Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn có môi trường clustering dựa trên nền tảng Windows.

  • Bạn tạo một điểm lắp để gắn kết hơn 20 đĩa hoặc số lượng lớn dưới một chữ cái ổ đĩa đơn.

  • Các đĩa hoặc khối lượng được đánh dấu là dung lượng lưu trữ sẵn dùng.

  • Bạn cài đặt phiên bản chuyển đổi dự phiên của Microsoft SQL Server 2012 trong môi trường này.

Trong trường hợp này, quá trình cài đặt sẽ mất một thời gian dài đột ngột để xác thực tất cả lưu trữ liên cụm.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do hiệu năng chậm khi nhà cung cấp dịch vụ bộ chuyển đổi dự thi Windows được dùng để truy vấn các phân vùng của một đĩa được chia sẻ.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích lũy

SQL Server 2012

Bản sửa lỗi cho sự cố này lần đầu tiên được phát hành trong bản Cập Nhật Cumulative Update 1. Để biết thêm thông tin về cách tải gói Cập Nhật tích lũy cho SQL Server 2012, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2679368 Gói Cập Nhật tích lũy 1 cho SQL Server 2012Lưu ý Vì bản dựng được tích lũy, mỗi bản phát hành khắc phục sự cố mới chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản phát hành khắc phục SQL Server 2012 trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản phát hành bản sửa lỗi gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2692828 Bản dựng SQL Server 2012 đã được phát hành sau khi SQL Server 2012 đã được phát hành

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Vấn đề này cũng xảy ra trong SQL Server 2008 và trong SQL Server 2008 R2. Tuy nhiên, bản sửa lỗi không sẵn dùng cho những phiên bản này của SQL Server. Để biết thêm thông tin về những việc cần làm trước khi cài đặt, hãy truy cập trang web mạng Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:

Trước khi cài đặt chấm dứt chuyển đổiĐể biết thêm thông tin về cách cài đặt SQL Server trên các cụm, hãy truy cập trang web MSDN sau đây:

Cài đặt SQL Server trong phiên bản Cluster

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×