Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn chạy báo cáo SQL Server 2008 R2 bên dưới các kịch bản sau đây, bạn có thể gặp phải sự cố.

Tình huống 1

  • Báo cáo sử dụng một tập dữ liệu được chia sẻ. Bạn chỉ định biểu thị, chữ thường nhạy cảm và các tùy chọn khác cho tập dữ liệu.

  • Bạn đã thiết lập một bộ lọc trong tập dữ liệu.

Trong trường hợp này, báo cáo sẽ hiển thị kết quả không chính xác.

Tình huống 2

  • Báo cáo sử dụng một tập dữ liệu. Bạn chỉ định biểu thị, chữ thường nhạy cảm và các tùy chọn khác cho tập dữ liệu.

  • Bạn đã thiết lập một bộ lọc trong tập dữ liệu.

  • Bạn tạo một tham số được ràng buộc vào biểu dữ liệu.

Trong trường hợp này, tham số liệt kê các giá trị không chính xác để lựa chọn khi bạn chạy báo cáo. Ví dụ: giả định rằng bạn tạo một tập dữ liệu được chia sẻ có chứa dữ liệu sau đây.

Màu

NHÃN

Trà

1

trà

4

Bạn đặt tùy chọn phân biệt chữ hoa/thường cho biểu dữ liệu thành false. Ngoài ra, bạn đã thiết lập một bộ lọc dùng biểu thức sau đây:

[Color] <> black 

Khi bạn chạy báo cáo trả về tập dữ liệu được chia sẻ, dữ liệu sau sẽ được hiển thị.

Màu

NHÃN

Trà

1

Tuy nhiên, bạn mong đợi hàng "đen" cũng được hiển thị.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì đối chiếu, độ nhạy cảm và các tùy chọn khác không được xem xét khi SQL Server xử lý bộ lọc của một tập dữ liệu được chia sẻ hoặc tham số của một tập dữ liệu đã lọc. Nếu một bộ lọc hoặc tham số khác được sử dụng, điều này có thể gây ra lỗi.

Giải pháp

Thông tin về gói dịch vụ cho SQL Server 2008 R2

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2008 R2. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2527041 Cách tải gói dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2008 R2

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".Sự cố này lần đầu tiên được sửa trong SQL Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1) cho SQL Server 2008 R2.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×