Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hotfix này cũng áp dụng cho các dịch vụ phân tích Microsoft SQL Server 2014 (SSAS 2014).

Triệu chứng

Khi bạn chạy một số truy vấn biểu thức đa chiều (MDX) hoặc các biểu thức phân tích dữ liệu (DAX) truy vấn thông qua các dịch vụ thông minh trong bộ nhớ doanh nghiệp (IMBI) trong Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS 2012) hoặc SQL Server 2014 Analysis Services (SSAS 2014)

Thông báo: đã gặp lỗi trong khi đánh giá biểu thức bảo mật mức hàng. Vai trò: ' bảo mật người dùng '. Người dùng: ' Domain\usename '. Bảng: ' tablename '. Thông báo lỗi: đã gặp lỗi trong khi đánh giá biểu thức bảo mật mức hàng được xác định trên bảng ' tablename '. Thông báo lỗi: thao tác đã bị hủy bỏ bởi người dùng.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×