KB2930592-khắc phục sự cố: "thông báo ' DrillthroughContext ' bị thiếu giá trị" khi bạn sử dụng bộ dựng báo cáo 1,0 cho SSRS 2008 R2

Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng bộ dựng báo cáo 1,0 đối với dịch vụ báo cáo Microsoft SQL Server 2008 R2 (SSRS 2008 R2). Khi bạn tìm cách truy sâu qua báo cáo cha mẹ có bố trí biểu đồ, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Tham số ' DrillthroughContext ' bị thiếu giá trị

Lưu ý Sự cố này không xảy ra trong bộ dựng báo cáo 1,0 đối với dịch vụ báo cáo Microsoft SQL Server 2005.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×