Bản sửa lỗi này cũng áp dụng cho Microsoft SQL Server 2014 Analysis Services (SSAS 2014).

Triệu chứng

Khi bạn chạy truy vấn biểu thức đa chiều (MDX) có chứa câu lệnh DRILLTHROUGH trong Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services (SSAS 2008), SQL Server 2008 R2 Analysis Services (ssas 2008 R2), SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS 2012), hoặc SQL Server 2014 Analysis Services (SSAS 2014), kết quả có thể không chính xác. Cụ thể, số tiền trả về được nhân không đúng với số hàng được trả về bởi câu lệnh DRILLTHROUGH.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cách giải quyết

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Mở tệp OLAP\Config\msmdsrv.ini.

  2. Định vị tham số DisableDCSliceIndex .

  3. Thay đổi giá trị của tham số từ 0x0 sang 0x4.

Lưu ý́

  • Tham số được áp dụng tự động. Vì vậy, SSAS 2008, SSAS 2008 R2, SSAS 2012, hoặc SSAS 2014 không phải được khởi động lại.

  • Bạn có thể gặp phải sự cố về hiệu suất nếu bạn sử dụng giải pháp thay thế này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×