Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này chứa thông tin về Microsoft SQL Server 2008 R2-PowerPivot cho Microsoft Excel 2010 ServicePack 1 (SP1). Gói dịch vụ này giải quyết bốn vấn đề và giới thiệu các tính năng bổ sung trong SQL Server 2008 R2-PowerPivot cho Microsoft Excel 2010.

Thông tin Bổ sung

Các vấn đề được giải quyết bởi bản cập nhật này

Sự cố 1

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn có SQL Server 2008 R2-PowerPivot cho Microsoft Excel 2010 được cài đặt trên máy tính.

  • Bạn mở một sổ làm việc PowerPivot và sau đó tạo mối quan hệ trong Excel 2010.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Lỗi không mong muốn xảy ra (tệp ' xmvsquery. cpp ', Line 1739, function ' XMVSColumn:: Bind '). Thao tác xử lý đã kết thúc vì số lượng lỗi gặp phải trong quá trình xử lý đã đạt đến giới hạn được xác định cho phép thao tác. Thao tác đã bị hủy bỏ.

Lưu ý́

  • Sự cố này xảy ra khi sổ làm việc có chứa một cột được tính toán và cột được tính phụ thuộc vào mối quan hệ.

  • Để giải quyết vấn đề này, hãy xóa cột được tính toán, tạo mối quan hệ và sau đó tạo lại cột được tính.

Sự cố 2

Khi bạn chạy câu lệnh biểu thức phân tích dữ liệu (DAX) chống lại một tập dữ liệu nhỏ trong sổ làm việc PowerPivot và câu lệnh DAX có chứa hàm if , việc sử dụng bộ nhớ của máy tính sẽ tăng đột ngột. Thao tác này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của máy tính.

Sự cố 3

Khi bạn dùng hàm thay thế trong một câu lệnh Dax so với một cột sử dụng kiểu dữ liệu chuỗi trong sổ làm việc PowerPivot, Excel 2010 có thể gặp sự cố.

Sự cố 4

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn đã cài đặt máy khách PowerPivot trên máy tính.

  • Bạn nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bằng cách sử dụng máy khách PowerPivot.

  • Lỗi HTTP xảy ra trong khi thao tác nhập dữ liệu. Ví dụ, bạn nhận được thông báo lỗi "HTTP 500".

Trong trường hợp này, máy khách PowerPivot không tìm cách nhập dữ liệu một lần nữa. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Lỗi trong công cụ quan hệ cấp cao. Ngoại lệ sau đã xảy ra trong khi giao diện IDataReader được quản lý đã được sử dụng: máy chủ từ xa trả về lỗi: (500) lỗi máy chủ nội bộ. thao tác đã bị hủy bỏ.

Các tính năng được giới thiệu bởi bản cập nhật này

Tính năng 1

Lệnh đặt câu hỏi và lệnh gửi phản hồi sẽ được thêm vào menu tệp trong bảng PowerPivot trong SQL Server 2008 R2-powerpivot cho Microsoft Office Excel 2010. Trên website Microsoft Developer Network (MSDN), lệnh đặt câu hỏi sẽ hướng dẫn bạn đến diễn đàn "SQL Server PowerPivot cho Excel" của diễn đàn "SQL Server". Lệnh gửi phản hồi sẽ dẫn hướng đến Trung tâm phản hồi của website Microsoft Connect.

Tính năng 2

Giờ đây, bạn có thể sử dụng máy khách PowerPivot để truy nhập trực tiếp các dữ liệu Premium và tên miền công cộng từ phần DataMarket của Microsoft Azure Marketplace.

Làm thế nào để có được và cài đặt gói dịch vụ

Để tải xuống gói dịch vụ từ Microsoft Update, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:

Cập nhật MicrosoftĐăng ký trong Microsoft Update là cách được đề xuất để cập nhật sản phẩm vào SP1. Microsoft Update sẽ phát hiện ra các sản phẩm mà bạn đã cài đặt rồi áp dụng tất cả các bản Cập Nhật cho sản phẩm.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt SQL Server 2008 R2-PowerPivot. Đối với yêu cầu hệ thống hoàn chỉnh, hướng dẫn và điều kiện tiên quyết, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:

Tải xuống thông tin dành cho Microsoft SQL Server 2008 R2-PowerPivot cho Microsoft Excel 2010

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật. Ngày tháng và thời gian cho những tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC) trong bảng sau đây. Khi bạn xem thông tin tệp, ngày tháng được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của SQL Server 2008 R2-PowerPivot cho Microsoft Excel 2010

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Xmlrw.dll

2.0.3609.0

166.240

03-Apr-2010

03:46

x86

Xmlrwbin.dll

2.0.3609.0

120.160

03-Apr-2010

03:46

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.780.691

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

30.560

03-Apr-2010

03:02

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2500.0

87.904

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

10.50.1600.1

92.000

03-Apr-2010

03:55

x86

Microsoft.analysisservices.atomlauncher.exe

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

10.50.1600.1

132.960

03-Apr-2010

03:55

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.dll

10.50.2500.0

2.766.688

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.dll

10.50.2500.0

915.296

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.dll.manifest

Not Applicable

28.668

03-Apr-2010

08:15

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.tlb

Not Applicable

2.672

30-Mar-2010

18:06

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.vsto

Not Applicable

16.392

03-Apr-2010

08:20

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.dll

10.50.2500.0

546.656

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.ui.rll

Not Applicable

365.920

17-Jun-2011

13:30

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

10.50.1600.1

599.904

03-Apr-2010

03:55

x86

Microsoft.data.connectionui.dialog.dll

8.0.50727.762

399.200

03-Apr-2010

02:23

x86

Microsoft.data.connectionui.dll

8.0.50727.762

12.128

03-Apr-2010

02:23

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.2500.0

108.384

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.1600.1

1.312.608

03-Apr-2010

03:54

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

10.50.1600.1

25.440

03-Apr-2010

03:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

10.50.1600.1

190.304

03-Apr-2010

03:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2500.0

1.251.168

17-Jun-2011

14:13

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

10.50.1600.1

55.136

03-Apr-2010

03:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2500.0

2.557.792

17-Jun-2011

14:13

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

10.50.1600.1

223.072

03-Apr-2010

03:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

10.50.1600.1

87.904

03-Apr-2010

03:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1600.1

292.704

03-Apr-2010

03:54

x86

Microsoft.reportviewer.common.dll

9.0.30729.1

3.655.520

03-Apr-2010

02:34

x86

Microsoft.reportviewer.winforms.dll

9.0.30729.1

345.952

03-Apr-2010

02:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

10.50.1600.1

21.856

03-Apr-2010

03:53

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2500.0

131.936

17-Jun-2011

14:13

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

140.128

03-Apr-2010

03:47

x86

Tracedefinition100.xml

Not Applicable

170.833

30-Mar-2010

18:02

Not Applicable

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.048.349

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71.520

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.242.976

17-Jun-2011

13:31

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

03-Apr-2010

03:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

03-Apr-2010

03:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

03-Apr-2010

03:04

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:03

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.015.468

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.238.880

17-Jun-2011

13:31

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

03-Apr-2010

03:09

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:09

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.101.517

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.247.072

17-Jun-2011

13:34

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

63.328

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

03-Apr-2010

03:12

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:10

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.166.092

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71.520

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

407.392

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.296.224

17-Jun-2011

13:39

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

87.904

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

19.808

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

10.080

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

309.088

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

63.328

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

22.368

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

575.328

03-Apr-2010

03:13

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87.904

03-Apr-2010

03:13

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:13

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

03-Apr-2010

03:13

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:13

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.005.704

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.247.072

17-Jun-2011

13:38

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

03-Apr-2010

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

03-Apr-2010

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

03-Apr-2010

03:15

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:14

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.988.996

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.238.880

17-Jun-2011

13:42

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

03-Apr-2010

03:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:17

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.025.533

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

395.104

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.251.168

17-Jun-2011

13:41

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

63.328

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87.904

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

03-Apr-2010

03:21

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:20

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.138.712

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71.520

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

395.104

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.251.168

17-Jun-2011

13:42

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

55.136

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

63.328

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87.904

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

03-Apr-2010

03:23

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:23

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.004.715

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.242.976

17-Jun-2011

13:48

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

03-Apr-2010

03:25

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:23

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.226.621

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71.520

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

395.104

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.255.264

17-Jun-2011

13:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.760

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

304.992

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

55.136

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

19.296

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:27

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

554.848

03-Apr-2010

03:27

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87.904

03-Apr-2010

03:27

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:27

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.688

03-Apr-2010

03:27

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:26

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.128.529

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.247.072

17-Jun-2011

13:54

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:31

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

03-Apr-2010

03:31

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:31

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:31

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

03-Apr-2010

03:31

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:30

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.022.367

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.242.976

17-Jun-2011

13:56

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

03-Apr-2010

03:33

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:32

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.923.754

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.238.880

17-Jun-2011

13:56

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17.760

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

55.136

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

538.464

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

03-Apr-2010

03:34

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:33

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.069.145

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.247.072

17-Jun-2011

13:53

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

19.296

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

03-Apr-2010

03:33

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:35

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.004.952

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

63.328

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.242.976

17-Jun-2011

13:55

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

03-Apr-2010

03:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:36

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:36

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

03-Apr-2010

03:36

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:36

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

03-Apr-2010

03:37

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:34

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.991.816

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

63.328

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.242.976

17-Jun-2011

14:00

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

03-Apr-2010

03:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

03-Apr-2010

03:38

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:38

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.967.049

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71.520

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

403.296

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.279.840

17-Jun-2011

14:00

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

304.992

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

30.560

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

75.616

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

571.232

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87.904

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

15.712

03-Apr-2010

03:41

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:39

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.854.989

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.238.880

17-Jun-2011

14:02

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

03-Apr-2010

03:43

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:43

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.874.451

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.242.976

17-Jun-2011

14:06

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17.760

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

03-Apr-2010

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

03-Apr-2010

03:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:43

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.016.605

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:46

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

386.912

03-Apr-2010

03:46

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.230.688

17-Jun-2011

14:08

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:46

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.224

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

534.368

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

03-Apr-2010

03:45

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:44

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.074.061

14-Jun-2011

02:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

386.912

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.234.784

17-Jun-2011

14:08

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.224

03-Apr-2010

03:48

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:48

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

03-Apr-2010

03:48

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

55.136

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

538.464

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

03-Apr-2010

03:49

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

03-Apr-2010

03:47

x86

Dbghelp.dll

6.8.4.0

1.045.128

30-Mar-2010

16:02

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.2500.0

108.384

17-Jun-2011

14:18

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2500.0

28.065.632

17-Jun-2011

14:11

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2500.0

8.671.584

17-Jun-2011

14:13

x86

Msolap100.dll

10.50.2500.0

6.671.200

17-Jun-2011

14:11

x86

Msolui100.dll

10.50.1600.1

272.736

03-Apr-2010

03:52

x86

Sqldumper.exe

2009.100.1600.1

90.464

03-Apr-2010

03:56

x86

Xmsrv.dll

10.50.2500.0

20.767.072

17-Jun-2011

13:57

x86

As80.xsl

Not Applicable

17.373

30-Mar-2010

18:02

Not Applicable

As90.xsl

Not Applicable

18.863

30-Mar-2010

18:02

Not Applicable

Db2v0801.xsl

Not Applicable

30.077

30-Mar-2010

18:02

Not Applicable

Informix.xsl

Not Applicable

31.520

30-Mar-2010

18:02

Not Applicable

Msjet.xsl

Not Applicable

29.099

30-Mar-2010

18:02

Not Applicable

Orcl7.xsl

Not Applicable

32.630

30-Mar-2010

18:02

Not Applicable

Sql2000.xsl

Not Applicable

34.201

30-Mar-2010

18:02

Not Applicable

Sql70.xsl

Not Applicable

32.271

30-Mar-2010

18:02

Not Applicable

Sql90.xsl

Not Applicable

39.640

30-Mar-2010

18:02

Not Applicable

Sqlpdw.xsl

Not Applicable

27.885

02-Jun-2011

04:57

Not Applicable

Sybase.xsl

Not Applicable

30.362

30-Mar-2010

18:02

Not Applicable

Trdtv2r41.xsl

Not Applicable

27.486

30-Mar-2010

18:02

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.224

03-Apr-2010

03:48

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

479.072

17-Jun-2011

13:26

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

477.536

17-Jun-2011

13:26

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10.592

03-Apr-2010

03:03

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

03-Apr-2010

03:09

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

794.976

17-Jun-2011

13:26

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

790.368

17-Jun-2011

13:26

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

03-Apr-2010

03:04

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

03-Apr-2010

03:10

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

856.928

17-Jun-2011

13:26

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

851.808

17-Jun-2011

13:26

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

03-Apr-2010

03:04

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:12

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

917.856

17-Jun-2011

13:26

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

912.736

17-Jun-2011

13:26

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

03-Apr-2010

03:04

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

19.808

03-Apr-2010

03:14

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

935.776

17-Jun-2011

13:26

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

929.120

17-Jun-2011

13:26

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

03-Apr-2010

03:04

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

831.328

17-Jun-2011

13:30

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

826.720

17-Jun-2011

13:30

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11.616

03-Apr-2010

03:04

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

03-Apr-2010

03:19

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

815.456

17-Jun-2011

13:30

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

810.336

17-Jun-2011

13:30

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

03-Apr-2010

03:05

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:21

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

929.120

17-Jun-2011

13:27

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

923.488

17-Jun-2011

13:27

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

03-Apr-2010

03:05

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:23

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

881.504

17-Jun-2011

13:27

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

876.384

17-Jun-2011

13:27

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

03-Apr-2010

03:05

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

03-Apr-2010

03:25

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

904.544

17-Jun-2011

13:27

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

899.936

17-Jun-2011

13:27

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

03-Apr-2010

03:05

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.760

03-Apr-2010

03:28

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

572.256

17-Jun-2011

13:29

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

569.184

17-Jun-2011

13:29

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11.104

03-Apr-2010

03:06

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:33

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

566.112

17-Jun-2011

13:32

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

564.064

17-Jun-2011

13:32

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10.592

03-Apr-2010

03:06

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

03-Apr-2010

03:34

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

890.208

17-Jun-2011

13:32

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

884.576

17-Jun-2011

13:32

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

03-Apr-2010

03:06

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

03-Apr-2010

03:34

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

824.160

17-Jun-2011

13:32

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

819.040

17-Jun-2011

13:32

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11.616

03-Apr-2010

03:06

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:35

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

881.504

17-Jun-2011

13:32

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

876.384

17-Jun-2011

13:32

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

03-Apr-2010

03:06

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

03-Apr-2010

03:36

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

869.216

17-Jun-2011

13:32

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

864.096

17-Jun-2011

13:32

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

03-Apr-2010

03:07

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

03-Apr-2010

03:41

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

865.632

17-Jun-2011

13:29

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

860.512

17-Jun-2011

13:29

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

03-Apr-2010

03:07

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

03-Apr-2010

03:43

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

822.112

17-Jun-2011

13:29

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

816.992

17-Jun-2011

13:29

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

03-Apr-2010

03:07

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

03-Apr-2010

03:43

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

808.288

17-Jun-2011

13:29

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

803.680

17-Jun-2011

13:29

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11.616

03-Apr-2010

03:07

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.224

03-Apr-2010

03:45

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

469.856

17-Jun-2011

13:33

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

468.320

17-Jun-2011

13:33

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10.592

03-Apr-2010

03:08

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

03-Apr-2010

03:38

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

888.160

17-Jun-2011

13:33

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

882.016

17-Jun-2011

13:33

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

03-Apr-2010

03:08

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

03-Apr-2010

03:16

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

900.960

17-Jun-2011

13:30

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

895.328

17-Jun-2011

13:30

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

03-Apr-2010

03:08

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2500.0

1.349.472

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2500.0

563.040

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2500.0

563.040

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2500.0

1.349.472

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

173.920

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

173.920

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182.112

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

243.552

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182.112

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

173.920

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

186.208

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

186.208

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182.112

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:29

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

194.400

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182.112

03-Apr-2010

03:31

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:31

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182.112

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

169.824

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182.112

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

178.016

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

178.016

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

55.136

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

227.168

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

169.824

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

178.016

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

161.632

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

03-Apr-2010

03:50

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

161.632

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

03-Apr-2010

03:49

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479.232

28-Mar-2009

03:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554.832

28-Mar-2009

03:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632.656

28-Mar-2009

03:28

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479.232

28-Mar-2009

03:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554.832

28-Mar-2009

03:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632.656

28-Mar-2009

03:28

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479.232

28-Mar-2009

03:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554.832

28-Mar-2009

03:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632.656

28-Mar-2009

03:28

x86

X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4027_x-ww_e69378d0.manifest

Not Applicable

1.870

28-Mar-2009

04:11

Not Applicable

X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4027_x-ww_e69378d0.manifest

Not Applicable

1.870

28-Mar-2009

04:11

Not Applicable

8.0.50727.4027.policy

Not Applicable

804

27-Mar-2009

02:29

Not Applicable

8.0.50727.4027.policy

Not Applicable

804

27-Mar-2009

02:29

Not Applicable

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của SQL Server 2008 R2- PowerPivot cho Microsoft Excel 2010

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Xmlrw.dll

2.0.3609.0

278.880

3-Apr-10

2:50

x64

Xmlrwbin.dll

2.0.3609.0

195.936

3-Apr-10

2:50

x64

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.780.691

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

30.560

3-Apr-10

3:02

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2500.0

87.904

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

10.50.1600.1

92.000

3-Apr-10

3:55

x86

Microsoft.analysisservices.atomlauncher.exe

10.50.1600.1

38.752

3-Apr-10

3:03

x64

Microsoft.analysisservices.common.dll

10.50.1600.1

132.960

3-Apr-10

3:02

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.dll

10.50.2500.0

2.766.688

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.dll

10.50.2500.0

915.296

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.dll.manifest

Not Applicable

28.668

3-Apr-10

8:15

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.tlb

Not Applicable

2.672

30-Mar-10

18:06

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.vsto

Not Applicable

16.392

3-Apr-10

8:20

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.dll

10.50.2500.0

546.656

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.ui.rll

Not Applicable

365.920

17-Jun-11

12:57

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

10.50.1600.1

599.904

3-Apr-10

3:55

x86

Microsoft.data.connectionui.dialog.dll

8.0.50727.762

399.200

3-Apr-10

2:23

x86

Microsoft.data.connectionui.dll

8.0.50727.762

12.128

3-Apr-10

2:23

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.2500.0

108.384

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.1600.1

1.312.608

3-Apr-10

3:54

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

10.50.1600.1

25.440

3-Apr-10

3:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

10.50.1600.1

190.304

3-Apr-10

3:01

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2500.0

1.251.168

17-Jun-11

13:26

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

10.50.1600.1

55.136

3-Apr-10

2:30

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2500.0

2.557.792

17-Jun-11

13:26

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

10.50.1600.1

223.072

3-Apr-10

3:01

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

10.50.1600.1

87.904

3-Apr-10

3:01

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1600.1

292.704

3-Apr-10

3:01

x86

Microsoft.reportviewer.common.dll

9.0.30729.1

3.655.520

3-Apr-10

2:34

x86

Microsoft.reportviewer.winforms.dll

9.0.30729.1

345.952

3-Apr-10

2:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

10.50.1600.1

21.856

3-Apr-10

3:01

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2500.0

163.680

17-Jun-11

13:19

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

177.696

30-Mar-10

15:44

x64

Tracedefinition100.xml

Not Applicable

170.833

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.048.349

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71.520

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.242.976

17-Jun-11

12:58

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:09

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:09

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

3-Apr-10

2:30

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

2:30

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

3-Apr-10

2:30

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:30

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:30

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

3-Apr-10

2:30

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:30

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.015.468

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.238.880

17-Jun-11

12:58

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:10

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:10

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

3-Apr-10

2:35

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:35

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.101.517

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.247.072

17-Jun-11

13:02

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:12

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:12

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

63.328

3-Apr-10

2:36

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

3-Apr-10

2:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:36

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

3-Apr-10

2:36

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:35

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.166.092

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71.520

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

407.392

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.296.224

17-Jun-11

13:03

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

87.904

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

19.808

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

10.080

3-Apr-10

3:14

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

309.088

3-Apr-10

3:14

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

63.328

3-Apr-10

3:14

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

22.368

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

575.328

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87.904

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

3-Apr-10

2:37

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:37

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.005.704

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.247.072

17-Jun-11

13:02

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:16

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:16

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

3-Apr-10

2:38

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:37

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.988.996

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.238.880

17-Jun-11

13:02

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

3-Apr-10

2:39

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:39

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.025.533

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

395.104

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.251.168

17-Jun-11

13:03

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:40

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:21

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

3-Apr-10

2:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

63.328

3-Apr-10

2:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

3-Apr-10

2:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87.904

3-Apr-10

2:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

3-Apr-10

2:40

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:40

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.138.712

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71.520

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

395.104

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.251.168

17-Jun-11

13:07

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:23

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:23

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

55.136

3-Apr-10

3:23

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

63.328

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87.904

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

3-Apr-10

2:41

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:41

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.004.715

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.242.976

17-Jun-11

13:08

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

3-Apr-10

2:42

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:25

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:25

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:25

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

2:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

3-Apr-10

2:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:42

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

3-Apr-10

2:42

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:42

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.226.621

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71.520

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

395.104

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.255.264

17-Jun-11

13:07

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.760

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:28

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

304.992

3-Apr-10

3:28

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

55.136

3-Apr-10

3:28

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

19.296

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

554.848

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87.904

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.688

3-Apr-10

2:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:43

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.128.529

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.247.072

17-Jun-11

13:08

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:32

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:32

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:32

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

3-Apr-10

2:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:44

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.022.367

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.242.976

17-Jun-11

13:09

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:34

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:34

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:34

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

3-Apr-10

2:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:46

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.923.754

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.238.880

17-Jun-11

13:09

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:34

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:34

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:34

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17.760

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

55.136

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

538.464

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

3-Apr-10

2:47

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:47

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.069.145

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.247.072

17-Jun-11

13:10

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:35

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:35

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:35

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

19.296

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

3-Apr-10

2:47

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:47

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.004.952

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

63.328

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.242.976

17-Jun-11

13:14

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:36

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:36

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

3-Apr-10

2:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

2:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

3-Apr-10

2:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

3-Apr-10

2:48

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:47

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.991.816

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

63.328

3-Apr-10

2:50

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:50

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.242.976

17-Jun-11

13:15

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:37

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546.656

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14.176

3-Apr-10

2:49

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:49

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.967.049

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71.520

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

403.296

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.279.840

17-Jun-11

13:17

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

304.992

3-Apr-10

3:41

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

3:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

30.560

3-Apr-10

2:51

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

75.616

3-Apr-10

2:51

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

571.232

3-Apr-10

2:51

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87.904

3-Apr-10

2:51

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:51

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

15.712

3-Apr-10

2:51

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:50

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.854.989

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.238.880

17-Jun-11

13:18

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:43

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18.272

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

3-Apr-10

2:52

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:52

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

1.874.451

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391.008

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.242.976

17-Jun-11

13:18

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:43

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

3:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17.760

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542.560

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

3-Apr-10

2:53

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:52

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.016.605

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

386.912

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.230.688

17-Jun-11

13:16

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.224

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

3:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

2:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

534.368

3-Apr-10

2:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

3-Apr-10

2:54

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:53

x86

As_biaddin.chm

Not Applicable

2.074.061

14-Jun-11

2:04

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67.424

3-Apr-10

2:57

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

386.912

3-Apr-10

2:57

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1.234.784

17-Jun-11

13:22

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79.712

3-Apr-10

2:57

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.224

3-Apr-10

2:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9.568

3-Apr-10

3:48

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300.896

3-Apr-10

3:48

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

3:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

55.136

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

538.464

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83.808

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42.848

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13.664

3-Apr-10

2:56

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9.568

3-Apr-10

2:55

x86

Dbghelp.dll

6.8.4.0

1.337.160

30-Mar-10

15:44

x64

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.2500.0

108.384

17-Jun-11

13:27

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2500.0

########

17-Jun-11

13:22

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.2500.0

########

17-Jun-11

13:19

x64

Msolap100.dll

10.50.2500.0

8.486.752

17-Jun-11

13:22

x64

Msolui100.dll

10.50.1600.1

315.744

3-Apr-10

2:59

x64

Sqldumper.exe

2009.100.1600.1

106.336

3-Apr-10

3:00

x64

Xmsrv.dll

10.50.2500.0

########

17-Jun-11

13:12

x64

As80.xsl

Not Applicable

17.373

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

As90.xsl

Not Applicable

18.863

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Db2v0801.xsl

Not Applicable

30.077

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Informix.xsl

Not Applicable

31.520

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Msjet.xsl

Not Applicable

29.099

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Orcl7.xsl

Not Applicable

32.630

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Sql2000.xsl

Not Applicable

34.201

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Sql70.xsl

Not Applicable

32.271

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Sql90.xsl

Not Applicable

39.640

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Sqlpdw.xsl

Not Applicable

27.885

2-Jun-11

4:57

Not Applicable

Sybase.xsl

Not Applicable

30.362

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Trdtv2r41.xsl

Not Applicable

27.486

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.224

3-Apr-10

2:57

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

479.072

17-Jun-11

12:56

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

477.536

17-Jun-11

12:56

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10.592

3-Apr-10

2:31

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

3-Apr-10

2:35

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

794.976

17-Jun-11

12:56

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

790.368

17-Jun-11

12:56

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

2:31

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

3-Apr-10

2:35

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

856.928

17-Jun-11

12:56

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

851.808

17-Jun-11

12:56

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

2:31

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:37

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

917.856

17-Jun-11

12:56

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

912.736

17-Jun-11

12:56

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

3-Apr-10

2:31

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

19.808

3-Apr-10

2:37

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

935.776

17-Jun-11

12:56

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

929.120

17-Jun-11

12:56

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

3-Apr-10

2:31

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

831.328

17-Jun-11

12:57

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

826.720

17-Jun-11

12:57

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11.616

3-Apr-10

2:31

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

3-Apr-10

2:39

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

815.456

17-Jun-11

12:57

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

810.336

17-Jun-11

12:57

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

2:32

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:40

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

929.120

17-Jun-11

12:57

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

923.488

17-Jun-11

12:57

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

3-Apr-10

2:32

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:41

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

881.504

17-Jun-11

12:55

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

876.384

17-Jun-11

12:55

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

2:32

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

3-Apr-10

2:42

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

904.544

17-Jun-11

12:55

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

899.936

17-Jun-11

12:55

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

2:32

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.760

3-Apr-10

2:44

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

572.256

17-Jun-11

12:55

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

569.184

17-Jun-11

12:55

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11.104

3-Apr-10

2:32

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:46

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

566.112

17-Jun-11

12:55

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

564.064

17-Jun-11

12:55

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10.592

3-Apr-10

2:33

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

3-Apr-10

2:47

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

890.208

17-Jun-11

12:55

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

884.576

17-Jun-11

12:55

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

2:33

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

3-Apr-10

2:47

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

824.160

17-Jun-11

12:58

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

819.040

17-Jun-11

12:58

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11.616

3-Apr-10

2:33

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:47

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

881.504

17-Jun-11

12:58

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

876.384

17-Jun-11

12:58

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

2:33

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

3-Apr-10

2:49

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

869.216

17-Jun-11

12:58

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

864.096

17-Jun-11

12:58

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

3-Apr-10

2:33

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

18.784

3-Apr-10

2:52

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

865.632

17-Jun-11

12:59

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

860.512

17-Jun-11

12:59

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

2:33

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.736

3-Apr-10

2:52

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

822.112

17-Jun-11

12:59

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

816.992

17-Jun-11

12:59

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

2:33

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

3-Apr-10

2:53

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

808.288

17-Jun-11

12:59

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

803.680

17-Jun-11

12:59

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11.616

3-Apr-10

2:33

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16.224

3-Apr-10

2:55

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

469.856

17-Jun-11

12:59

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

468.320

17-Jun-11

12:59

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10.592

3-Apr-10

2:34

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26.464

3-Apr-10

2:49

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

888.160

17-Jun-11

12:59

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

882.016

17-Jun-11

12:59

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

3-Apr-10

2:34

Not Applicable

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17.248

3-Apr-10

2:38

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

900.960

17-Jun-11

12:57

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

895.328

17-Jun-11

12:57

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

2:34

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2500.0

1.349.472

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2500.0

563.040

17-Jun-11

13:27

x86

Xmlrw.dll

2.0.3609.0

166.240

3-Apr-10

3:46

x86

Xmlrwbin.dll

2.0.3609.0

120.160

3-Apr-10

3:46

x86

Dbghelp.dll

6.8.4.0

1.045.128

30-Mar-10

16:02

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2500.0

########

17-Jun-11

14:11

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2500.0

8.671.584

17-Jun-11

14:13

x86

Msolap100.dll

10.50.2500.0

6.671.200

17-Jun-11

14:11

x86

Msolui100.dll

10.50.1600.1

272.736

3-Apr-10

3:52

x86

Sqldumper.exe

2009.100.1600.1

90.464

3-Apr-10

3:56

x86

As80.xsl

Not Applicable

17.373

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

As90.xsl

Not Applicable

18.863

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Db2v0801.xsl

Not Applicable

30.077

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Informix.xsl

Not Applicable

31.520

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Msjet.xsl

Not Applicable

29.099

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Orcl7.xsl

Not Applicable

32.630

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Sql2000.xsl

Not Applicable

34.201

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Sql70.xsl

Not Applicable

32.271

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Sql90.xsl

Not Applicable

39.640

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Sqlpdw.xsl

Not Applicable

27.885

2-Jun-11

4:57

Not Applicable

Sybase.xsl

Not Applicable

30.362

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Trdtv2r41.xsl

Not Applicable

27.486

30-Mar-10

18:02

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

479.072

17-Jun-11

13:26

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

477.536

17-Jun-11

13:26

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10.592

3-Apr-10

3:03

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

794.976

17-Jun-11

13:26

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

790.368

17-Jun-11

13:26

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

3:04

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

856.928

17-Jun-11

13:26

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

851.808

17-Jun-11

13:26

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

3:04

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

917.856

17-Jun-11

13:26

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

912.736

17-Jun-11

13:26

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

3-Apr-10

3:04

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

935.776

17-Jun-11

13:26

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

929.120

17-Jun-11

13:26

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

3-Apr-10

3:04

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

831.328

17-Jun-11

13:30

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

826.720

17-Jun-11

13:30

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11.616

3-Apr-10

3:04

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

815.456

17-Jun-11

13:30

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

810.336

17-Jun-11

13:30

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

3:05

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

929.120

17-Jun-11

13:27

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

923.488

17-Jun-11

13:27

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

3-Apr-10

3:05

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

881.504

17-Jun-11

13:27

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

876.384

17-Jun-11

13:27

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

3:05

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

904.544

17-Jun-11

13:27

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

899.936

17-Jun-11

13:27

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

3:05

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

572.256

17-Jun-11

13:29

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

569.184

17-Jun-11

13:29

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11.104

3-Apr-10

3:06

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

566.112

17-Jun-11

13:32

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

564.064

17-Jun-11

13:32

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10.592

3-Apr-10

3:06

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

890.208

17-Jun-11

13:32

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

884.576

17-Jun-11

13:32

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

3:06

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

824.160

17-Jun-11

13:32

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

819.040

17-Jun-11

13:32

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11.616

3-Apr-10

3:06

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

881.504

17-Jun-11

13:32

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

876.384

17-Jun-11

13:32

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

3:06

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

869.216

17-Jun-11

13:32

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

864.096

17-Jun-11

13:32

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

3-Apr-10

3:07

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

865.632

17-Jun-11

13:29

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

860.512

17-Jun-11

13:29

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

3:07

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

822.112

17-Jun-11

13:29

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

816.992

17-Jun-11

13:29

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

3:07

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

808.288

17-Jun-11

13:29

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

803.680

17-Jun-11

13:29

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11.616

3-Apr-10

3:07

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

469.856

17-Jun-11

13:33

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

468.320

17-Jun-11

13:33

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10.592

3-Apr-10

3:08

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

888.160

17-Jun-11

13:33

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

882.016

17-Jun-11

13:33

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.640

3-Apr-10

3:08

Not Applicable

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

900.960

17-Jun-11

13:30

Not Applicable

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

895.328

17-Jun-11

13:30

Not Applicable

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12.128

3-Apr-10

3:08

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2500.0

563.040

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2500.0

1.349.472

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

173.920

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

173.920

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182.112

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

59.232

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

243.552

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182.112

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

173.920

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

186.208

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

186.208

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182.112

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

194.400

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51.040

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182.112

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182.112

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

169.824

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182.112

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

178.016

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:50

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

178.016

3-Apr-10

2:50

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

55.136

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

227.168

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

169.824

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

178.016

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

161.632

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46.944

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

161.632

3-Apr-10

2:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231.264

3-Apr-10

2:57

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479.232

28-Mar-09

3:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554.832

28-Mar-09

3:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632.656

28-Mar-09

3:28

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479.232

28-Mar-09

3:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554.832

28-Mar-09

3:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632.656

28-Mar-09

3:28

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479.232

28-Mar-09

3:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554.832

28-Mar-09

3:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632.656

28-Mar-09

3:28

x86

X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4027_x-ww_e69378d0.manifest

Not Applicable

1.870

28-Mar-09

4:11

Not Applicable

8.0.50727.4027.policy

Not Applicable

808

27-Mar-09

2:28

Not Applicable

Amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4027_x-ww_189d5eb0.manifest

Not Applicable

1.872

27-Mar-09

4:55

Not Applicable

X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4027_x-ww_e69378d0.manifest

Not Applicable

1.870

28-Mar-09

4:11

Not Applicable

8.0.50727.4027.policy

Not Applicable

808

27-Mar-09

2:28

Not Applicable

8.0.50727.4027.policy

Not Applicable

804

27-Mar-09

2:29

Not Applicable

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

515.072

27-Mar-09

4:38

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1.068.368

27-Mar-09

4:40

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

802.624

27-Mar-09

4:39

x64

Amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4027_x-ww_189d5eb0.manifest

Not Applicable

1.872

27-Mar-09

4:55

Not Applicable

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

515.072

27-Mar-09

4:38

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1.068.368

27-Mar-09

4:40

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

802.624

27-Mar-09

4:39

x64

8.0.50727.4027.policy

Not Applicable

804

27-Mar-09

2:29

Not Applicable

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về PowerPivot, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:

Thông tin chung về PowerPivotĐể biết thêm thông tin về cách nâng cấp PowerPivot cho SharePoint, hãy truy cập trang web sau đây:

Thông tin chung về cách nâng cấp PowerPivot cho SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×