Microsoft phân phối các bản sửa lỗi Microsoft SQL Server 2012 trong một tệp được tải xuống. Vì các bản sửa lỗi được tích lũy, mỗi bản phát hành mới chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản Cập Nhật bảo mật đã được đưa vào bản phát hành SQL Server 2012 bản Cập Nhật trước đó.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn có Microsoft SQL Server 2012 gói dịch vụ 1 (SP1) hoặc gói Cập Nhật tích lũy cho SQL Server 2012 SP1 được cài đặt.

  • Có một người dùng có bảo mật mức thành viên được đặt là quyền chỉ đọc trên một thành viên thực thể trong dịch vụ dữ liệu tổng thể (MDS).

  • Người dùng chọn thành viên thực thể, rồi bấm thêm thành viên để tạo một thành viên mới.

Trong trường hợp này, cửa sổ chi tiết của thành viên mới không mở. Khi sự cố này xảy ra, người dùng không nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào trên website MDS.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích lũy

Gói Cập Nhật tích lũy 5 cho SQL Server 2012 gói dịch vụ 1 (SP1)

Bản sửa lỗi cho sự cố này lần đầu tiên được phát hành trong bản Cập Nhật tích lũy 5. Để biết thêm thông tin về cách tải gói Cập Nhật tích lũy cho SQL Server 2012, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2861107 Gói Cập Nhật tích lũy 5 cho SQL Server 2012Lưu ý Vì bản dựng được tích lũy, mỗi bản phát hành khắc phục sự cố mới chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản phát hành khắc phục SQL Server 2012 trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản phát hành bản sửa lỗi gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2772858 Bản dựng SQL Server 2012 đã được phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đã được phát hành

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×