Microsoft phân phối các bản sửa lỗi Microsoft SQL Server 2012 là một tệp được tải xuống. Vì bản sửa lỗi được tích lũy, mỗi bản phát hành mới chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản phát hành khắc phục SQL Server 2012 trước đó.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn tạo kết nối mô hình ngữ nghĩa BI dẫn hướng đến cơ sở dữ liệu mô hình bảng phân tích dịch vụ trong Microsoft SQL Server 2012. Sau đó, một truy vấn DAX hoặc MDX được gửi đến cơ sở dữ liệu mô hình dạng bảng. Trong trường hợp này, một sự vi phạm truy nhập có thể xảy ra nếu các điều kiện sau đây là đúng:

  • Cơ sở dữ liệu có tính toán có chứa hàm Userelationship (Dax).

  • Truy vấn có chứa một hình dạng tùy ý hạt đơn hoặc hỗn hợp. Lưu ý Một tập hợp hình dạng tùy ý là một tập hợp không thể dễ dàng được thể hiện như một tập hợp chéo của hai bộ thành viên thuộc tính. Ví dụ: "{(2004, Hoa Kỳ), (2001, Canada)}" là một tập hợp có dạng tùy chỉnh.

  • Hàm Userelationship ảnh hưởng đến nhóm đo lường được tham gia vào hình tùy ý.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích lũy

SQL Server 2012

Bản sửa lỗi cho sự cố này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 2 cho gói dịch vụ SQL Server 2012 RTM. Để biết thêm thông tin về gói Cập Nhật lũy tích này, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2703275 Gói Cập Nhật tích lũy 2 cho SQL Server 2012Lưu ý Vì bản dựng được tích lũy, mỗi bản phát hành khắc phục sự cố mới chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản phát hành khắc phục SQL Server 2012 trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản phát hành bản sửa lỗi gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2692828 Bản dựng SQL Server 2012 đã được phát hành sau khi SQL Server 2012 đã được phát hành Các hotfix Microsoft SQL Server 2012 được tạo cho các gói dịch vụ SQL Server cụ thể. Bạn phải áp dụng một hotfix của SQL Server 2012 gói dịch vụ RTM vào bản cài đặt gói dịch vụ SQL Server 2012 RTM. Theo mặc định, mọi hotfix được cung cấp trong gói dịch vụ SQL Server sẽ được đưa vào gói dịch vụ SQL Server tiếp theo.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×