Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng dịch vụ dữ liệu tổng thể để xem cấu trúc phân cấp trong Microsoft SQL Server 2012. Khi bạn bung rộng menu cấu trúc phân cấp trong trang Explorer , cấu trúc phân cấp trong danh sách sẽ không được sắp xếp theo thứ tự.

Giải pháp

Thông tin về gói dịch vụ cho SQL Server 2012

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất dành cho Microsoft SQL Server 2012. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2755533 Cách tải gói dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2012

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×