Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn sử dụng Microsoft SQL Server 2012 hoặc SQL Server 2014.

  • Bạn có cơ sở dữ liệu có các nhà môi giới dịch vụ được kích hoạt trong các bản sao chính.

  • Bạn sao lưu cơ sở dữ liệu trong máy chủ chính vốn có kích hoạt dịch vụ môi giới và khôi phục nó trên máy chủ phụ.

  • Như một phần của việc xác định nhóm có sẵn giữa các máy chủ chính và phụ, bạn hãy thử gia nhập cơ sở dữ liệu để nhóm sẵn dùng bằng cách sử dụng trình hướng dẫn nhóm sẵn sàng mới hoặc lệnh: ALTER DATABASE <dbname> Set HADR có sẵn nhóm = <agname>

Trong trường hợp này, lỗi sau đây đã được ghi nhật ký lỗi SQL Server:

{Lỗi: 3449, mức độ nghiêm trọng: 21, trạng thái: 1. SQL Server phải tắt để khôi phục cơ sở dữ liệu (cơ sở dữ liệu ID 1). Cơ sở dữ liệu là cơ sở dữ liệu người dùng không thể tắt hoặc cơ sở dữ liệu hệ thống. Khởi động lại SQL Server. Nếu cơ sở dữ liệu không phục hồi sau khi có dấu khởi động, sửa chữa hoặc restoreSQL đã bị ngừng do việc tắt máy chủ. Theo dõi ID = ' 1 '. Đây là một tin nhắn thông tin; không bắt buộc phải có hành động người dùng.}

Nguyên nhân

Sự cố xảy ra vì nếu một cơ sở dữ liệu dịch vụ được hỗ trợ được sao lưu và khôi phục với máy chủ phụ, nhà môi giới dịch vụ trong cơ sở dữ liệu được khôi phục không được kích hoạt. Cơ sở dữ liệu vẫn giữ lại ID nhà môi giới dịch vụ trong nội bộ. Khi bạn thêm cơ sở dữ liệu được khôi phục trên máy chủ phụ vào nhóm sẵn sàng, nhà môi giới dịch vụ được bật. Một GUID giống nhau trong cơ sở dữ liệu sẵn sàng được phát hiện và lỗi sau đây được nâng lên (âm thầm): 9772 "nhà môi giới dịch vụ trong cơ sở dữ liệu"<dbname>"không thể bật được vì đã có một nhà môi giới dịch vụ được kích hoạt với cùng ID". Kết quả này trong lỗi 3449 là cơ sở dữ liệu đang gia nhập nhóm sẵn sàng và khiến SQL Server tắt đột ngột.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×