụng

2,080,768

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

2,674,688

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-sv-se.msp

Không áp dụng

6,553,600

25-Jan-2014

00:03

Proofsp-ta-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

24-Jan-2014

23:55

Proofsp-te-in.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:02

Proofsp-th-th.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:06

Proofsp-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,322,432

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,080,768

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-ur-pk.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-vi-vn.msp

Không áp dụng

1,892,352

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-zh-cn.msp

Không áp dụng

2,232,320

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-zh-tw.msp

Không áp dụng

2,973,696

24-Jan-2014

23:59


x64 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

proofsp2013-kb2817435-fullfile-x64-glb.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

2817435 mô tả về công cụ 2013 gói dịch vụ 1 (SP1) soát lỗi Microsoft Office


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Proofsp-ar-sa.msp

Không áp dụng

2,531,328

24-Jan-2014

23:59

Proofsp-bg-bg.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:53

Proofsp-ca-es.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-da-dk.msp

Không áp dụng

25,985,024

24-Jan-2014

23:54

Proofsp-de-de.msp

Không áp dụng

15,003,648

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-el-gr.msp

Không áp dụng

4,804,608

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-en-us.msp

Không áp dụng

11,608,064

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-es-es.msp

Không áp dụng

11,276,288

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-et-ee.msp

Không áp dụng

6,860,800

24-Jan-2014

23:54

Proofsp-eu-es.msp

Không áp dụng

2,207,744

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-fi-fi.msp

Không áp dụng

4,669,440

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-fr-fr.msp

Không áp dụng

11,128,832

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-gl-es.msp

Không áp dụng

2,207,744

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-gu-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-he-il.msp

Không áp dụng

2,265,088

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-hi-in.msp

Không áp dụng

2,269,184

24-Jan-2014

23:53

Proofsp-hr-hr.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-hu-hu.msp

Không áp dụng

5,140,480

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-id-id.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-it-it.msp

Không áp dụng

2,945,024

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-ja-jp.msp

Không áp dụng

2,523,136

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-kk-kz.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-kn-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-ko-kr.msp

Không áp dụng

3,522,560

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-lt-lt.msp

Không áp dụng

2,351,104

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-lv-lv.msp

Không áp dụng

2,351,104

24-Jan-2014

23:56

Proofsp-mr-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-ms-bn.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-ms-my.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-nb-no.msp

Không áp dụng

2,912,256

25-Jan-2014

00:00

Proofsp-nl-nl.msp

Không áp dụng

2,588,672

24-Jan-2014

23:59

Proofsp-nn-no.msp

Không áp dụng

3,026,944

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-pa-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:55

Proofsp-pt-br.msp

Không áp dụng

2,912,256

24-Jan-2014

23:54

Proofsp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,625,536

24-Jan-2014

23:53

Proofsp-ro-ro.msp

Không áp dụng

2,359,296

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-ru-ru.msp

Không áp dụng

11,022,336

24-Jan-2014

23:55

Proofsp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,351,104

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không áp dụng

2,351,104

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

2,940,928

24-Jan-2014

23:59

Proofsp-sv-se.msp

Không áp dụng

6,868,992

24-Jan-2014

23:54

Proofsp-ta-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-te-in.msp

Không áp dụng

2,125,824

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-th-th.msp

Không áp dụng

2,371,584

24-Jan-2014

23:58

Proofsp-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,637,824

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,347,008

24-Jan-2014

23:59

Proofsp-ur-pk.msp

Không áp dụng

2,125,824

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-vi-vn.msp

Không áp dụng

2,129,920

24-Jan-2014

23:57

Proofsp-zh-cn.msp

Không áp dụng

2,527,232

25-Jan-2014

00:01

Proofsp-zh-tw.msp

Không áp dụng

3,248,128

24-Jan-2014

23:56

Giao diện ngôn ngữ Microsoft Office gói 2013 SP1

x86 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

lipsp2013-kb2817428-fullfile-x86-xx-xx.exe

Xem KB ở bên phải.

2817428 về Microsoft Office Language Interface Pack 2013 gói dịch vụ 1 (SP1)


x64 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

lipsp2013-kb2817428-fullfile-x86-xx-xx.exe

Xem KB ở bên phải.

2817428 về Microsoft Office Language Interface Pack 2013 gói dịch vụ 1 (SP1)

Microsoft Office Mẹo, mách nước ngôn ngữ 2013 SP1

x86 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

screentipsp2013-kb2817436-fullfile-x86-glb.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

2817436 mô tả của Microsoft Mẹo, mách nước gói ngôn ngữ Office 2013 dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Uicaptssp-af-za.msp

Không áp dụng

1,662,976

25-Jan-2014

00:15

Uicaptssp-am-et.msp

Không áp dụng

1,646,592

25-Jan-2014

00:15

Uicaptssp-ar-sa.msp

Không áp dụng

1,675,264

25-Jan-2014

00:06

Uicaptssp-as-in.msp

Không áp dụng

1,683,456

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-az-latn-az.msp

Không áp dụng

1,708,032

25-Jan-2014

00:13

Uicaptssp-bg-bg.msp

Không áp dụng

1,945,600

25-Jan-2014

00:06

Uicaptssp-bn-in.msp

Không áp dụng

1,691,648

25-Jan-2014

00:13

Uicaptssp-bs-latn-ba.msp

Không áp dụng

1,716,224

25-Jan-2014

00:14

Uicaptssp-ca-es.msp

Không áp dụng

1,716,224

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,060,288

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-cy-gb.msp

Không áp dụng

1,662,976

25-Jan-2014

00:15

Uicaptssp-da-dk.msp

Không áp dụng

1,949,696

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-de-de.msp

Không áp dụng

1,830,912

25-Jan-2014

00:15

Uicaptssp-el-gr.msp

Không áp dụng

2,183,168

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-en-us.msp

Không áp dụng

1,646,592

25-Jan-2014

00:18

Uicaptssp-es-es.msp

Không áp dụng

1,736,704

25-Jan-2014

00:06

Uicaptssp-et-ee.msp

Không áp dụng

1,855,488

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-eu-es.msp

Không áp dụng

1,675,264

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-fa-ir.msp

Không áp dụng

1,617,920

25-Jan-2014

00:05

Uicaptssp-fi-fi.msp

Không áp dụng

1,900,544

25-Jan-2014

00:14

Uicaptssp-fil-ph.msp

Không áp dụng

1,740,800

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-fr-fr.msp

Không áp dụng

1,810,432

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-ga-ie.msp

Không áp dụng

1,740,800

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-gl-es.msp

Không áp dụng

1,679,360

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-gu-in.msp

Không áp dụng

1,642,496

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-ha-latn-ng.msp

Không áp dụng

1,654,784

25-Jan-2014

00:14

Uicaptssp-he-il.msp

Không áp dụng

1,552,384

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-hi-in.msp

Không áp dụng

1,859,584

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-hr-hr.msp

Không áp dụng

1,937,408

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-hu-hu.msp

Không áp dụng

2,076,672

25-Jan-2014

00:15

Uicaptssp-hy-am.msp

Không áp dụng

1,654,784

25-Jan-2014

00:14

Uicaptssp-id-id.msp

Không áp dụng

1,634,304

25-Jan-2014

00:13

Uicaptssp-ig-ng.msp

Không áp dụng

1,716,224

25-Jan-2014

00:14

Uicaptssp-is-is.msp

Không áp dụng

1,650,688

25-Jan-2014

00:14

Uicaptssp-it-it.msp

Không áp dụng

1,744,896

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-ja-jp.msp

Không áp dụng

1,486,848

25-Jan-2014

00:15

Uicaptssp-ka-ge.msp

Không áp dụng

1,679,360

25-Jan-2014

00:15

Uicaptssp-kk-kz.msp

Không áp dụng

1,888,256

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-km-kh.msp

Không áp dụng

1,626,112

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-kn-in.msp

Không áp dụng

1,691,648

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-ko-kr.msp

Không áp dụng

1,425,408

25-Jan-2014

00:06

Uicaptssp-kok-in.msp

Không áp dụng

1,728,512

25-Jan-2014

00:14

Uicaptssp-ky-kg.msp

Không áp dụng

1,777,664

25-Jan-2014

00:11

Uicaptssp-lb-lu.msp

Không áp dụng

1,773,568

25-Jan-2014

00:15

Uicaptssp-lt-lt.msp

Không áp dụng

1,970,176

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-lv-lv.msp

Không áp dụng

1,925,120

25-Jan-2014

00:15

Uicaptssp-mi-nz.msp

Không áp dụng

1,630,208

25-Jan-2014

00:12

Uicaptssp-mk-mk.msp

Không áp dụng

1,724,416

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-ml-in.msp

Không áp dụng

1,794,048

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-mn-mn.msp

Không áp dụng

1,675,264

25-Jan-2014

00:15

Uicaptssp-mr-in.msp

Không áp dụng

1,683,456

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-ms-my.msp

Không áp dụng

1,613,824

25-Jan-2014

00:15

Uicaptssp-mt-mt.msp

Không áp dụng

1,728,512

25-Jan-2014

00:15

Uicaptssp-nb-no.msp

Không áp dụng

1,900,544

25-Jan-2014

00:17

Uicaptssp-ne-np.msp

Không áp dụng

1,679,360

25-Jan-2014

00:13

Uicaptssp-nl-nl.msp

Không áp dụng

1,740,800

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-nn-no.msp

Không áp dụng

1,675,264

25-Jan-2014

00:13

Uicaptssp-nso-za.msp

Không áp dụng

1,699,840

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,007,040

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-prs-af.msp

Không áp dụng

401.408

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-pt-br.msp

Không áp dụng

1,703,936

25-Jan-2014

00:17

Uicaptssp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,015,232

25-Jan-2014

00:17

Uicaptssp-quz-pe.msp

Không áp dụng

1,769,472

25-Jan-2014

00:12

Uicaptssp-ro-ro.msp

Không áp dụng

1,925,120

25-Jan-2014

00:13

Uicaptssp-ru-ru.msp

Không áp dụng

1,794,048

25-Jan-2014

00:12

Uicaptssp-si-lk.msp

Không áp dụng

1,646,592

25-Jan-2014

00:17

Uicaptssp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,109,440

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,011,136

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-sq-al.msp

Không áp dụng

1,712,128

25-Jan-2014

00:17

Uicaptssp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

1,921,024

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-sv-se.msp

Không áp dụng

1,855,488

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-sw-ke.msp

Không áp dụng

1,675,264

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-ta-in.msp

Không áp dụng

1,687,552

25-Jan-2014

00:14

Uicaptssp-th-th.msp

Không áp dụng

1,802,240

25-Jan-2014

00:14

Uicaptssp-tk-tm.msp

Không áp dụng

1,671,168

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-tn-za.msp

Không áp dụng

1,736,704

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-tr-tr.msp

Không áp dụng

1,961,984

25-Jan-2014

00:15

Uicaptssp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,027,520

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-ur-pk.msp

Không áp dụng

1,654,784

25-Jan-2014

00:14

Uicaptssp-uz-latn-uz.msp

Không áp dụng

1,683,456

25-Jan-2014

00:18

Uicaptssp-vi-vn.msp

Không áp dụng

1,712,128

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-xh-za.msp

Không áp dụng

1,781,760

25-Jan-2014

00:12

Uicaptssp-yo-ng.msp

Không áp dụng

1,724,416

25-Jan-2014

00:17

Uicaptssp-zh-cn.msp

Không áp dụng

1,388,544

25-Jan-2014

00:16

Uicaptssp-zh-tw.msp

Không áp dụng

1,396,736

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-zu-za.msp

Không áp dụng

1,794,048

25-Jan-2014

00:14


x64 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

screentipsp2013-kb2817436-fullfile-x64-glb.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Mô tả 2817436 Microsoft Mẹo, mách nước gói ngôn ngữ Office 2013 dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Uicaptssp-af-za.msp

Không áp dụng

1,708,032

25-Jan-2014

00:05

Uicaptssp-am-et.msp

Không áp dụng

1,691,648

25-Jan-2014

00:03

Uicaptssp-ar-sa.msp

Không áp dụng

1,720,320

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-as-in.msp

Không áp dụng

1,732,608

25-Jan-2014

00:05

Uicaptssp-az-latn-az.msp

Không áp dụng

1,753,088

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-bg-bg.msp

Không áp dụng

1,990,656

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-bn-in.msp

Không áp dụng

1,740,800

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-bs-latn-ba.msp

Không áp dụng

1,757,184

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-ca-es.msp

Không áp dụng

1,761,280

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,105,344

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-cy-gb.msp

Không áp dụng

1,703,936

25-Jan-2014

00:03

Uicaptssp-da-dk.msp

Không áp dụng

1,994,752

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-de-de.msp

Không áp dụng

1,875,968

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-el-gr.msp

Không áp dụng

2,232,320

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-en-us.msp

Không áp dụng

1,691,648

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-es-es.msp

Không áp dụng

1,785,856

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-et-ee.msp

Không áp dụng

1,892,352

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-eu-es.msp

Không áp dụng

1,724,416

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-fa-ir.msp

Không áp dụng

1,662,976

25-Jan-2014

00:06

Uicaptssp-fi-fi.msp

Không áp dụng

1,945,600

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-fil-ph.msp

Không áp dụng

1,785,856

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-fr-fr.msp

Không áp dụng

1,855,488

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-ga-ie.msp

Không áp dụng

1,785,856

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-gl-es.msp

Không áp dụng

1,724,416

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-gu-in.msp

Không áp dụng

1,687,552

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-ha-latn-ng.msp

Không áp dụng

1,699,840

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-he-il.msp

Không áp dụng

1,597,440

25-Jan-2014

00:06

Uicaptssp-hi-in.msp

Không áp dụng

1,904,640

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-hr-hr.msp

Không áp dụng

1,982,464

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-hu-hu.msp

Không áp dụng

2,121,728

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-hy-am.msp

Không áp dụng

1,699,840

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-id-id.msp

Không áp dụng

1,675,264

25-Jan-2014

00:04

Uicaptssp-ig-ng.msp

Không áp dụng

1,761,280

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-is-is.msp

Không áp dụng

1,691,648

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-it-it.msp

Không áp dụng

1,789,952

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-ja-jp.msp

Không áp dụng

1,531,904

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-ka-ge.msp

Không áp dụng

1,724,416

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-kk-kz.msp

Không áp dụng

1,933,312

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-km-kh.msp

Không áp dụng

1,671,168

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-kn-in.msp

Không áp dụng

1,736,704

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-ko-kr.msp

Không áp dụng

1,470,464

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-kok-in.msp

Không áp dụng

1,773,568

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-ky-kg.msp

Không áp dụng

1,822,720

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-lb-lu.msp

Không áp dụng

1,818,624

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-lt-lt.msp

Không áp dụng

2,015,232

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-lv-lv.msp

Không áp dụng

1,970,176

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-mi-nz.msp

Không áp dụng

1,675,264

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-mk-mk.msp

Không áp dụng

1,773,568

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-ml-in.msp

Không áp dụng

1,843,200

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-mn-mn.msp

Không áp dụng

1,724,416

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-mr-in.msp

Không áp dụng

1,728,512

25-Jan-2014

00:04

Uicaptssp-ms-my.msp

Không áp dụng

1,658,880

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-mt-mt.msp

Không áp dụng

1,773,568

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-nb-no.msp

Không áp dụng

1,945,600

25-Jan-2014

00:04

Uicaptssp-ne-np.msp

Không áp dụng

1,724,416

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-nl-nl.msp

Không áp dụng

1,789,952

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-nn-no.msp

Không áp dụng

1,720,320

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-nso-za.msp

Không áp dụng

1,748,992

25-Jan-2014

00:06

Uicaptssp-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,052,096

25-Jan-2014

00:04

Uicaptssp-prs-af.msp

Không áp dụng

446,464

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-pt-br.msp

Không áp dụng

1,753,088

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,060,288

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-quz-pe.msp

Không áp dụng

1,814,528

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-ro-ro.msp

Không áp dụng

1,966,080

25-Jan-2014

00:03

Uicaptssp-ru-ru.msp

Không áp dụng

1,839,104

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-si-lk.msp

Không áp dụng

1,691,648

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,154,496

25-Jan-2014

00:09

Uicaptssp-sl-si.msp

Không áp dụng

2,056,192

25-Jan-2014

00:04

Uicaptssp-sq-al.msp

Không áp dụng

1,769,472

25-Jan-2014

00:04

Uicaptssp-sr-latn-cs.msp

Không áp dụng

1,966,080

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-sv-se.msp

Không áp dụng

1,900,544

25-Jan-2014

00:06

Uicaptssp-sw-ke.msp

Không áp dụng

1,720,320

25-Jan-2014

00:05

Uicaptssp-ta-in.msp

Không áp dụng

1,732,608

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-th-th.msp

Không áp dụng

1,847,296

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-tk-tm.msp

Không áp dụng

1,716,224

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-tn-za.msp

Không áp dụng

1,781,760

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,007,040

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,072,576

25-Jan-2014

00:10

Uicaptssp-ur-pk.msp

Không áp dụng

1,699,840

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-uz-latn-uz.msp

Không áp dụng

1,724,416

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-vi-vn.msp

Không áp dụng

1,757,184

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-xh-za.msp

Không áp dụng

1,826,816

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-yo-ng.msp

Không áp dụng

1,765,376

25-Jan-2014

00:07

Uicaptssp-zh-cn.msp

Không áp dụng

1,433,600

25-Jan-2014

00:08

Uicaptssp-zh-tw.msp

Không áp dụng

1,441,792

25-Jan-2014

00:05

Uicaptssp-zu-za.msp

Không áp dụng

1,835,008

25-Jan-2014

00:08

Máy chủ quản lý kiểm soát và kiểm nghiệm Microsoft Office 2013 SP1x86 Phiên bản

Thông tin gói

Tên tệp

Cách lấy gói

Bài viết cơ sở kiến thức

acmserversp2013-kb2863865-fullfile-x86-glb.exe

Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Mô tả 2863865 điều khiển quản lý Server 2013 gói dịch vụ 1 (SP1) và Microsoft Office kiểm nghiệm


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Acmserversp-en-us.msp

Không áp dụng

1,974,272

24-Jan-2014

23:27Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×