Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn có ứng dụng web sử dụng xác thực dựa trên tuyên bố trong Microsoft SharePoint 2013.

  • Bạn có một sổ làm việc Microsoft Excel sử dụng tệp kết nối mô hình ngữ nghĩa BI (. bism) để kết nối với phiên bản dịch vụ phân tích Microsoft SQL Server (SSAS) đang chạy trong chế độ bảng. Tệp. bism đã được tạo bên trong SharePoint Farm, và ví dụ SSAS đang chạy bên ngoài nông trại.

  • Bạn phát hành sổ làm việc trên site SharePoint, sau đó mở sổ làm việc bằng ứng dụng web.

Trong trường hợp này, bạn không thể cập nhật dữ liệu trong sổ làm việc. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Lỗi đổi mới dữ liệu bên ngoài đã xảy ra trong khi cố gắng thiết lập kết nối đến nguồn dữ liệu ngoài. Các kết nối sau không thể làm mới: dữ liệu được nối kết PowerPivot.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích lũy

Bản Cập Nhật tích lũy 5 cho SQL Server 2012 gói dịch vụ 1

Bản sửa lỗi cho sự cố này lần đầu tiên được phát hành trong bản Cập Nhật tích lũy 5. Để biết thêm thông tin về cách tải gói Cập Nhật tích lũy cho SQL Server 2012 Service Pack 1, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2861107 Gói Cập Nhật tích lũy 5 cho SQL Server 2012 gói dịch vụ 1Lưu ý Vì bản dựng được tích lũy, mỗi bản phát hành khắc phục sự cố mới chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật được đưa vào bản phát hành SQL Server 2012 gói dịch vụ trước đó 1. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản phát hành bản sửa lỗi gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2772858 Bản dựng SQL Server 2012 đã được phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đã được phát hành

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×